Voertuigen op aardgas die tot eind 2023 zijn vrijgesteld van tolheffing


Het tankniveau in een voertuig op aardgas.
Berlijn,

Oorspronkelijk zouden voertuigen die op aardgas rijden slechts tot eind 2020 worden vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens. Deze vrijstelling is nu verlengd tot 31.12.2023.

Voertuigen die geheel of grotendeels op aardgas rijden, zijn vrijgesteld van de vrachtwagentol. Hieronder vallen vrachtwagens die worden aangedreven door CNG (Compressed Natural Gas), NG (Natural Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas). Aandrijving met LPG (Liquefied Petroleum Gas - vloeibaar gas) echter niet.

De aardgastanks moeten de volgende minimumcapaciteit hebben:

  • CNG: minstens 300 liter of 50 kg;
  • LNG: minstens 300 liter of 115 kg;
  • NG: minstens 300 liter.

De registratie als tolvrij voertuig bij Toll Collect is maximaal twee jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De tolvrijstelling voor voertuigen op aardgas eindigt op 31.12.2023.

Meer informatie vindt u bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer

Meer aanbevelingen