Usługi dodatkowe

Usługi i roszczenia odszkodowawcze, które Toll Collect rozlicza oddzielnie.

Usługi dodatkowe

Opłaty dodatkowe, za które Toll Collect wystawia klientowi rachunek, to płatne usługi świadczone przez Toll Collect na rzecz klienta oraz roszczenia odszkodowawcze.

Usługi

  • Odblokowanie urządzenia pokładowego
  • Wystawianie duplikatów faktur

Usługi są usługami podlegającymi opodatkowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Państwa fakturze.

Odszkodowanie

  • Utrata lub uszkodzenie urządzenia pokładowego
  • utrata lub uszkodzenie komponentów (kable, anteny itp.)

Roszczenia odszkodowawcze są zwolnione z podatku.

Faktura

Opłaty dodatkowe będą rozliczane na oddzielnej fakturze. Faktura będzie dla Państwa dostępna do pobrania na portalu klienta lub otrzymają ją Państwo pocztą.

Płatność

Rozliczenie następuje za pośrednictwem wybranego sposobu płatności. Na rachunku podane są dane konta bankowego do rozliczania należności przez obciążenie konta przedpłat.

Dalsze rekomendacje