Vozidla na zemní plyn jsou osvobozena od povinnosti platit mýto do konce roku 2023


Palivoměr ve vozidle na zemní plyn
Berlín,

Původně měla být vozidla na zemní plyn osvobozena od povinnosti platit mýtné pro nákladní automobily jen do konce roku 2020. Toto osvobození bylo nyní prodlouženo až do 31.12.2023.

Od mýtného pro nákladní automobily jsou osvobozena vozidla, která jsou úplně nebo převážně poháněna zemním plynem. Mezi ně patří nákladní automobily a pohonem na CNG (Natural Gas), NG (Compressed Natural Gas) nebo LNG (Liquefied Natural Gas). Osvobození se nevztahuje na pohon na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Nádrže na zemní plyn musí mít následující minimální objem:

  • CNG: nejméně 300 litrů nebo 50 kg;
  • LNG: nejméně 300 litrů nebo 115 kg;
  • NG: nejméně 300 litrů.

Registrace jako vozidlo osvobozené od placení mýta u společnosti Toll Collect platí na dobu maximálně dvou let a může být následně prodloužena. Osvobození od placení mýta pro vozidla na zemní plyn končí dne 31.12.2023.

Další informace najdete na adrese spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)

Další doporučení