Az Európai Unió Bíróságának döntése a Tgk.-útdíjról

Berlin,

Az Európai Unió Bírósága 2020. október 28-án úgy döntött a Münsteri Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságnak az 1999/62/EK irányelv 2006. június 10-től 2011. október 14-ig hatályos változatára vonatkozó beadványa alapján, hogy a 2007. évi, útdíj-költségekre vonatkozó szakmai állásfoglalásban a közlekedési rendőrség költségeit nem kellett volna felszámítani a Tgk.-útdíj beszedése során. Az Európai Unió Bírósága az ítéletben nem tér ki arra, hogy a vitatott időszakon kívül más díjköteles személyek is jogosultak-e a rendőrségi költségek visszaigénylésére, illetve nem szabályozza az adott visszatérített összegek nagyságát.

A lehetséges visszatérítési igényekre vonatkozóan a Toll Collect ügyfeleitől is igen sok írásbeli és telefonos érdeklődés érkezik. Az ügyfélszolgálatunk megkeresésekor kialakuló szükségtelen várakozási idők elkerülése érdekében, kérjük, figyeljen az alábbi információkra:

A Toll Collect, az Ügyfélkapun keresztül továbbra is valamennyi regisztrált ügyfele számára l24 hónapig rendelkezésre bocsátja az elszámolási dokumentumokat és biztosítja az említett dokumentumok letöltésének lehetőségét. Ezek a jól ismert havi díjkimutatások (Ügyfélkapu > Elszámolás > Elszámolási dokumentumok > Időtartam kiválasztása > Dokumentumok megjelenítése).

Az Ügyfélkapu elérhető 14 nyelven. Az Ügyfélkaput nem használó Ügyfelek, illetve az Ügyfélkapuban aktivált regisztrációval nem rendelkező Ügyfelek, a Toll Collect ügyfélszolgálaton kérhetnek aktiválási kódokat az első bejelentkezéshez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió Bíróságának ítéletén alapuló visszatérítési igényeket a Szövetségi Teherforgalmi Hivatalhoz (BAG) írásban kell benyújtani. A Toll Collecthez beérkező visszatérítési igényeket nem áll módunkban továbbítani a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal felé.

További javaslatok