Ochrona danych

Co warto wiedzieć o ochronie danych

Toll Collect cieszy się z każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej i z zainteresowania naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkownika i przetwarzamy dotyczące go dane osobowe wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu ochrony danych.

Dane osobowe to informacje dotyczące tożsamości, jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail bądź numer telefonu, ale także dane użytkowe, czyli np. czas i zakres korzystania z naszej oferty. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są gromadzone w Toll Collect w ramach korzystania z systemu poboru opłat drogowych i podczas wizyty na naszych stronach internetowych.

Eksploatacja systemu poboru opłat drogowych

Toll Collect przetwarza dotyczące użytkownika dane osobowe w celu poboru opłat drogowych i kontroli w ramach eksploatacji systemu poboru opłat dla ciężkich pojazdów użytkowych. System poboru opłat drogowych dzieli się na:

 • automatyczne uiszczanie opłat drogowych,
 • ręczne uiszczanie opłat drogowych,
 • system kontroli.

Pobór opłat drogowych i system kontroli wymagają rejestrowania danych, które są wymienione w §§ 4 ust. 3, 7 ust. 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG), a także w § 2 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (LKW-MautV). Toll Collect przetwarza ponadto dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) w celach takich jak:

 • Korzystanie z urządzenia pokładowego Toll Collect
 • procesy rejestracji,
 • zarządzanie roszczeniami,
 • transakcje z dostawcami usług płatniczych,
 • ściganie oszustw,
 • rozpatrywanie sporów,
 • certyfikacja i szkolenie,
 • wnoszenie opłat drogowych w Austrii.

Podanie faktów istotnych dla poboru opłat drogowych jest wymagane do udziału w automatycznym i ręcznym systemie wykupu i obowiązuje na mocy §§ 4 ust. 2 i 3, 5 ust. 1 str. 3 rozporządzenia w sprawie poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (LKW-MautV). Nieudostępnienie danych skutkuje wykluczeniem z korzystania z danego systemu wykupu.

Zwolnienie od obowiązku dokonywania opłat drogowych

Toll Collect oferuje możliwość zarejestrowania pojazdów zwolnionych do opłaty drogowej. Dzięki zarejestrowaniu pojazdów zwolnionych od opłaty drogowej można uniknąć niepotrzebnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań, jednak zarejestrowanie nie pociąga za sobą prawnego uznania zwolnienia od opłaty drogowej przez Toll Collect lub Federalny Urząd Logistyki i Mobilności.

Dane gromadzone podczas rejestrowania zwolnienia z opłaty drogowej są przetwarzane, aby umożliwiać oferowanie rejestracji pojazdów zwolnionych do opłaty drogowej, sprawdzenie zasadności podanych powodów rejestracji i uwzględnienie rejestracji zwolnienia do opłaty drogowej podczas późniejszej kontroli przestrzegania obowiązku dokonywania opłat drogowych. W tym celu Toll Collect przekazuje wymagane dane Federalnemu Urzędowi Logistyki i Mobilności.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane są przetwarzane przez okres czterech lat.

Rejestracja pojazdów zwolnionych do opłaty drogowej jest dobrowolna. Udostępnienie danych osobowych nie jest nakazane ustawowo ani umownie. Jest jednak wymagane w celu umożliwienia rejestracji pojazdów zwolnionych do opłaty drogowej jako zwolnionych do tego obowiązku. Dlatego skutkiem odmowy udostępnienia danych byłoby niezarejestrowanie danego pojazdu jako zwolnionego do obowiązku dokonywania opłaty drogowej i niemożność uniknięcia niepotrzebnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań.

