Urządzenie pokładowe: Aktualizacja danych systemowych

Berlin,

Jeśli samochód ciężarowy przez dłuższy czas miał przestój lub nie poruszał się po drogach na terenie Niemiec, na wyświetlaczu urządzenia pokładowego może pojawić się komunikat: „DANE SYSTEM. NIEWAŻNE“. Dodatkowo kontrolka świeci się na czerwono. Oto kilka wskazówek, jak postępować w takiej sytuacji.

Komunikat ten oznacza, że dane systemowe (dane dot. tras i taryf) w urządzeniu pokładowym są już nieważne. Urządzenie pokładowe musi pobrać aktualne dane drogą radiową. Może się to odbyć tylko na terenie Niemiec.

  • W takim przypadku nie należy wyłączać zapłonu!
  • Proszę jeszcze nie wjeżdżać na płatny odcinek drogi
  • Po ok. 10 minutach proszę ponownie uruchomić pojazd. W normalnym przypadku urządzenie pokładowe pobrało dane, a kontrolka świeci się na zielono.
  • Jeśli komunikat jest w dalszym ciągu widoczny, należy dokonać opłaty drogowej w terminalu poboru opłat drogowych lub przez Internet. Proszę na urządzeniu pokładowym ustawić „POBÓR OPŁATY MANUALNY “.
  • Najwcześniej po czterech godzinach można ponowić próbę: uruchomić pojazd, włączyć zapłon i po ok. 10 minutach ponownie rozpocząć proces.

Jeśli na urządzeniu pokładowym w dalszym ciągu świeci się czerwona kontrolka i widoczny jest komunikat „DANE SYSTEM. NIEWAŻNE“, proszę skontaktować się z jednym z naszych partnerów serwisowych.

Wyszukiwanie partnerów serwisowych

Dalsze rekomendacje