OBU: Aktualizace provozních údajů

Berlín,

Jestliže byl nákladní automobil delší dobu odstaven nebo nejezdil v Německu, může se na displeji palubního přístroje objevit hlášení: „OPERATING DATA INVALID“. Navíc svítí LED červeně. Zde je několik rad, jak v takovém případě můžete postupovat.

Hlášení znamená, že provozní údaje (data k úsekům a sazbám) palubního přístroje již nejsou platné. Palubní přístroj si musí rádiovou cestou stáhnout aktuální data. To funguje pouze v Německu.

  • V takovém případě nevypínejte zapalování!
  • Ještě nevyjíždějte na zpoplatněnou trasu
  • Po asi 10 minutách opět nastartujte Vaše vozidlo. V normální případě načetl palubní přístroj nová data a LED svítí zeleně.
  • Pokud by se hlášení objevilo znovu, zaúčtujte trasu na mýtném terminálu nebo na internetu. Nastavte palubní přístroj na „TOLL COLLECTION MANUAL“.
  • Nejdříve po čtyřech hodinách pokus zopakujte: Nastartujte znovu Vaše vozidlo, nechte zapalování zapnuté a po asi 10 minutách znovu nastartujte.

Pokud palubní přístroj nadále zobrazuje červenou LED a hlášení „OPERATING DATA INVALID“, kontaktujte prosím našeho servisního partnera.

Najít servisního partnera

Další doporučení