Wijziging van de vrijstelling van tol voor aardgasvoertuigen


Het tankniveau in een voertuig op aardgas.
Berlijn,

Vanaf 1 oktober 2019 komen bivalente aardgasvoertuigen alleen in aanmerking voor een vrijstelling van tol als ze een bewezen minimumvolume van 300 liter hebben, of 115 kg in het geval van LNG. Dat volume kan worden bereikt met één grote of meerdere kleine tanks.

Als dit minimumvolume wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat er voor het normale gebruik van het voertuig voornamelijk gebruik wordt gemaakt van aardgas. Deze veronderstelling kan worden weerlegd door de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG).

Bivalente aardgasvoertuigen die het minimumvolume niet halen, worden door Toll Collect niet geregistreerd als van tol vrijgesteld. Registraties van dergelijke voertuigen van vóór 1 oktober 2019 worden verwijderd.

Voertuigen op aardgas zijn sinds 1 januari 2019 vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens. Deze vrijstelling is van toepassing tot en met 31 december 2020. Voertuigen die op LPG (Liquefied Petroleum Gas) rijden, zijn niet vrijgesteld van tol.

Meer informatie vindt u bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer.

www.bag.bund.de

Meer aanbevelingen