Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Kontrola

Jakie zadanie wykonuje system Toll Collect podczas kontroli?

Zadania związane z kontrolą uiszczania opłat drogowych zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Toll Collect odpowiada za kontrolę automatyczną. Do tego zakresu odpowiedzialności należy również pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia, że opłata nie została uiszczona lub została uiszczona nieprawidłowo. To zadanie zostało powierzone Toll Collect przez państwo.

Wszystkich pozostałych kontroli dokonuje Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG).

Przegląd form kontroli

Jak działa kolumna kontrolna?

Kolumny kontrolne używane na drogach federalnych działają na podobnej zasadzie, jak mostki kontrolne na autostradach. Sprawdzają one, czy pojazdy znajdujące się w ruchu uiściły prawidłowo opłatę drogową. Kolumny kontrolne nie pobierają opłat drogowych.

W kolumnach kontrolnych stosowane są nowoczesne czujniki i kamery do rejestracji i klasyfikacji samochodów ciężarowych. Kamery stereo generują rysunek poglądowy i obraz tablicy rejestracyjnej przejeżdżających pojazdów. Liczbę osi pojazdu ustala się za pomocą kamery rejestrującej bok pojazdu. Moduł komunikacyjny (DSRC) na głowicy kolumny nawiązuje kontakt z urządzeniem pokładowym. Następuje przy tym sprawdzenie, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do wykupu (zielona dioda LED) oraz ustawione na właściwą liczbę osi i klasę emisji spalin. Jeśli kolumna kontrolna nie jest w stanie nawiązać kontaktu z urządzeniem pokładowym, następuje sprawdzenie, czy dokonano wykupu ręcznego.

Jak działa mostek kontrolny?

Mostki do kontroli automatycznej są umieszczone nad całą jezdnią. Gdy przejeżdża pod nimi pojazd, ustalają, czy podlega on opłacie drogowej oraz czy opłaty drogowe zostały prawidłowo uiszczone. Każdy pojazd zbliżający się do mostka kontrolnego jest rejestrowany przez jednostkę wykrywająco-śledzącą. Ustala się, na którym pasie i o której godzinie pojazd przejechał pod mostkiem, dzięki czemu można dokonać dokładnej klasyfikacji. Dodatkowo zostaje wykonane zdjęcie numeru rejestracyjnego i ogólne zdjęcie pojazdu.

Trójwymiarowe skanowanie podczas przejazdu pod mostkiem pozwala sprawdzić, czy pojazd podlega opłacie drogowej. Sprawdzane jest, czy pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą co najmniej 7,5 ton. Jeśli pojazd nie podlega obowiązkowi uiszczania opłat drogowych, dane te zostają od razu skasowane.

Mostek sprawdza za pomocą DSRC (komunikacji krótkodystansowej wykorzystującej fale podczerwone), czy pojazd jest uczestnikiem automatycznego systemu i czy klient prawidłowo podał np. liczbę osi. Jeśli tak, zdjęcia i dane z czujników zostają skasowane. Pozostałe dane kontrolne pochodzące z komunikacji między mostkiem a urządzeniem pokładowym zostają przekazane do Toll Collect w celu zapewnienia jakości urządzeń.

Jeśli pojazd nie jest uczestnikiem automatycznego systemu, mostek kontrolny sprawdza na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, czy w Toll Collect zarejestrowany jest wykup w systemie ręcznym lub rejestracja pojazdu jako zwolnionego od obowiązku dokonywania opłat drogowych. Ten proces trwa tylko kilka sekund. Aby można było udowodnić ewentualne wielokrotne użycie wykupu w systemie ręcznym, dane wykupu są dostępne przez 24 godziny w celu ponownego sprawdzenia. Jeśli podejrzewane jest niespełnienie obowiązku uiszczenia opłaty drogowej, dane zostają przekazane do Toll Collect w celu dalszego zbadania sprawy.

Kontrolerzy opłat drogowych Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) mogą wykorzystywać mostki kontrolne w ramach kontroli stacjonarnej i w przypadku podejrzenia niespełnienia obowiązku uiszczenia opłaty drogowej zatrzymywać pojazdy.

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603