Nieuwe toltarieven per 1 oktober 2021

Berlijn,

Per 1 oktober 2021 gelden er nieuwe tarieven voor de tol voor vrachtwagens in Duitsland. Ook zijn er nieuwe regels voor de vrijstelling van tol voor voertuigen op aardgas.

Toltarieven gelden met terugwerkende kracht per 28 oktober 2020

Het toltariefaandeel voor de infrastructuurkosten daalt met terugwerkende kracht per 28 oktober 2020. Daartegenover staat dat het aandeel voor de luchtvervuilingskosten stijgt. In totaal dalen de toltarieven per kilometer afhankelijk van de milieuklasse licht.

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan er op verzoek naar rato tol worden terugbetaald. Het bedrag dat wordt terugbetaald voor het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten hangt af van de gewichtsklasse. De terugbetaling kan vanaf 3 november 2021 via een onlineplatform worden aangevraagd op de website van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer. Uiterlijk dan hebben de transport- en logistiekbedrijven alle afrekeningsdocumenten die nodig zijn voor de aanvraag ontvangen. Er kan tot eind 2023 aanspraak worden gemaakt op de terugbetaling.

Nieuwe regels voor de vrijstelling van tol voor voertuigen op aardgas

Per 1 oktober 2021 zal de vrijstelling van tol voor vrachtwagens op aardgas alleen nog gelden voor voertuigen die af fabriek zijn geleverd voor gebruik met CNG (Compressed Natural Gas - gecomprimeerd aardgas), LNG (Liquefied Natural Gas - vloeibaar aardgas) of als dual-fuelmotor met LNG/diesel. Bovendien moeten ze beschikken over een systeemgoedkeuring overeenkomstig Verordening (EG) nr. 595/2009. De voertuigen moeten voldoen aan milieuklasse Euro VI en zijn door de voertuigfabrikant als nieuw voertuig geconfigureerd voor overwegend aardgasaandrijving vóór de eerste registratie volgens de verkeerswetgeving.

Voertuigen die achteraf worden omgebouwd of waaraan een of meer aardgastanks zijn toegevoegd, zijn per 1 oktober 2021 tolplichtig. Hetzelfde geldt voor voertuigen op aardgas die niet behoren tot milieuklasse Euro VI. De aandrijving met LPG (Liquefied Petroleum Gas - vloeibaar gas) is principieel tolplichtig.

In de afgelopen weken heeft Toll Collect de eigenaars van voertuigen op aardgas rechtstreeks geïnformeerd over de nieuwe regels.

Zie voor meer informatie www.bag.bund.de

Meer aanbevelingen