1 " / " 3

Informacije za uporabnike cestninskega sistema

Podatki o prometu

Anonimizirani podatki iz cestninskega sistema omogočajo dragocene podatke za statistiko in upravljanje prometa. Prikazujemo primer za izkoristek poti.

Več o tem

Novice za uporabnike cestninskega sistema

Nova tarifa za cestnino od 1. januarja 2023

Od 1. januarja 2023 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila. Zlasti deleži cestninske stopnje za onesnaževanje zraka in obremenjevanje okolja s hrupom se bodo v nasprotju z dosedanjo prakso od januarja naslednje leto razlikovali po težnostnem razredu.

Več o tem

Naš portal za stranke

Naš portal za stranke vam ponuja obsežno storitev. Prek spleta registrirajte nova vozila in uredite podatke voznega parka.

Več o tem

Špediter pred svojim tovornjakom drži tablico, na zaslonu katere je portal za stranke Toll Collect.

Podjetje Toll Collect

O nas

Toll Collect je kakovosten ponudnik tehnoloških storitev za pobiranje cestnine in cestninsko kontrolo, ki od 1. januarja 2005 upravlja enega največjih cestninskih sistemov na svetu.

Več o tem

Sporočila za medije

Več priporočil