Wykup przy użyciu urządzenia pokładowego

Opłata drogowa jest bardzo łatwa: Wprowadza się tylko kilka ustawień. Resztę załatwia automatycznie urządzenie pokładowe.

Wypróbuj

Urządzenie pokładowe w samochodzie ciężarowym

Dla kogo?

Wykup w systemie automatycznym przy użyciu urządzenia pokładowego jest skierowany do tych, którzy chcą dokonywać opłat drogowych możliwie małym nakładem pracy. Jeśli urządzenie jest zamontowane w samochodzie ciężarowym, kierowca nie musi dokonywać wykupu ręcznie za pomocą aplikacji lub przez internet.

Aby można było korzystać z urządzenia pokładowego, najpierw należy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo oraz pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej w Toll Collect.

Rejestracja w Toll Collect

Klient podczas wizyty u partnera serwisowego w celu montażu urządzenia pokładowego

Montaż urządzenia pokładowego

Po otrzymaniu od nas potwierdzenia zarejestrowania pojazdu można uzgodnić termin montażu urządzenia pokładowego z autoryzowanym partnerem serwisowym. Wybrane i przeszkolone przez Toll Collect warsztaty serwisowe są dostępne na terenie Niemiec i w sąsiednich krajach europejskich.

Do urządzenia pokładowego są wprowadzane stałe, specyficzne dane samochodu ciężarowego, jak np. klasa emisji spalin. W pamięci zapisane zostają numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu. W ten sposób następuje jednoznaczne przyporządkowanie numeru rejestracyjnego pojazdu do urządzenia pokładowego.

Po zamontowaniu urządzenia pokładowego partner serwisowy udziela przeszkolenia i przekazuje instrukcję obsługi. Klient podpisuje przedłożony przez partnera serwisowego certyfikat montażu celem potwierdzenia odbioru urządzenia.

Znajdź partnera serwisowego

Partner serwisowy prowadzi przygotowania do montażu urządzenia pokładowego

Obsługa urządzenia pokładowego

Urządzenie pokładowe przejmuje prawie w całości dokonywanie wykupu. Przed rozpoczęciem jazdy należy jedynie sprawdzić niektóre dane, resztą urządzenie pokładowe zajmie się automatycznie: Urządzenia przesyłają do centrali dane dotyczące trasy oraz istotne do poboru opłaty drogowej dane pojazdu. Tam jest naliczana opłata drogowa.

Otwórz instrukcję online

Kierowca samochodu ciężarowego obsługuje urządzenie pokładowe w pojeździe.

Koszty

Urządzenie pokładowe jest udostępniane nieodpłatnie i pozostaje własnością Toll Collect GmbH.

Ponoszą Państwo między innymi koszty

  • montażu urządzenia
  • demontażu urządzenia,
  • koszty przejazdu do i z warsztatu, a także czasu postoju podczas wykonywania powyższych prac.


Partner serwisowy doradza kierowcy samochodu ciężarowego w sprawie obsługi urządzenia pokładowego

Demontaż OBU

Urządzenie pokładowe pozostaje własnością Toll Collect. Dlatego urządzenie należy zdemontować i zwrócić do Toll Collect, gdy

  • pojazd zostanie sprzedany lub unieruchomiony,
  • zakończone zostaną stosunki handlowe z Toll Collect.

Film: Wskazówki co do demontażu urządzenia pokładowego

Montaż urządzenia pokładowego: Partner serwisowy umocowuje urządzenie

Znajdź partnera serwisowego

Dalsze rekomendacje