Newsletter

Zamów newsletter

Dzięki newsletterowi będą Państwo zawsze najlepiej poinformowani o systemie Toll Collect i opłatach drogowych od samochodów ciężarowych.

Zamów newsletter

Zrezygnuj z newslettera

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Zrezygnuj z newslettera

Ważne wskazówki

Newsletter jest wysyłany zgodnie z naszą deklaracją o ochronie danych .

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera. Nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych.

Informacje wysyłane przez Toll Collect GmbH są na ogół bezpłatne. Ewentualne koszty odbioru wiadomości, naliczone przez dostawcę Internetu, ponosi odbiorca. Spółka Toll Collect GmbH nie może odpowiadać za otrzymanie przez odbiorcę niekompletnej lub nieaktualnej wiadomości wysłanej drogą elektroniczną.

Newsletter jest wysyłany w nieregularnych odstępach.