Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect

Deklaracja w sprawie dostępności

Ta deklaracja w sprawie dostępności odnosi się do opublikowanej aplikacji TC-Partner firmy Toll Collect GmbH

Jako organ sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/2102 staramy się, aby nasza aplikacja zgodnie z przepisami federalnej ustawy o równym statusie osób niepełnosprawnych (BGG) oraz rozporządzenia w sprawie dostępności techniki informacyjnej (BITV 2.0) transponującymi dyrektywę (UE) 2016/2102 była dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Stan zgodności z wymogami rozporządzenia BITV

Wymogi dostępności wynikają z § 3 ust. 1–4 oraz § 4 rozporządzenia BITV 2.0, które zostało wydane na podstawie § 12d ustawy BGG.

Podstawą kontroli przestrzegania wymogów jest test BITV wykonywany na etapie projektowania przez certyfikowany organ kontrolny.

Podczas kontroli stwierdzono dalszą niezgodność aplikacji z powyższymi wymogami ze względu na wskazane poniżej powody. Toll Collect planuje ponowne uruchomienie aplikacji, a wraz z nim usunięcie wymienionych ograniczeń dostępności.

Alternatywne teksty

W niektórych przypadkach nadal brakuje alternatywnych tekstów dotyczących elementów obsługowych, obiektów i grafik.

Elementy obsługowe

Interaktywne elementy obsługowe, takie jak linki i przyciski ekranowe, nie we wszystkich przypadkach mają nazwy i role, które można odczytać za pomocą czytnika ekranowego. Nie można również określić stanu elementu obsługowego.

Wyświetlane treści

Treści, które wyświetlają się po najechaniu kursorem lub myszką, nie można znaleźć.

Formularze

Obecnie formularze nie mogą być jeszcze udostępniane w pełni dostępnej formie. Opisy pól formularzy nie są rozpoznawalne i nie są powiązane z odpowiednimi polami wprowadzania danych. Dla pól, które odnoszą się do samych użytkowników/użytkowniczek, nie jest na razie dostępna funkcja automatycznego uzupełniania. W niektórych formularzach trzeba podać sekwencję znaków, tzw. CAPTCHA. Brakuje tekstów alternatywnych dla tych CAPTCHA opartych na obrazach.

Elementy strukturalne HTML

Struktura nagłówków nie jest obecnie optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego. Listy nie są wyróżnione w sposób umożliwiający ich odczytanie przez czytnik ekranowy.

Składnia HTML

Składnia HTML nie jest optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego.

Kontrast

W przypadku niektórych nagłówków, przycisków i linków tekstowych oraz pól formularzy współczynnik kontrastu nie odpowiada wymaganej wartości 4,5:1 lub 3:1. Nawet jeśli użytkownik przegląda aplikację w czerni i bieli, w niektórych miejscach występują problemy z kontrastem.

Możliwość obsługi za pomocą klawiatury

Nie można obsługiwać funkcji wyboru języka za pomocą klawiatury. Ponadto klawiatura nie umożliwia pominięcia powtarzających się bloków treści. Wyróżnienie elementu wybranego za pomocą klawiatury nie jest wyraźnie lub w ogóle nie występuje. W niektórych przypadkach kolejność kliknięć jest nieprawidłowa. Może się zdarzyć, że w niektórych miejscach elementy nie są oznaczone bezpośrednio. Wyboru menu nie można dokonać za pomocą czytnika ekranu.

Automatyczne łamanie

Po powiększeniu do 200 procent zawartość i funkcje w trybie portretowym są w niektórych miejscach obcięte i nie widać ich wyraźnie. Regulacje wysokości linii (1,5 raza), odstępów między akapitami (2 razy), odstępów między literami (0,12 raza) i odstępów między wyrazami (0,16 raza) również pokazują ten sam obraz.

Znaczące teksty linków

W niektórych przypadkach nie można określić kontekstu i celu linków. Znaczące teksty linków nie są dostępne wszędzie.

Komunikat o błędzie

Komunikaty o błędach nie są wystarczająco zrozumiałe w niektórych miejscach i brakuje odniesienia. Komunikaty o błędach również nie są jednolite zarówno pod względem koloru jak i położenia.

Data utworzenia tej deklaracji

Ta deklaracja została utworzona 4 czerwca 2021 roku.

Zgłaszanie braku dostępności

Chcą Państwo zgłosić nam brak dostępności lub uzyskać informacje dotyczące wdrożenia dostępności? W celu przekazania nam opinii oraz innych informacji prosimy skontaktować się z naszą redakcją internetową.

Toll Collect GmbH

Internetredaktion

10875 Berlin

Telefon: 030-74077-0

Adres e-mail: online@toll-collect.de

lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Postępowanie arbitrażowe

Jeśli po otrzymaniu od Państwa opinii na podany powyżej kontakt nie zostanie znalezione satysfakcjonujące rozwiązanie, mogą Państwo zwrócić się do organu arbitrażowego zgodnie z § 16 BGG. Organ arbitrażowy BGG ma za zadanie udzielać pomocy przy rozstrzyganiu sporów inaczej niż na drodze sądowej w razie konfliktu związanego z kwestią dostępności pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a organami sektora publicznego Republiki Federalnej. Postępowanie arbitrażowe jest bezpłatne. Pomoc radcy prawnego nie jest wymagana. Więcej informacji na temat postępowania arbitrażowego i możliwości składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

www.schlichtungsstelle-bgg.de.

Bezpośrednio można skontaktować się z organem arbitrażowym BGG pod adresem:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Do początku strony