Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Nové sazby mýta od 1. října 2021

Berlin, 30. 09. 2021

Od 1. října 2021 platí v Německu nové sazby mýtného pro nákladní automobily. Současně bylo nově upraveno osvobození od placení mýta pro vozidla poháněná zemním plynem.

Sazby mýta platí zpětně od 28. října 2020

Podíl sazby mýta na nákladech na infrastrukturu se od 28. října 2020 zpětně sníží. Naproti tomu podíl na nákladech na znečištění ovzduší se zvyšuje. Celkově se sazby mýta na kilometr mírně sníží v závislosti na emisní třídě.

Za jízdy v období od 28. října 2020 do 30. září 2021 může být část mýta na vyžádání vrácena. Rozsah úhrady sazby mýta na náklady za infrastrukturu závisí na hmotnostní třídě. O vrácení lze požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) počínaje dnem 3. listopadu 2021 prostřednictvím on-line platformy na webových stránkách. Do té doby předkládají přepravní a logistické společnosti všechny zúčtovací dokumenty potřebné pro žádost. Žádost lze podat do konce roku 2023.

Časté dotazy týkající se vrácení mýta

Osvobození od placení mýta pro vozidla poháněná zemním plynem bylo nově upraveno

Od 1. října 2021 se osvobození od placení mýta pro nákladní automobily na zemní plyn bude vztahovat pouze na vozidla, která byla dodána z továrny pro provoz na CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquified Natural Gas) nebo s dvoupalivovým motorem na LNG/naftu. Kromě toho musí mít schválení systému v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. Vozidla musí splňovat požadavky emisní třídy Euro VI a jsou výrobcem vozidla nakonfigurována jako nová vozidla pro primární pohon na zemní plyn ještě předtím, než jsou poprvé schválena podle dopravních předpisů.

Vozidla, která byla dovybavena nebo doplněna o jednu nebo více nádrží na zemní plyn, budou od 1. října 2021 podléhat povinnosti platit mýto. Totéž platí pro vozidla poháněná zemním plynem, která nepatří do emisní třídy Euro VI. Provoz na LPG (Liquified Petroleum Gas) obecně podléhá povinnosti platit mýto

V posledních několika týdnech společnost Toll Collect přímo informovala majitele vozidel na zemní plyn o nových předpisech.

Časté dotazy týkající se osvobození vozidel na zemní plyn od placení mýta

Další informace jsou k dispozici na www.bag.bund.de

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

Zpravodaj

Prostřednictvím našeho zpravodaje obdržíte e-mailem aktuální informace o mýtném pro nákladní automobily.

Přihlášení k odebírání zpravodaje

Máte dotazy?

Máte dotazy? Nahlédněte tedy do naší rozsáhlé databáze otázek a odpovědí

K otázkám a odpovědím

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605