Ponadto zgodnie z § 1 ust. 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych możliwe jest nie tylko trwałe zwolnienie określonych typów pojazdów od obowiązku dokonywania opłat drogowych, lecz także tzw. sytuacyjne zwolnienie od tego obowiązku pojazdów przeznaczonych do określonych celów. Jeśli podczas ustalania stanu faktycznego (składania wyjaśnień) okaże się, że spełnione były warunki sytuacyjnego zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych lub że kontrolowany pojazd jest zwolniony na stałe od tego obowiązku, informacja ta zostaje zapisana także bez osobnej rejestracji, aby fakt ten był brany pod uwagę podczas kontroli przestrzegania obowiązku dokonywania opłat drogowych i aby uniknąć zbędnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań. W tym celu Toll Collect przekazuje wymagane dane Federalnemu Urzędowi Logistyki i Mobilności.

Ponadto firma Toll Collect otrzymuje od Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności informację, że określone pojazdy są sytuacyjnie lub trwale zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych. Następnie informacja ta również zostaje zapisana, aby fakt ten był brany pod uwagę podczas kontroli przestrzegania obowiązku dokonywania opłat drogowych i aby uniknąć zbędnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań.

Podstawy prawne przetwarzania tych danych stanowią § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. Dane są przetwarzane przez okres dwóch lat.

Obowiązek udostępnienia i możliwe konsekwencje odmowy udostępnienia informacji o pojeździe są regulowane w zależności od sposobu ustalania stanu faktycznego (składania wyjaśnień) przeprowadzonego w ramach późniejszego wyegzekwowania opłaty.

Dostęp do publicznej strony internetowej i aplikacji portalowych Toll Collect

Kiedy użytkownik korzysta z publicznej strony internetowej i aplikacji portalowych, Toll Collect przetwarza dane o użytkowaniu ofert online i dane analizy internetowej. Należą tu:

 • adres IP,
 • data i czas zapytania,
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • przekazywana w danym momencie ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs, jak również
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Powody przetwarzania są związane z zarządzaniem sesją internetową, reakcją na problemy eksploatacyjne lub uzasadnione przypadki nadużyć, a także z generowaniem statystyk użytkowania. Statystyki użytkowania odwiedzających stronę internetową są generowane, aby możliwe było tworzenie dopasowanych do potrzeb stron internetowych i usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które użytkownik nam udostępnia – aby na przykład

 • zarejestrować się na naszej stronie,
 • zamówić newsletter,
 • skierować do nas pytanie,
 • wziąć udział w naszej ankiecie,
 • poprosić o wysłanie materiałów informacyjnych albo
 • zgłosić chęć odwiedzenia naszej wystawy poświęconej ochronie danych.

W tych przypadkach potrzebujemy danych osobowych użytkownika w różnym zakresie. Dlatego użytkownik jest proszony o podanie np. o swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Od decyzji użytkownika zależy, czy poda nam te dane, wypełniając odpowiednie pola. Dane te są wykorzystywane tylko do tego celu, do którego zostały podane.

Pliki cookies

Stosujemy wyłącznie „niezbędne pliki cookies” w celu prowadzenia niniejszego portalu internetowego. Te pliki cookies są zapisywane wyłącznie na czas sesji internetowej użytkownika. Bez tych plików cookies nie można w pełni korzystać z naszego portalu internetowego.

„Niezbędne pliki cookies” są stosowane w celu wdrożenia następujących funkcji:

 • Wczytywanie i routing strony internetowej:
  Technologia jest stosowana, by umożliwić dostępność i wczytywanie strony internetowej. Bez tej technologii strona internetowa byłaby niedostępna lub nie wczytywałaby się. Przy próbie wczytania strony użytkownicy mogliby otrzymać komunikat o błędzie.
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika:
  Technologia jest stosowana do identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika np. do zarządzania przekazywaniem tokenów bezpieczeństwa do różnych usług na stronie, w celu identyfikacji statusu użytkownika (np. zalogowany lub niezalogowany).
 • Bezpieczeństwo strony internetowej:
  Technologia jest stosowana, by zagwarantować bezpieczeństwo strony internetowej i użytkowników (np. upłynięcie czasu sesji ze względów bezpieczeństwa).

