Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Wykup w systemie automatycznym

Jak działa urządzenie pokładowe, tzw. jednostka OBU?

Urządzenie pokładowe (On-Board Unit, OBU) uruchamia się automatycznie po włączeniu zapłonu. Przed każdą jazdą kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy ustawiona jest prawidłowa dopuszczalna masa całkowita, a w przypadku pojazdów o masie powyżej 18 t – także prawidłowa liczba osi. Jeśli tak nie jest, należy dostosować wprowadzone dane. Przy użyciu sygnałów satelitarnych GPS urządzenie pokładowe rozpoznaje, gdzie znajduje się pojazd, i przesyła dane dotyczące jazdy oraz parametry pojazdu z pewnym opóźnieniem i w formie zakodowanej do centrum obliczeniowego. W centrum obliczeniowym Toll Collect następuje przyporządkowanie danych do sieci płatnych dróg. Następnie w centrum obliczeniowym naliczana jest opłata drogowa za płatne odcinki w oparciu o parametry taryfowe danego pojazdu (kategorię osi, kategorię wagową i klasę emisji spalin).

Jeśli zdecyduję się na wykup w systemie automatycznym, to gdzie otrzymam urządzenie pokładowe?

Nazwy i adresy punktów serwisowych są zamieszczone tutaj.

Chciałbym korzystać z systemu automatycznego, ale nie mam wolnej kieszeni DIN. Co mam zrobić?

Urządzenie pokładowe można zainstalować przy użyciu tzw. ramy montażowej. Partner serwisowy może doradzić Państwu w tej kwestii i zamówić ramę montażową, w której później może zamontować urządzenie pokładowe. Kolejna możliwość to wymontowanie z pojazdu urządzenia, które być może nie jest tak pilnie potrzebne, i wykorzystanie zwolnionej kieszeni DIN do montażu urządzenia pokładowego.

Ile kosztuje urządzenie pokładowe?

Urządzenie pokładowe jest bezpłatnie udostępniane użytkownikom przez Toll Collect i pozostaje własnością Toll Collect GmbH.

Klient ponosi koszty:

 • koszty montażu urządzenia pokładowego,
 • koszty demontażu w przypadku zakończenia stosunku umownego,
 • koszty zmiany numeru rejestracyjnego (w razie potrzeby) oraz zmiany danych pojazdu, istotnych z punktu widzenia wysokości myta,
 • koszty związane z dojazdem i czasem postoju w warsztacie, niezbędnym do wykonania wyżej podanych czynności, oraz koszty wykonania kontroli technicznej urządzenia na polecenie Toll Collect lub Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG).

Dzięki szerokiej sieci partnerów serwisowych oraz skróceniu czasu montażu urządzeń OBU do maksymalnie 4 godzin zminimalizowano koszty montażu.

Jak długo trwa montaż?

Jeśli pojazdy są już przygotowane do montażu urządzenia pokładowego, a jest tak w przypadku prawie połowy samochodów ciężarowych, montaż trwa średnio mniej niż godzinę. Jeżeli pojazd nie jest odpowiednio przygotowany, trwa to do czterech godzin.

Czy istnieje możliwość jednoczesnej instalacji On-Board Unit oraz jednostek innych systemów?

Oprócz jednostki On-Board Unit (OBU) operatora Toll Collect w pojazdach można instalować urządzenia pokładowe innych systemów. Fakt ten potwierdzają testy wykorzystujące jednostki OBU systemu szwajcarskiego i austriackiego. Jednoczesne zastosowanie różnych typów urządzeń nie powoduje zakłóceń w zakresie ich funkcjonowania. Warunkiem sprawnego działania jest przestrzeganie stosownych zezwoleń i dyrektyw dotyczących miejsca montażu oraz ustawienia urządzeń. Więcej informacji udzielają partnerzy serwisowi Toll Collect.

Co zrobić w razie awarii urządzenia pokładowego?

W razie awarii urządzenia pokładowego podczas jazdy są Państwo zobowiązani przy najbliższej okazji dokonać wykupu ręcznie. Jest to możliwe za pomocą aplikacji na smartfonie lub przez biuro spedycyjne klienta metodą wykupu online. W Państwa własnym interesie prosimy zwrócić się jak najszybciej do partnera serwisowego Toll Collect w celu naprawy urządzenia pokładowego.

Czy istnieją alternatywy w razie awarii systemu GPS?

Bardzo mało prawdopodobne jest, że system GPS zostanie całkowicie wyłączony, ponieważ jest on stosowany na całym świecie w celach komercyjnych i przynosi roczny obrót w wysokości wielu miliardów dolarów. Ponadto jest on niezbędny w lotnictwie cywilnym i żegludze wodnej. Jeśli pomimo to system GPS ma awarię, cały ruch samochodów ciężarowych może skorzystać z ręcznych systemów wykupu przez aplikację lub wykup online.

