Voertuigtoestel: Bedrijfsgegevens bijwerken

Berlijn,

Als een vrachtwagen voor langere tijd buiten gebruik is of niet in Duitsland rijdt, kan op het display van het voertuigtoestel de volgende melding verschijnen: 'BEDRIJFSGEGEVENS ONGELDIG'. Daarnaast gaat de led rood knipperen. Hier zijn enkele tips over hoe u in zo'n geval te werk moet gaan.

Deze melding geeft aan dat de bedrijfsgegevens (traject- en tariefgegevens) van het voertuigtoestel niet meer geldig zijn. Het voertuigtoestel moet de actuele gegevens via de radio downloaden. Dat werkt alleen in Duitsland.

  • Zet in dat geval het contact niet af!
  • Ga nog niet op het tolplichtige traject rijden
  • Herstart uw voertuig na ongeveer 10 minuten. Normaal gesproken heeft het voertuigtoestel dan de nieuwe gegevens geladen en licht de led groen op.
  • Als de melding nog steeds wordt getoond, boek dan het traject aan de tolterminal of op het internet. Stel het voertuigtoestel in op 'TOLHEFFING HANDMATIG'.
  • Probeer het ten vroegste vier uur later opnieuw: Herstart uw voertuig, laat het contact aanstaan en herstart na ongeveer 10 minuten.

Als het voertuigtoestel nog steeds een rode LED toont en de melding 'BEDRIJFSGEGEVENS ONGELDIG' verschijnt, neemt u contact op met een van onze servicepartners.

Servicepartner vinden

Meer aanbevelingen