Postępowanie w przypadku potencjalnych naruszeń obowiązku uiszczani opłat drogowych

Co należy zrobić po otrzymaniu od nas pisma.


Kierowca stoi przed swoim samochodem ciężarowym

Dziękujemy za wspieranie nas w finansowaniu niemieckiej infrastruktury drogowej!

W trakcie niemal wszystkich kontroli stwierdziliśmy, że opłata drogowa została uiszczona w prawidłowy sposób. Jeżeli otrzymają Państwo zawiadomienie lub wezwanie do złożenia wyjaśnień, co dzieje się w rzadkich przypadkach, wszystkie informacje na temat możliwych przyczyn można znaleźć tutaj.

Proszę sprawdzić, czy otrzymali Państwo pismo typu 1 czy typu 2. Dane te znajdują się po prawej stronie na górze w nagłówku pisma.

Pismo, typ 1:

Podczas jazdy ustawiona została nieprawidłowa liczba osi, masa lub klasa emisji spalin, dlatego pobrana zostanie kwota różnicy względem uiszczonej już opłaty drogowej.

Są dwie możliwości:

  • Jeżeli zgadzają się Państwo z tymczasowym zawiadomieniem, należy przelać kwotę dodatkowej opłaty w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia do Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM). Należy koniecznie podać kod identyfikujący płatność. Kod identyfikujący płatność można znaleźć na pierwszej stronie zawiadomienia.
  • Jeżeli nie zgadzają się Państwo się z tymczasowym zawiadomieniem, prosimy przesłać nam swoje uzasadnienie oraz kopię karty pojazdu silnikowego i przyczepy na adres mautkontrolle@toll-collect.de.

Objaśnienia do pisma typu 1 (PDF, 209 KB)

Pismo, typ 2:

Urządzenie pokładowe (OBU)

Jeżeli korzystają Państwo z urządzenia pokładowego (OBU), prawdopodobnie nie zarejestrowało ono danych dotyczących opłaty drogowej. Przyczyną może być na przykład wykorzystanie wszystkich środków na koncie. W szczegółowym wykazie jazd można sprawdzić, które przejazdy zostały zarejestrowane prawidłowo.

Możemy sprawdzić rozliczone przejazdy za Państwa, jeśli uwzględnią Państwo rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki w formularzu odpowiedzi i prześlą na adres mautkontrolle@toll-collect.de .

Wykup w systemie ręcznym za pomocą aplikacji i strony internetowej

Jeżeli uiszczono opłatę w systemie ręcznym, prawdopodobnie minął okres ważności wykupu lub wybrano inną drogę niż została wykupiona. Przyczyną błędu może być również wpisanie nieprawidłowego numeru rejestracyjnego.

Sprawdzimy ten wykup za Państwa, jeśli prześlą Państwo kopię dowodu wykupu na adres mautkontrolle@toll-collect.de . W formularzu odpowiedzi prosimy dodatkowo uwzględnić rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki.