Změna osvobození od placení mýta vozidel na zemní plyn


Palivoměr ve vozidle na zemní plyn
Berlín,

Od 1. října 2019 budou bivalentní vozidla na zemní plyn profitovat z osvobozené od placení mýta je tehdy, když se prokáží minimálním objemem nádrže na zemní plyn 300 litrů nebo 115 kg v případě LNG. Objem přitom může být dosažen jednou velkou nádrží nebo více menšími nádržemi.

Při prokázání minimálního objemu nádrže platí - v jednotlivém případě vyvratitelný spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG) - předpoklad, že podíl zemního plynu v pravidelném provozu vozidla výrazně převažuje.

Bivalentní vozidla na zemní plyn, která nedosahují minimálního objemu nádrže, také nebudou společností Toll Collect registrována jako osvobozená od placení mýta. Registrace takových vozidel, existující před 1. říjnem 2019, budou vymazány.

Vozidla poháněná zemním plynem jsou od 1. ledna 2019 osvobozena od placení mýta. Osvobození platí do 31. prosince 2020. Od povinnosti platit mýto nejsou osvobozena vozidla, která jsou poháněna LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Další informace najdete na adrese spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

www.bag.bund.de

Další doporučení