U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de gepubliceerde TC-Partner-app van Toll Collect GmbH.

Als overheidsinstantie in de zin van Richtlijn (EU) 2016/2102 stellen wij alles in het werk om onze app toegankelijk te maken in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse federale wet inzake gelijke behandeling van personen met een handicap (Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes – BGG) en de Duitse verordening inzake toegankelijke informatietechnologie (Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0) tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102.

Status van de naleving van de BITV-eisen

De toegankelijkheidseisen vloeien voort uit § 3, leden 1 tot en met 4, en § 4 van de BITV 2.0, die op grond van § 12d van de BGG is vastgesteld.

De controle op de naleving van de eisen is gebaseerd op een BITV-test van een gecertificeerd testcentrum tijdens de ontwikkeling.

Als gevolg van de controle is de app nog niet compatibel met de bovengenoemde vereisten vanwege de volgende onverenigbaarheden. Toll Collect plant een herlancering van de app om de genoemde toegankelijkheidsbeperkingen op te heffen.

Alternatieve teksten

In sommige gevallen ontbreken momenteel nog alternatieve teksten voor bedieningselementen, objecten en diagrammen.

Bedieningselementen

Interactieve bedieningselementen zoals links en knoppen hebben niet altijd namen en rollen die door screenreaders kunnen worden bepaald. Ook kan de status van een bedieningselement niet worden bepaald.

Getoonde inhoud

Inhoud die wordt getoond met de cursor of het toetsenbord kan niet worden bepaald.

Formulieren

Formulieren zijn momenteel nog niet volledig toegankelijk. Labels van de formuliervelden zijn niet herkenbaar en niet gekoppeld aan de overeenkomstige invoervelden. Een autocomplete-functie ontbreekt momenteel voor velden die verwijzen naar de gebruikers zelf. Sommige formulieren vereisen een reeks tekens, een zogenaamde CAPTCHA. Voor deze beeldgebaseerde CAPTCHA's ontbreken de alternatieve teksten.

HTML-structuurelementen

De structuur van de rubrieken is momenteel niet geoptimaliseerd voor screenreaders. De lijsten zijn niet zo opgesteld dat ze door screenreaders kunnen worden gelezen.

HTML-syntax

De HTML-syntax is niet geoptimaliseerd voor screenreaders.

Contrast

De contrastverhouding voor sommige koppen, knoppen, doorlopende tekstlinks en formuliervelden voldoet niet aan de eis van 4,5:1 of 3:1. Zelfs als de app in zwart-wit wordt bekeken, zijn er op sommige plaatsen contrastproblemen.

Bedienbaarheid van het toetsenbord

De taalkeuze kan niet via het toetsenbord worden bediend. Ook kunnen repetitieve inhoudsblokken niet worden overgeslagen met het toetsenbord. De focus van het toetsenbord is niet duidelijk herkenbaar of niet aanwezig. De tikvolgorde is in sommige gevallen onjuist. Het kan gebeuren dat op sommige plaatsen de elementen niet rechtstreeks zijn gemarkeerd. Het menu is niet selecteerbaar via de screenreader.

Automatische regelafbreking

Wanneer het scherm met maximaal 200 procent wordt vergroot, worden inhoud en functies in de staande modus op sommige plaatsen afgesneden en kunnen ze niet duidelijk worden herkend. Zelfs bij het aanpassen van de regelhoogte (1,5 keer), de alinea-afstand (2 keer), de letterafstand (0,12 keer) en de woordafstand (0,16 keer) is hetzelfde beeld te zien.

Zinvolle linkteksten

In sommige gevallen kunnen de context en het doel van de links niet worden bepaald. Zinvolle linkteksten zijn niet overal beschikbaar.

Foutmelding

Foutmeldingen zijn op sommige plaatsen niet goed genoeg te begrijpen en de verwijzing ontbreekt. De foutmeldingen zijn ook niet consistent qua kleur en positie.

Datum van deze verklaring

Deze verklaring is verstrekt op 04-06-2021.

Toegankelijkheidsbelemmeringen melden

Wilt u ons wijzen op bestaande belemmeringen of informatie aanvragen over het realiseren van toegankelijkheid? Voor uw feedback en andere informatie kunt u contact opnemen met onze internetredactie.

Toll Collect GmbH

Internetredaktion

10875 Berlin

Telefoon: +49 30 74077 0

E-mail: online@toll-collect.de

of maak gebruik van ons contactformulier.

Contactformulier

Bemiddelingsprocedure

Als er ook na uw feedback aan de bovengenoemde contactpersoon geen bevredigende oplossing is gevonden, kunt u zich wenden tot de bemiddelingsinstantie als bedoeld in § 16 van de BGG. De BGG-bemiddelingsinstantie ondersteunt de buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen mensen met een handicap en Duitse federale overheidsorganen bij conflicten over het thema toegankelijkheid. De bemiddelingsprocedure is gratis. Het is niet nodig om juridisch advies in te winnen. Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure en de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen, kunt u terecht bij:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de BGG-bemiddelingsinstantie via:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Naar het begin van de pagina