Karty kredytowe

W przypadku rozliczeń przy użyciu karty kredytowej należy najpierw zawrzeć umowę z emitentem kart kredytowych. Następnie opłaty drogowe będą rozliczane w oparciu o zawartą umowę o kartę kredytową.

Firma Toll Collect zawarła różne umowy z emitentami kart płatniczych. Dlatego należy zwrócić uwagę, jakie wymogi muszą zostać spełnione dla danego środka płatniczego. Więcej informacji można uzyskać u odpowiedniego emitenta kart płatniczych.

Wybór tego sposobu płatności

Dla zarejestrowanych klientów

W prosty sposób wybierz sposób płatności na portalu klienta.

Jeżeli nie masz dostępu do portalu klienta, skontaktuj się z serwisem klienta.

Informacje na temat portalu klienta

Klienci niezarejestrowani

Podczas rejestracji jako sposób płatności automatycznie ustawiane jest obciążanie konta przedpłat. Sposób płatności można później zmienić na portalu klienta.

Rejestracja online

Dalsze rekomendacje