Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Postępowanie w przypadku niespełnienia obowiązku uiszczenia opłaty drogowej

Co należy zrobić po otrzymaniu od nas pisma.


Kierowca stoi przed swoim samochodem ciężarowym

Dziękujemy, za wspieranie nas w finansowaniu niemieckiej infrastruktury drogowej!

W trakcie niemal wszystkich kontroli stwierdziliśmy, że opłata drogowa została uiszczona w prawidłowy sposób. Jeżeli otrzymają Państwo zawiadomienie lub wezwanie do złożenia wyjaśnień, co dzieje się w rzadkich przypadkach, wszystkie informacje na temat możliwych przyczyn można znaleźć tutaj.

Proszę sprawdzić, czy otrzymali Państwo pismo typu 1 czy typu 2. Informacja ta znajduje się po prawej stronie na górze w nagłówku pisma.

Pismo, typ 1

Podczas jazdy ustawiona została nieprawidłowa liczba osi, masa lub klasa emisji spalin, dlatego pobrana zostanie kwota różnicy względem uiszczonej już opłaty drogowej.

Mają Państwo dwie możliwości:

  • Jeżeli zgadzają się Państwo z tymczasowym zawiadomieniem, należy przelać kwotę dodatkowej opłaty w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG). Należy koniecznie podać kod identyfikujący płatność. Kod identyfikujący płatność można znaleźć na pierwszej stronie zawiadomienia.

  • Jeżeli nie zgadzają się Państwo się z tymczasowym zawiadomieniem, prosimy przesłać nam swoje uzasadnienie oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu silnikowego i przyczepy na adres mautkontrolle@toll-collect.de.

Objaśnienia do pisma typu 1

Pismo, typ 2

Urządzenie pokładowe (OBU)

Jeżeli korzystają Państwo z urządzenia pokładowego (OBU), prawdopodobnie nie zarejestrowało ono danych dotyczących opłaty drogowej. Przyczyną może być np. wykorzystanie wszystkich środków na koncie. W szczegółowym wykazie jazd można sprawdzić, które przejazdy zostały zarejestrowane prawidłowo.

Możemy sprawdzić rozliczone przejazdy za Państwa, jeśli uwzględnią Państwo rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki w formularzu odpowiedzi i prześlą na adres mautkontrolle@toll-collect.de.

Gdzie znajdę zestawienie nierozliczonych jeszcze przejazdów?

Jakie pola należy uzupełnić w formularzu odpowiedzi (Anhörungsbogen)?

Objaśnienia do pisma typu 2

Wykup w systemie ręcznym za pomocą aplikacji i strony internetowej

Jeżeli uiszczono opłatę w systemie ręcznym, prawdopodobnie minął okres ważności wykupu lub wybrano inną drogę niż została wykupiona. Przyczyną błędu może być również wpisanie nieprawidłowego numeru rejestracyjnego.

Sprawdzimy ten wykup za Państwa, jeśli prześlą Państwo kopię dowodu wykupu na adres mautkontrolle@toll-collect.de. W formularzu odpowiedzi prosimy dodatkowo uwzględnić rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki.

Jakie pola należy uzupełnić w formularzu odpowiedzi (Anhörungsbogen)?

Objaśnienia do pisma typu 2

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603