Opłaty drogowe od pojazdów powyżej 3,5 tony


Od 1 lipca 2024 r.: samochody ciężarowe o maksymalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t nie podlegają opłatom drogowym, także wtedy, gdy ciągną przyczepę. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t podlegają obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych od pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

W dniu 1 lipca 2024 r. zostanie wprowadzony obowiązek uiszczania opłat drogowych dla pojazdów o maksymalnej masie całkowitej (MMC) przekraczającej 3,5 tony. Zestawy pojazdów podlegają obowiązkowi dokonywania opłat drogowych tylko wtedy, gdy maksymalna masa całkowita ciągnika przekracza 3,5 tony.

Firma Toll Collect udostępni dla wszystkich pojazdów urządzenia pokładowe Windshield i do kieszeni DIN. Proszę jak najszybciej uzgodnić termin montażu w jednym z 1300 warsztatów partnerów serwisowych Toll Collect .

To rozwiązanie jest przewidziane wyłączenie dla rzemieślników i zakładów rzemieślniczych. W tym celu przewidziano rozwiązanie online. Za jego pomocą rzemieślnicy będą mogli wiarygodnie udokumentować odpowiednimi dowodami, że wykorzystywane w ich działalności pojazdy są eksploatowane wyłącznie na warunkach „Wyłączenia dla rzemieślników”.

Często zadawane pytania dotyczące obowiązku uiszczania opłat drogowych od pojazdów o masie powyżej 3,5 tony