Używanie funkcji bloga

Na naszym blogu, na którym publikujemy różne artykuły na tematy związane z poborem opłat, można dodawać publiczne komentarze. W tym celu konieczne jest podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Dane te są konieczne, aby w razie potrzeby można było odpowiedzieć na wpis użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wszystkie komentarze są weryfikowane przed ich opublikowaniem. Komentarz użytkownika wraz z podaną przez niego nazwą użytkownika zostanie opublikowany przy artykule po zakończeniu weryfikacji. Toll Collect zastrzega sobie jednak prawo do usuwania komentarzy lub wycinania z nich poszczególnych zdań, jeśli naruszałyby one zasady określone netykietą albo nie odnosiłyby się do artykułów, pod którymi byłyby wpisane.

Newsletter

Można wyrazić chęć otrzymywania naszego newslettera. W celu zapisania się na nasz newsletter stosowana jest tak zwana procedura double-opt-in. To znaczy, że po zgłoszeniu wysyłamy wiadomość na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że użytkownik życzy sobie otrzymywać newsletter. Jeśli w ciągu czternastu dni użytkownik nie potwierdzi swojego zgłoszenia, jego informacje zostaną automatycznie skasowane. Ponadto zapisujemy moment otrzymania zgłoszenia od użytkownika, by je udokumentować.

Obowiązkowe dane do wysyłki newslettera to wyłącznie adres e-mail i preferowany język komunikacji. Jeśli użytkownik chce się zapisać na newsletter w portalu partnera serwisowego, wymagamy ponadto podania kraju użytkownika. Po potwierdzeniu przez użytkownika zapisujemy te dane, aby wysyłać newsletter. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Można w każdej chwili odwołać swoją chęć otrzymywania newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji, wpisując swój adres e-mail do formularza, do którego link zawiera każda wiadomość z newsletterem.

Toll Collect zwraca uwagę, że przy wysyłaniu newslettera analizowany jest sposób użytkowania przez odbiorcę. Dla celów takiej analizy wysyłane e-maile zawierają tak zwane obiekty tracking pixel. W każdej chwili można cofnąć zgodę na takie śledzenie, klikając link do wyrejestrowania z newslettera, który jest udostępniony w każdym e-mailu, albo informując nas przy wykorzystaniu innej drogi kontaktu.

Przetwarzanie w przypadku wyboru niezabezpieczonego sposobu płatności

Toll Collect oferuje swoim klientom zazwyczaj korzystanie ze sposobu płatności „Obciążenie rachunku”. Przy zastosowaniu tego sposobu płatności Toll Collect świadczy usługi dla danego klienta płatne „z dołu”, przez co może powstać dla Toll Collect ryzyko niedotrzymywania zobowiązań finansowych.

W uprawnionym, ekonomicznym interesie Toll Collect jest minimalizowanie ryzyka niedotrzymywania zobowiązań finansowych. W tym celu po wybraniu sposobu płatności „Obciążenie rachunku” Toll Collect ocenia prawdopodobieństwo zapłaty przez klienta metodą matematyczno-statystyczną. Wykorzystywane są do tego wyłącznie wewnętrzne informacje będące w posiadaniu Toll Collect (m.in. dane stałe, historia płatności, historia metod płatności, historia obrotu). Następnie na podstawie ustalonego prawdopodobieństwa zapłaty oraz indywidualnego zapotrzebowania klienta na kredyt automatycznie podejmowana jest decyzja o przyznaniu sposobu płatności „Obciążenie rachunku” oraz wysokości ewentualnego zabezpieczenia finansowego.

Jeśli nie udało się jeszcze przeprowadzić wewnętrznej oceny prawdopodobieństwa zapłaty w przypadku wyboru sposobu płatności „Obciążenie rachunku“ z powodu braku wymaganych danych, firma Toll Collect ma uzasadniony interes w tym, aby ocenić prawdopodobieństwo uiszczenia przez Państwa zapłaty na podstawie oceny wiarygodności dokonanej przez biuro zajmujące się informacją kredytową. W tym celu do biura przekazywana jest jedynie Państwa tożsamość, po czym biuro przekazuje informację zwrotną z oceną wiarygodności. Następnie na podstawie oceny wiarygodności automatycznie podejmowana jest decyzja o przyznaniu sposobu płatności „Obciążenie rachunku” oraz wysokości ewentualnego zabezpieczenia finansowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cele statystyczne i cele zarządzania ruchem drogowym

