Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti platí pro zveřejněnou apliaci TC-Partner společnosti Toll Collect GmbH.

Jako subjekt veřejného sektoru ve smyslu směrnice (EU) 2016/2102 se snažíme zajistit, aby byla naše mobilní aplikace z důvodu provádění směrnice (EU) 2016/2102 přístupná v souladu s ustanoveními spolkového zákona o rovnosti postižených osob (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) a nařízení o přístupné informační technice (BITV 2.0).

Stav kompatibility s požadavky BITV

Požadavky na přístupnost vyplývají z § 3 odst. 1 až 4 a § 4 nařízení BITV 2.0, které bylo vydáno na základě § 12 písm. d) zákona BGG.

Přezkoumání dodržování požadavků provádí v doprovodné fázi vývoje certifikovaný zkušební orgán na základě testu podle nařízení BITV.

Z důvodu přezkoumání mobilní aplikace zatím nesplňuje výše uvedené požadavky, a to kvůli níže uvedeným nesrovnalostem. Společnost Toll Collect má v úmyslu mobilní aplikaci znovu spustit a tím také odstranit výše uvedená omezení přístupnosti.

Alternativní texty

V některých případech zatím chybí alternativní texty pro ovládací prvky, objekty a grafiky.

Ovládací prvky

Interaktivní ovládací prvky jako odkazy a tlačítka nemají vždy názvy a role, které by screenreader dokázal rozpoznat. Zjistit nelze ani stav ovládacího prvku.

Zobrazené obsahy

Obsahy, který jsou zobrazeny pomocí kurzoru nebo klávesnice, nelze zjistit.

Formuláře

Formuláře nelze v současné době poskytnout v plném rozsahu bezbariérovou formou. Popisky jednotlivých polí ve formuláři nejsou rozpoznatelné a nejsou propojené s příslušnými vstupními poli. U polí, která se týkají přímo uživatele, chybí aktuálně funkce Autocomplete. U některých formulářů se musí zadat sled znaků, takzvaný CAPTCHA. Pro takové druhy CAPTCHA na bázi obrázků chybí alternativní texty.

Prvky struktury HTML

Struktura nadpisů aktuálně není optimalizovaná pro screenreader. Seznamy nejsou vyznačeny tak, aby byly pro screenreader čitelné.

Syntaxe HTML

Syntaxe HTML není optimalizovaná pro screenreader.

Kontrast

Kontrastní poměr u některých nadpisů, tlačítek, odkazů v plynulém textu a polí ve formuláři nesplňuje požadavek 4,5:1 resp. 3:1. I když se na mobilní aplikaci díváte černobíle, na některých místech jsou problémy s kontrastem.

Ovladatelnost klávesnice

Výběr jazyka nelze ovládat pomocí klávesnice. Opakující se obsahové bloky navíc nelze přeskočit pomocí klávesnice. Fokus klávesnice není jednoznačně patrný nebo neexistuje. Pořadí tapů je v některých případech nesprávné. Může se stát, že na některých místech nejsou prvky přímo označeny. Menu nelze navolit přes screenreader.

Automatické zalomení

Při zvětšení až o 200 procent jsou obsah a funkce v režimu Portrét na některých místech oříznuty, a proto nejsou jasně vidět. Stejný obrázek lze vidět také při úpravě výšky řádku (1,5krát), mezery mezi odstavci (2krát), mezer mezi písmeny (0,12krát) a mezer mezi slovy (0,16krát).

Smysluplný text odkazu

V některých případech nelze určit kontext a cíl odkazů. Smysluplné texty odkazů nejsou k dispozici všude.

Chybové hlášení

Chybová hlášení nejsou na některých místech dostatečně srozumitelná a chybí kontext. Ani chybová hlášení nejsou jednotná, a to jak z hlediska barvy, tak umístění.

Datum vystavení tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vystaveno dne 4. června 2021.

Oznámení omezení přístupnosti

Chcete nám oznámit omezení přístupnosti nebo získat informace o realizaci přístupu pro všechny? Se zpětnou vazbou a všemi dalšími informacemi se prosím obraťte na naši online redakci.

Toll Collect GmbH

Online redakce

10875 Berlín

Telefon: 030-74077-0

E-mail: online@toll-collect.de

nebo použijte náš kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Rozhodčí řízení

V případě, že ani po Vaši zpětné vazbě na výše uvedeném kontaktním místě nedošlo k uspokojivému řešení věci, můžete se obrátit na rozhodčí orgán podle § 16 zákona BGG. Rozhodčí orgán podle zákona BGG má za úkol podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti přístupnosti mezi osobami s postižením a veřejnými spolkovými úřady. Rozhodčí řízení je bezplatné. Není třeba se obrátit na právního zástupce. Bližší informace o rozhodčím řízení a možnostech podání žádosti najdete na adrese:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Obrátit se přímo na rozhodčí orgán podle zákona BGG můžete na adrese:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

K začátku stránky