Samochody na gaz ziemny zwolnione z opłat drogowych do końca 2023 roku


Wskaźnik poziomu w zbiorniku w pojeździe napędzanym gazem
Berlin,

Pierwotnie samochody na gaz ziemny miały być zwolnione z opłat drogowych od samochodów ciężarowych do końca 2020 roku. Okres obowiązywania tego zwolnienia został obecnie przedłużony do 31 grudnia 2023 r.

Z opłat drogowych od samochodów ciężarowych zwolnione są pojazdy napędzane wyłącznie lub przeważnie gazem ziemnym. Należą do nich samochody ciężarowe z napędem na CNG (sprężony gaz ziemny, Compressed Natural Gas), NG (gaz ziemny, Natural Gas) lub LNG (skroplony gaz ziemny, Liquefied Natural Gas). Zwolnienie nie dotyczy napędu na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Zbiorniki gazu ziemnego muszą mieć następującą pojemność minimalną:

  • CNG: co najmniej 300 litrów lub 50 kg;
  • LNG: co najmniej 300 litrów lub 115 kg;
  • NG: co najmniej 300 litrów.

Rejestracja pojazdu zwolnionego z opłat drogowych w Toll Collect jest ważna przez okres maksymalnie dwóch lat. Po upływie tego okresu można ją przedłużyć. Zwolnienie pojazdów na gaz ziemny z opłat drogowych dobiegnie końca w dniu 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji udziela Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego

Dalsze rekomendacje