Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect

Izjava o spletni dostopnosti

 

Ta izjava o spletni dostopnosti velja za objavljeno aplikacijo TC Partner družbe Toll Collect GmbH.

Kot javni organ si v smislu Direktive (EU) 2016/2102 prizadevamo, da bi naša aplikacija vsem postala dostopna v skladu z določili Zakona o enakopravnosti funkcionalno oviranih oseb zvezne države Nemčije (BGG) in Uredbe o dostopnosti informacijske tehnologije (BITV 2.0), na podlagi katerih se bo izvajala Direktiva (EU) 2016/2102.

Usklajevanje z zahtevami BITV

Zahteve glede spletne dostopnosti izhajajo iz člena 3(1) do (4) in (4) Uredbe BITV 2.0, ki je bila sprejeta na podlagi člena 12d Zakona BGG.

Preverjanje izpolnjevanja zahtev temelji na razvojno spremljajočem testu BITV, ki ga izvaja potrjen revizijski organ.

Glede na preverjanje aplikacija še ni združljiva s prej omenjenimi zahtevami zaradi naslednjih nezdružljivosti. Družba Toll Collect načrtuje ponoven zagon aplikacije, s katero naj bi odpravili naštete omejitve dostopnosti.

Nadomestna besedila

V nekaterih primerih trenutno še manjkajo nadomestna besedila za upravljalne elemente, objekte in grafike.

Upravljalni elementi

Interaktivni upravljalni elementi, kot so povezave in gumbi, nimajo vedno imen in vlog, ki bi jih bralniki zaslona prepoznali. Prav tako ni mogoče določiti statusa upravljalnega elementa.

Pojavne vsebine

Vsebine, ki se prikaže s pomočjo kazalca ali tipkovnice, ni mogoče določiti.

Obrazci

Obrazcev trenutno ni mogoče zagotoviti v celoti dostopnih. Oznake polj obrazca niso prepoznavne in niso povezane s povezanimi vnosnimi polji. Trenutno ni funkcije samodokončanja za polja, ki se nanašajo na uporabnike same. Nekateri obrazci zahtevajo vnos niza znakov, imenovanega CAPTCHA. Za te CAPTCHA, ki temeljijo na slikah, manjkajo nadomestna besedila.

Elementi strukture HTML

Struktura naslovov trenutno ni optimizirana za bralnike zaslona. Seznami niso označeni za branje z bralniki zaslona.

Sintaksa HTML

Sintaksa HTML ni optimizirana za bralnike zaslona.

Kontrast

Kontrastno razmerje za nekatere glave, gumbe, povezave do telesa besedila in polja obrazca ne izpolnjuje zahteve 4,5:1 ali 3:1. Tudi če aplikacijo gledate črno-belo, so na nekaterih mestih težave s kontrastom.

Uporabnost tipkovnice

Izbire jezika ni mogoče upravljati prek tipkovnice. Poleg tega ponavljajočih se blokov vsebine ni mogoče preskočiti s tipkovnico. Fokus tipkovnice ni jasno prepoznaven ali ni na voljo. Vrstni red udarcev je v nekaterih primerih nepravilen. Lahko se zgodi, da ponekod elementi niso neposredno označeni. Ni mogoče izbrati menija prek bralnika zaslona.

Samodejni prelom

Pri povečavi do 200 odstotkov so vsebine in funkcije v pokončnem načinu ponekod odrezane in jih zato ni mogoče jasno prepoznati. Enako je opazno tudi pri nastavljanju višine vrstice (1,5-krat), razmika med odstavki (2-krat), razmika med črkami (0,12-krat) in razmika med besedami (0,16-krat).

Smiselna besedila povezav

V nekaterih primerih konteksta in cilja povezav ni mogoče določiti. Smiselna besedila povezav niso na voljo povsod.

Sporočilo o napaki

Sporočila o napakah ponekod niso dovolj razumljiva in manjka referenca. Sporočila o napakah prav tako niso enotna, tako po barvi kot po položaju.

Datum priprave te izjave

Ta izjava je bila pripravljena 4. junija 2021.

Poročanje o ovirah

Ali bi nas radi obvestili o obstoječih ovirah ali pa bi radi izvedeli več o izvajanju spletne dostopnosti? Za povratne informacije in vse druge podatke stopite v stik z našim spletnim uredništvom.

Toll Collect GmbH

Spletno uredništvo

10875 Berlin

Telefon: 030-74077-0

E-poštni naslov: online@toll-collect.de

Lahko pa uporabite naš kontaktni obrazec.

Kontaktni obrazec

Spravni postopek

Če nam na zgornje podatke za stik posredujete povratne informacije, mi pa še vedno ne najdemo zadovoljive rešitve, se lahko v skladu s 16. členom Zakona BGG obrnete na spravni organ. Naloga spravnega organa v okviru Zakona BGG je, da v primeru konfliktov med funkcionalno oviranimi osebami in javnimi organi zvezne države na področju spletne dostopnosti pomaga pri izvensodnem reševanju sporov. Spravni postopek je brezplačen. Pravna pomoč ni obvezna. Dodatne informacije o spravnem postopku in možnostih vložitve zahtevkov so na voljo na spletnem mestu:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

S spravnim organom v okviru Zakona BGG lahko neposredno stopite v stik prek naslednjega e-poštnega naslova:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Na začetek strani