Toll Collect wykorzystuje zapisane zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych dane w formie zanonimizowanej do celów statystycznych oraz zarządzania ruchem drogowym. Do tych celów Toll Collect anonimizuje dane, które są gromadzone zgodnie z § 4 ust. 3 str. 3, § 7 ust. 2 str. 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, zanim zostaną przekazane do celów statystycznych oraz zarządzania ruchem drogowym.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych stanowi § 9 ust. 6 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych w połączeniu z § 4 ust. 3 str. 3, § 7 ust. 2 str. 1 tej ustawy.

Toll Collect nie przekazuje danych, zgromadzonych zgodnie z § 4 ust. 3 str. 3, § 7 ust. 2 str. 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, przeznaczonych do celów statystycznych oraz zarządzania ruchem drogowym żadnym innym odbiorcom. Ich ujawnienie następuje wyłącznie w formie zanonimizowanych statystycznych wyników lub zanonimizowanych odpowiedzi na pytania związane z zarządzaniem ruchem drogowym.

Toll Collect usuwa zgromadzone zgodnie z § 4 ust. 3 str. 3, § 7 ust. 2 str. 1 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych odpowiednio do obowiązku usuwania zgodnie z § 9 tej ustawy. Anonimizacja do celów statystycznych i celów zarządzania ruchem drogowym odbywa się w okresie pomiędzy terminami usuwania.

Przekazanie do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie ma miejsca.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem nie ma miejsca.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W kontekście poboru opłat drogowych mają miejsce zautomatyzowane rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach, aby:

 • w razie potrzeby dokonać blokady konta lub
 • na podstawie aktywności użytkownika podjąć decyzję o sposobie dokonania zwrotu.

Czas trwania zapisywania/kryteria ustalania czasu trwania

Toll Collect zapisuje dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak dopuszczają to przepisy ochrony danych. Konkretny moment usunięcia zależy od następujących kryteriów:

 • Jeśli istnieje sztywny, określony przepisami termin usunięcia, Toll Collect usuwa dane osobowe użytkownika najpóźniej we wskazanym w przepisach momencie.
 • Jeśli istnieje prawny obowiązkowy okres przechowywania, Toll Collect usuwa dane osobowe użytkownika, kiedy kończy się obowiązek przechowywania danych i Toll Collect nie potrzebuje ich już do procesów biznesowych.
 • Jeśli nie istnieje określony przepisami termin usunięcia ani prawny obowiązkowy okres przechowywania, firma Toll Collect usunie dane osobowe użytkownika, kiedy nie będzie ich już potrzebować do swoich procesów biznesowych.

Usunięcie we właściwym czasie gwarantuje koncepcja usuwania zgodnie z DIN 66398.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Toll Collect ujawnia – jeśli to konieczne – dotyczące użytkownika dane osobowe, które są przetwarzane w ramach automatycznego i ręcznego poboru opłat drogowych oraz kontroli, następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Federalnemu Urzędowi Logistyki i Mobilności,
 • partnerowi interoperacyjnemu ASFINAG (korzystającemu z usługi Toll2GO),
 • podmiotom zaangażowanym w obrót płatniczy,
 • podmiotom obsługującym zlecenia.

Dane osobowe, które są przetwarzane w ramach dostępu użytkownika do naszej publicznej strony internetowej oraz do portalu, nie będą ujawniane żadnym dalszym beneficjentom.

Zamiar przekazania danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych osobowych, które dotyczą użytkowników następuje, o ile użytkownicy używają następujących funkcji na naszej stronie internetowej:

 • Wtyczki społecznościowe
 • Wyszukiwanie partnerów serwisowych

Szczegóły dotyczące tego przekazywania można znaleźć w odpowiednim rozdziale niniejszych informacji o ochronie prywatności.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa używa wtyczek różnych serwisów społecznościowych:

 • wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland
 • Przycisk LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irland
 • Twitter (retweet), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • WhatsApp (przycisk WhatsApp), WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA
 • Przycisk Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy

Wtyczki te można rozpoznać po logo serwisów.

