Wykup w systemie automatycznym

 • Urządzenie pokładowe (On-Board Unit, OBU) uruchamia się automatycznie po włączeniu zapłonu. Kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy ustawiona jest prawidłowa maksymalna masa całkowita, a w przypadku pojazdów o masie powyżej 18 t – także prawidłowa liczba osi. Jeśli tak nie jest, należy dostosować wprowadzone dane. Przy użyciu sygnałów satelitarnych GPS urządzenie pokładowe rozpoznaje, gdzie znajduje się pojazd, i przesyła dane dotyczące jazdy oraz parametry pojazdu z pewnym opóźnieniem i w formie zakodowanej do centrum obliczeniowego. W centrum obliczeniowym Toll Collect następuje przyporządkowanie danych do sieci dróg podlegających obowiązkowi dokonywania opłat drogowych. Następnie w centrum obliczeniowym naliczana jest opłata drogowa za płatne odcinki w oparciu o parametry taryfowe danego pojazdu (kategorię osi, kategorię wagową i klasę emisji spalin oraz klasę emisji CO₂).

 • Najpierw należy zarejestrować się w portalu Toll Collect jako klient dokonujący opłat drogowych. Następnie należy zarejestrować swoje pojazdy. Po wykonaniu tych czynności prosimy o kontakt z naszym partnerem serwisowym. Nazwy i adresy partnerów serwisowych są zamieszczone tutaj, .

 • Urządzenie pokładowe można zainstalować przy użyciu tzw. ramy montażowej. Partner serwisowy może doradzić Państwu w tej kwestii i zamówić ramę montażową, w której później może zamontować urządzenie pokładowe. Kolejna możliwość to wymontowanie z pojazdu urządzenia, które być może nie jest tak pilnie potrzebne, i wykorzystanie zwolnionej kieszeni DIN do montażu urządzenia pokładowego.

 • Urządzenie podkładowe jest udostępniane nieodpłatnie i pozostaje własnością Toll Collect GmbH.

  Klient ponosi

  • koszty montażu urządzenia pokładowego,
  • koszty demontażu w przypadku zakończenia stosunku umownego,
  • koszty zmiany numeru rejestracyjnego (w razie potrzeby) oraz zmiany danych pojazdu, istotnych z punktu widzenia wysokości opłat drogowych,
  • koszty związane z dojazdem i czasem postoju w warsztacie, niezbędnym do wykonania wyżej podanych czynności, oraz koszty wykonania kontroli technicznej urządzenia na polecenie Toll Collect lub Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM).

  Dzięki szerokiej sieci partnerów serwisowych oraz skróceniu czasu montażu urządzeń OBU do maksymalnie 4 godzin zminimalizowano koszty montażu.

 • Jeśli pojazdy są już przygotowane do montażu urządzenia pokładowego, a jest tak w przypadku prawie połowy samochodów ciężarowych, montaż trwa średnio mniej niż godzinę. Jeżeli pojazd nie jest odpowiednio przygotowany, trwa to do czterech godzin.

 • Oprócz urządzenia pokładowego (OBU) firmy Toll Collect można równolegle zamontować urządzenia pokładowe innych systemów. Testy z urządzeniami pokładowymi systemów szwajcarskiego i austriackiego wykazały: Nie ma wzajemnej interferencji funkcjonalnej pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Warunkiem jest uwzględnienie przepisów homologacyjnych i wytycznych montażowych dotyczących lokalizacji i orientacji urządzeń. Więcej informacji udziela partner serwisowy firmy Toll Collect.

 • W razie awarii urządzenia pokładowego podczas jazdy są Państwo zobowiązani przy najbliższej okazji dokonać wykupu ręcznie. Jest to możliwe za pomocą aplikacji na smartfonie lub przez biuro spedycyjne klienta metodą wykupu online. W Państwa własnym interesie prosimy zwrócić się jak najszybciej do partnera serwisowego Toll Collect w celu naprawy urządzenia pokładowego.

 • Bardzo mało prawdopodobne jest, że system GPS zostanie całkowicie wyłączony, ponieważ jest on stosowany na całym świecie w celach komercyjnych i przynosi roczny obrót w wysokości wielu miliardów dolarów. Ponadto jest on niezbędny w lotnictwie cywilnym i żegludze wodnej. Jeśli pomimo to system GPS ma awarię, cały ruch samochodów ciężarowych może skorzystać z ręcznych systemów wykupu przez aplikację lub wykup online.

 • Jeśli w przypadku posiadanego przez klienta samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie pokładowe zmianie ulegnie kraj rejestracji lub numer rejestracyjny pojazdu, na portalu klienta można dokonać zmiany numeru rejestracyjnego. Potrzeba do tego kopii dowodu rejestracyjnego, część 1.

  Po zmianie danych przychodzi pisemne potwierdzenie.

 • Jeśli klient chce zmienić dane posiadanego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie pokładowe, zmiany danych pojazdu można dokonać na portalu klienta.

  Po zmianie danych przychodzi pisemne potwierdzenie.

 • Ten komunikat błędu może mieć różne przyczyny. Objaśnienia komunikatów na wyświetlaczu urządzenia pokładowego znajdują się w instrukcji obsługi (PDF, 5 MB) urządzeń pokładowych.

 • W Państwa urządzeniu pokładowym wykryliśmy nieprawidłowość techniczną, która może mieć wpływ na wykrywanie w systemie automatycznego poboru opłat. Celem kontroli jest uniknięcie niepotrzebnej kontroli przez BALM lub nieprawidłowego zarejestrowania opłaty drogowej. Toll Collect ponosi koszty partnera serwisowego związane z kontrolą lub wymianą urządzenia. Jeżeli urządzenie pokładowe ulegnie uszkodzeniu, Toll Collect zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami wymiany urządzenia podkładowego lub jego części.

 • Urządzenie pokładowe nie jest gotowe do pracy. Istnieją różne przyczyny tego komunikatu błędu. Objaśnienia komunikatów na wyświetlaczu urządzenia pokładowego znajdują się w instrukcji obsługi (PDF, 5 MB) urządzeń pokładowych.

 • Są dwie możliwości:

  • Przekazują Państwo swój pojazd innemu klientowi dokonującemu opłat drogowych. Proces przekazania pojazdu z urządzeniem pokładowym można przeprowadzić w portalu klienta dla pojedynczych pojazdów lub całych flot.
  • Przed sprzedażą lub zmianą pojazdu należy zlecić partnerowi serwisowemu demontaż urządzenia pokładowego. Po demontażu prosimy złożyć u nas wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o stracie faksem lub listownie. W przypadku kradzieży należy zablokować urządzenie pokładowe. W tym celu należy zadzwonić na naszą infolinię serwisową i mieć przygotowany numer klienta oraz Master PIN. Należy pamiętać, że urządzenie pokładowe jest własnością firmy Toll Collect i w przypadku jego utraty lub uszkodzenia będziemy domagać się odszkodowania.

 • Do wspomagania wyznaczania pozycji GPS w jednostce pojazdowej stosuje się dodatkowe czujniki położenia (nawigacja zliczeniowa z sygnałem z żyroskopu i prędkościomierza). Jest to nawigacja niezależna od nawigacji GPS. Wyniki uzyskane obiema metodami nawigacji są stale ze sobą porównywane. To dodatkowo poprawia wykrywalność płatnych odcinków. Możliwe jest nawet, aby system przez krótki czas obywał się bez GPS.

Dalsze rekomendacje