Změna osvobození od placení mýta pro vozidla na zemní plyn


Palivoměr ve vozidle na zemní plyn
Berlin,

Od 1. října 2021 se osvobození od placení mýta pro nákladní automobily na zemní plyn bude vztahovat pouze na vozidla na zemní plyn, která byla dodána z továrny pro provoz na CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) nebo s dvoupalivovým motorem na LNG/naftu a která mají systémové povolení v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. Musí splňovat emisní třídu Euro VI a být výrobcem vozidla nakonfigurována jako nová vozidla pro primární pohon na zemní plyn před první registrací podle dopravních předpisů. U vozidel, která byla dovybavena nebo u nichž byla přidána jedna nebo více nádrží na zemní plyn, a také u vozidel na zemní plyn, která nepatří do emisní třídy Euro VI, platnost osvobození od placení mýta vyprší dne 30. září 2021.

Tato vozidla mohou být do 30. září 2021 nadále registrována u společnosti Toll Collect v seznamu vozidel osvobozených od placení mýta, pokud jsou provozována výhradně nebo primárně na zemní plyn. Mezi ně patří vozidla s pohonem na CNG, LNG nebo NG (Natural Gas). Osvobození se nevztahuje na pohon na LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Nádrže na zemní plyn musí mít následující minimální objem:

  • CNG: nejméně 300 litrů nebo 50 kg;
  • LNG: nejméně 300 litrů nebo 115 kg;
  • NG: nejméně 300 litrů.

Uplynutím dne 30. září 2021 budou všechna registrovaná dovybavená vozidla na zemní plyn vymazána ze seznamu vozidel osvobozených od placení mýta. Pro tato vozidla platí mýtná povinnost od 1. října 2021. Společnost Toll Collect o tom bude držitele vozidel informovat.

Další doporučení