Zgłoszenie pojazdów należących do rzemieślników

Zarejestruj teraz

Jakie są warunki objęcia pojazdu wyłączeniem z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników?

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Lista wszystkich zawodów, które spełniają warunki wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników, jest dostępna na stronie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności.

Lista zawodów rzemieślniczych

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników obowiązuje, gdy pojazd jest prowadzony przez pracownika zakładu rzemieślniczego oraz

  • przewozi materiał, wyposażenie lub maszyny niezbędne zakładowi rzemieślniczemu do świadczenia usług i wykonywania pracy (w tym narzędzia, materiały eksploatacyjne, części zamienne, materiały budowlane, kable, urządzenia lub akcesoria) lub
  • przewozi wytworzone przez rzemieślników gotowe towary które są wytwarzane, przetwarzane lub naprawiane we własnym zakładzie rzemieślniczym.

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników obowiązuje także w przypadku zakładów rzemieślniczych z zagranicy.

Podczas kontroli uiszczania opłat drogowych należy wykazać, że przejazd spełnia warunki wyłączenia dla rzemieślników. Jako dowód można okazać np. kartę działalności rzemieślniczej/gospodarczej, zgłoszenie działalności gospodarczej (kopię), dokumenty dostawy lub zlecenia od klientów. Okazane dokumenty muszą być w języku niemieckim lub przetłumaczone na język niemiecki.

Kiedy wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników nie obowiązuje?

Jeśli pojazd dostarcza towary wykonane przemysłowo , przejazdy takie nie są zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych. O wytwarzaniu przemysłowym należy mówić w sytuacji, gdy proces wytwarzania charakteryzuje się znacznym wykorzystaniem maszyn lub ustandaryzowanych procesów. W przeciwieństwie do seryjnej produkcji masowej wytwarzanie rzemieślnicze cechuje na ogół niewielka liczba egzemplarzy i częstsze rozbieżności między produktami.

Na przykład półprodukty z ciasta lub wypieki, które są produkowane w dużych ilościach w procesach opartych na podziale pracy poprzez wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji w celu wypieku lub sprzedaży w sklepach, zazwyczaj nie są wytwarzane ręcznie, ale przemysłowo.

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników nie obejmuje komercyjnych transportów dla innych podmiotów, , w tym także innego zakładu rzemieślniczego. Przewóz towarów może stanowić jedynie czynność pomocniczą wykonywaną w ramach całej działalności firmy.

W przypadku pojazdów, których eksploatacja przeważnie nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, zalecamy montaż urządzenia pokładowego Toll Collect lub operatora European Electronic Toll Service (dostawcy EETS). Urządzenia pokładowe można w razie potrzeby włączać lub wyłączać

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące wyłączenia dla rzemieślników

Zgłaszanie pojazdów należących do rzemieślników

W Toll Collect można zgłaszać pojazdy należące do rzemieślników, których eksploatacja spełnia warunki wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników.

Można zgłosić wyłącznie pojazdy z kategorii wagowej powyżej 3,5 tony i poniżej 7,5 tony maksymalnej masy całkowitej z zakładem rzemieślniczym wpisanym jako posiadacz pojazdu w części I dowodu rejestracyjnego (dokumentu pojazdu).

Firma Toll Collect sprawdza dane i przechowuje je nie dłużej niż przez dwa lata. Następnie użytkownik otrzymuje wezwanie do ponownego zgłoszenia.

Kontrole uiszczania opłat drogowych można na podstawie tych informacji zorganizować w sposób ograniczający do minimum dochodzenia i procedury administracyjne dotyczące pojazdów należących do rzemieślników.

Jeśli dany przejazd nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej. Aby zaksięgować i opłacić te przejazdy, można skorzystać z aplikacji Toll Collect lub strony internetowej Toll Collect albo wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe od firmy Toll Collect lub dostawcy EETS.