Dla przycisków aplikacji Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp i Xing, które można znaleźć np. na blogu pod artykułami, wprowadzone zostało rozwiązanie bazujące na rozwiązaniu Shariff. Standardowo przyciski te nie powodują przesyłania danych do osób trzecich. Dopiero kliknięcie na przyciski umożliwia danemu serwisowi społecznościowemu odczytywanie danych użytkowników.

Jeśli użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to!” po zalogowaniu na swoje konto na Facebooku, może na swoim profilu podlinkować treści naszych stron. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do jego konta użytkownika, należy wylogować się z konta na Facebooku.

Z informacjami na temat postępowania ze swoimi danymi osobowymi przy korzystaniu z tych stron internetowych można zapoznać się w oświadczeniach oferentów o ochronie danych osobowych.

Podłączenie Google Maps

Toll Collect wykorzystuje ofertę Google Maps, aby wspierać użytkownika w wyszukiwaniu partnerów serwisowych.

Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, Google otrzymuje informację, że otworzył odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, poprzez które użytkownik jest zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są przyporządkowane bezpośrednio do jego konta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu, musi wylogować się z niego przed aktywacją. Google zapisuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dopasowanego do potrzeb kształtowania strony internetowej. Taka analiza następuje zwłaszcza (tylko dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia dopasowanej do potrzeb reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takiego profilu użytkowania, przy czym w celu skorzystania z niego musi zwrócić się do firmy Google.

Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujące wtyczki znajdują się w oświadczeniach oferentów o ochronie danych osobowych. Użytkownik otrzyma tam również dalsze informacje na temat związanych z tym praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Firma Toll Collect zwraca uwagę, że użytkowników Google Maps obowiązują dodatkowe warunki użytkowania Google Maps/Google Earth włącznie z deklaracją o ochronie danych Google. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA.

Linki do innych stron internetowych

Toll Collect nie odpowiada za treści innych oferentów, do których można dotrzeć poprzez zewnętrzny link zamieszczony na stronie Toll Collect (patrz tutaj także nasze informacje prawne ). Wiele linków na naszej stronie odsyła do treści, które nie są zapisane na serwerach własnych.

Jeżeli użytkownik uruchomi zewnętrzną stronę internetową z naszej strony, oferent zewnętrzny może otrzymać z jego przeglądarki informację o tym, z jakiej strony użytkownik do niego trafił. Za dane te odpowiedzialny jest oferent zewnętrzny. Jak każdy inny oferent nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ten proces.

Bezpieczeństwo

Firma Toll Collect wprowadziła kompleksowe środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane dane osobowe przed dostępem bez upoważnienia, bezprawnym wykorzystaniem, zniszczeniem i utratą. Wiadomości e-mail wysyłane przez firmę Toll Collect w ramach korzystania z portalu internetowego nie są szyfrowane na całej drodze przesyłu. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma w stosunku do spółki Toll Collect następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przekazywania danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem aż do momentu odwołania.

Użytkownik ma ponadto prawo do złożenia do organu nadzorującego ochronę danych skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez Toll Collect.

Osoba kontaktowa

W razie dalszych pytań odnośnie do przetwarzania danych osobowych prosimy o kierowanie ich na adres:

info@toll-collect.de

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych znajdują się w naszej stopce redakcyjnej.

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Pełnomocnik firmy ds. ochrony danych
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de

Szyfrowanie wiadomości e-mail

Jeśli chcą Państwo wymieniać z nami szyfrowane wiadomości e-mail, mogą Państwo pobrać tutaj publiczną część naszego firmowego klucza PGP.

„Toll Collect 2022” – publiczna część klucza PGP (ASC, 4 KB)