Ważne zamiany dotyczące zwolnienia pojazdów z napędem na gaz ziemny od obowiązku dokonywania opłat drogowych


Wskaźnik poziomu w zbiorniku w pojeździe napędzanym gazem
Berlin,

Od 1 października 2019 roku ze zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych będą korzystały jeszcze tylko pojazdy biwalentne z napędem na gaz ziemny o udokumentowanej minimalnej pojemności zbiornika gazu ziemnego wynoszącej 300 litrów lub w przypadku LNG - 115 kg. Pojemność ta odnosi się przy tym do pojemności jednego dużego zbiornika lub sumy pojemności kilku małych zbiorników.

W przypadku dokumentu potwierdzającego minimalną pojemność zbiornika obowiązuje domniemanie, które w pojedynczych przypadkach może zostać zakwestionowane przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG), że udział eksploatacji z napędem na gaz ziemny wyraźnie przeważa podczas regularnej eksploatacji pojazdu.

Biwalentne pojazdy z napędem na gaz ziemny, w przypadku których nie zostanie wykazana minimalna pojemność zbiornika, zostaną zarejestrowane przez Toll Collect jako pojazdy niezwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych. Rejestracje takich pojazdów, dokonane przed 1 października 2019 roku, zostaną usunięte.

Pojazdy z napędem na gaz ziemny są od 1 stycznia 2019 roku zwolnione z opłaty drogowej od samochodów ciężarowych. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku. Niezwolnione z opłat drogowych są pojazdy napędzane LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego.

www.bag.bund.de

Dalsze rekomendacje