Nové sazby mýta od 1. října 2021

Berlin,

Od 1. října 2021 platí v Německu nové sazby mýtného pro nákladní automobily. Současně bylo nově upraveno osvobození od placení mýta pro vozidla poháněná zemním plynem.

Sazby mýta platí zpětně od 28. října 2020

Podíl sazby mýta na nákladech na infrastrukturu se od 28. října 2020 zpětně sníží. Naproti tomu podíl na nákladech na znečištění ovzduší se zvyšuje. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně sníží v závislosti na emisní třídě.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácena. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě. O vrácení lze požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) počínaje dnem 3. listopadu 2021 prostřednictvím on-line platformy na webových stránkách. Do té doby předkládají přepravní a logistické společnosti všechny zúčtovací dokumenty potřebné pro žádost. Žádost lze podat do konce roku 2023.

Osvobození od placení mýta pro vozidla poháněná zemním plynem bylo nově upraveno

Od 1. října 2021 se osvobození od placení mýta pro nákladní automobily na zemní plyn bude vztahovat pouze na vozidla, která byla dodána z továrny pro provoz na CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) nebo s dvoupalivovým motorem na LNG/naftu. Kromě toho musí mít schválení systému v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. Vozidla musí splňovat požadavky emisní třídy Euro VI a jsou výrobcem vozidla nakonfigurována jako nová vozidla pro primární pohon na zemní plyn ještě předtím, než jsou poprvé schválena podle dopravních předpisů.

Vozidla, která byla dovybavena nebo doplněna o jednu nebo více nádrží na zemní plyn, budou od 1. října 2021 podléhat povinnosti platit mýto. Totéž platí pro vozidla poháněná zemním plynem, která nepatří do emisní třídy Euro VI. Provoz na LPG (Liquefied Petroleum Gas) obecně podléhá povinnosti platit mýto

V posledních několika týdnech společnost Toll Collect přímo informovala majitele vozidel na zemní plyn o nových předpisech.

Další informace jsou k dispozici na www.bag.bund.de

Další doporučení