Co robić, jeśli mój samochód ciężarowy wyposażony w urządzenie pokładowe (OBU) otrzyma nowy numer rejestracyjny?

Jeśli w przypadku posiadanego przez klienta samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie pokładowe zmianie ulegnie kraj rejestracji lub numer rejestracyjny pojazdu, na portalu klienta można dokonać zmiany numeru rejestracyjnego. Potrzeba do tego kopii dowodu rejestracyjnego część 1.

Po zmianie danych przychodzi pisemne potwierdzenie.

Jak mogę zlecić dokonanie zmiany danych na moim urządzeniu pokładowym (OBU)?

Jeśli klient chce zmienić dane posiadanego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie pokładowe, zmiany danych pojazdu można dokonać na portalu klienta.

Po zmianie danych użytkownik otrzyma pisemne poświadczenie i nową kartę pojazdu.

Na wyświetlaczu OBU pojawił się komunikat „Pobór opłaty błąd“. Co to znaczy?

Przyczyny pojawienia się tego komunikatu nieprawidłowości mogą być różne. Objaśnienia dotyczące komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu OBU zawarte są w Instrukcji obsługi urządzeń pokładowych.

Otrzymałem od Toll Collect informację o zarządzeniu kontroli. Co to znaczy?

W obrębie użytkowanego urządzenia pokładowego stwierdziliśmy techniczne nieprawidłowości, które mogą wpłynąć niekorzystnie na komunikację z automatycznym systemem poboru opłat drogowych. Przez to zarządzenie pragniemy uniknąć zbędnych kontroli przez służby Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) lub wykluczyć nieprawidłowe zewidencjonowanie należnych opłat drogowych. Koszty poniesione przez partnera serwisowego za usługę kontroli lub wymiany urządzenia pokładowego pokrywa Toll Collect. Jeżeli urządzenie pokładowe ulegnie uszkodzeniu, Toll Collect zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami wymiany urządzenia podkładowego lub jego części.

Komunikat na wyświetlaczu informuje o zablokowaniu OBU – co to znaczy?

Urządzenie pokładowe OBU nie jest gotowe do pracy. Przyczyny wystąpienia tego komunikatu nieprawidłowości mogą być różne. Objaśnienia dotyczące komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu OBU zawarte są w Instrukcji obsługi urządzeń pokładowych.

Na co zwrócić uwagę w przypadku sprzedaży lub wymiany pojazdu, w którym zamontowane jest urządzenia pokładowe?

Przed sprzedażą lub wymianą pojazdu konieczne jest zlecenie demontażu urządzenia pokładowego przez partnera serwisowego. Po demontażu należy skierować do nas wniosek o wymeldowanie pojazdu.

Co robić, jeśli moje urządzenie pokładowe zostało skradzione lub zniszczone wskutek wypadku?

Proszę bezzwłocznie powiadomić nas o utracie OBU faksem lub listownie. W przypadku kradzieży należy zlecić zablokowania urządzenia pokładowego. W tym celu należy zadzwonić pod numer naszej gorącej linii – przygotować numer użytkownika i Master-PIN. Proszę mieć na uwadze, że urządzenie pokładowe jest własnością Toll Collect i w przypadku jego utraty lub uszkodzenia występujemy o wyrównanie szkody.

Czy w automatycznym systemie ciężarówki są lokalizowane tylko przy pomocy systemu satelitarnego GPS?

Aby wspomóc urządzenie pokładowe w określaniu pozycji przez GPS, system wykorzystuje dodatkowe czujniki orientacyjne (jest to obliczeniowe określanie pozycji przy pomocy żyroskopu i sygnału tachometrycznego). Jest to metoda niezależna od systemu określania pozycji GPS. Rezultaty obydwóch metod są na bieżąco ze sobą porównywane.

Dzięki temu rozpoznawanie odcinków podlegających opłacie jest jeszcze bardziej ułatwione. Przez krótki czas system jest nawet w stanie pracować bez sygnału GPS.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Dokonywanie wykupu za pomocą OBU


Kierowca samochodu ciężarowego obsługuje urządzenie pokładowe w pojeździe.

Więcej informacji

Austriacki serwis TOLL2GO


Usługi dla Austrii. TOLL2GO: Dwa kraje, jedno urządzenie pokładowe - pobór opłat drogowych w Niemczech i Austrii

Również w Austrii można dokonywać opłat drogowych od samochodów ciężarowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect.

Więcej

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603