Wykup w systemie ręcznym

 • Dostęp do systemu wykupu online można uzyskać za pomocą opcji „Zarejestruj trasę” na naszej stronie głównej.

  Zarejestrowani klienci mogą zalogować się za pomocą danych dostępu do portalu klienta Toll Collect. Dane zapisane na portalu klienta, np. dane pojazdów, będą zatem szybko dostępne celem dokonania wykupu w systemie ręcznym. Rozliczenie następuje wówczas poprzez wybrany sposób płatności. Klienci niezarejestrowani dokonują opłaty, korzystając z utworzonego wcześniej konta do wykupu, lub po prostu online bez wcześniejszego logowania się.

 • W przypadku wykupu online istnieją trzy możliwości:

  • Możesz dokonać wykupu bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub logowania w Toll Collect.
  • Zakładasz konto do wykupu. Następnie możesz zapisać pojazdy, w przypadku których często dokonujesz wykupu w systemie ręcznym, a także często przejeżdżane odcinki i maksymalnie trzy środki płatnicze. Wykup będzie dzięki temu jeszcze bardziej efektywny, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić i usunąć w systemie wykupu online oraz w aplikacji. – Pamiętaj: Toll Collect nie ma żadnego dostępu do danych logowania do konta do wykupu. Dlatego należy je starannie przechowywać.
  • Podczas wykupu korzystasz ze swoich danych dostępu do portalu klienta Toll Collect. Dane zapisane na portalu klienta, np. dane zarejestrowanych pojazdów, będą zatem szybko dostępne w celu dokonania wykupu w systemie ręcznym. Uiszczenie opłaty będzie następować w wybrany przez Ciebie sposób.
 • Zarejestrowani klienci na stronie „Logowanie” klikają link „Nie pamiętam hasła” i postępują zgodnie z instrukcjami.

  Klienci posiadający konto do wykupu mogą skontaktować się z pracownikiem serwisu klienta pod numerem telefonu 00800 0 2865526

 • Kliknąć na stronie „Logowanie” link Nie pamiętam hasła i postępować zgodnie z instrukcjami.

 • W systemie ręcznym można dokonać wykupu do 24 godzin przed rozpoczęciem jazdy.

 • Wykupione odcinki drogi można anulować, jeśli cały wykupiony odcinek nie został jeszcze przejechany, a moment anulowania nastąpił przed upływem okresu ważności wykupionego odcinka. Jeśli przebieg wykupionego odcinka ma zostać zmieniony, odbywa się to również poprzez anulowanie, po którym następuje wykup nowego odcinka.

  Więcej informacji na temat anulowania
 • Kwota przeznaczona do zwrotu po anulowaniu zostanie zwrócona klientowi przy użyciu pierwotnie wykorzystanego środka płatniczego. Jeśli uprzednio wykupu dokonano gotówką, konieczny jest tzw. Wniosek o zwrot pieniędzy w przypadku anulowania .

 • Anulowanie może zostać przeprowadzone nawet wówczas, gdy użytkownik nie posiada dowodu wykupu. Niezbędna jest natomiast znajomość numeru wykupu, danych samochodu ciężarowego (kraj rejestracji pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu) oraz czasu rozpoczęcia wykupionej trasy.

  W systemie ręcznym można nie tylko wydrukować wszystkie dokumenty, lecz również je pobrać, wysłać e-mailem lub przesłać numer wykupu SMS-em.

 • Po upływie okresu ważności dowodu wykupu wniosek o zwrot opłaty drogowej można składać tylko w BALM. Konieczne jest udowodnienie, że wcześniejsze dochodzenie zwrotu było niemożliwe. Żądanie zwrotu opłaty należy złożyć w BALM w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu okresu ważności dowodu wykupu lub wykupu przez internet za pomocą przeznaczonego do tego formularza BALM. Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie internetowej www.balm.bund.de .

 • W przypadku wykupu online i za pośrednictwem aplikacji można dokonywać płatności za pomocą kart paliwowych i kredytowych lub zamiennika gotówki – karty paysafecard.

 • Paysafecard to elektroniczny środek płatniczy funkcjonujący na zasadzie przedpłaty i zastępujący płatność gotówką. W punktach sprzedaży (wybrane stacje benzynowe, urzędy pocztowe i kioski) klienci mogą uzupełnić środki na koncie po otrzymaniu 16-cyfrowego kodu PIN. Karta paysafecard jest dostępna dla każdego, anonimowa i natychmiast gotowa do użytku, a dodatkowo jest bezpłatna dla klientów i nieprzypisana do konkretnego celu. Na stronie www.paysafecard.de znajdują się punkty sprzedaży, w których można nabyć kartę paysafecard.

 • Tak, jeśli jesteś klientem zarejestrowanym lub jako klient niezarejestrowany utworzysz konto do wykupu, możesz zapisać odcinki w dowolnej chwili.

 • Jeśli potrzebują Państwo wsparcia podczas wykupu lub mają pytania dotyczące ręcznego systemu wykupu, mogą Państwo skontaktować się z pracownikiem/pracownicą Toll Collect pod numerem telefonu 00800 0 2865526.