Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Ochrona danych

Co warto wiedzieć o ochronie danych

Toll Collect cieszy się z każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej i z zainteresowania naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkownika i przetwarzamy dotyczące go dane osobowe wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu ochrony danych.

Dane osobowe to informacje dotyczące tożsamości, jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail bądź numer telefonu, ale także dane użytkowe, czyli np. czas i zakres korzystania z naszej oferty. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są gromadzone w Toll Collect w ramach korzystania z systemu poboru opłat drogowych i podczas wizyty na naszych stronach internetowych.

Eksploatacja systemu poboru opłat drogowych

Toll Collect przetwarza dotyczące użytkownika dane osobowe w celu poboru opłat drogowych i kontroli w ramach eksploatacji systemu poboru opłat dla ciężkich pojazdów użytkowych. System poboru opłat drogowych dzieli się na:

 • automatyczne uiszczanie opłat drogowych,
 • ręczne uiszczanie opłat drogowych,
 • system kontroli.

Pobór opłat drogowych i system kontroli wymagają rejestrowania danych, które są wymienione w §§ 4 ust. 3, 7 ust. 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG), a także w § 2 rozporządzenia w sprawie poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (LKW-MautV). Toll Collect przetwarza ponadto dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) w celach takich jak:

 • używanie urządzenia pokładowego Toll Collect,
 • procesy rejestracji,
 • zarządzanie roszczeniami,
 • transakcje z dostawcami usług płatniczych,
 • ściganie oszustw,
 • rozpatrywanie sporów,
 • certyfikacja i szkolenie,
 • wnoszenie opłat drogowych w Austrii.

Podanie faktów istotnych dla poboru opłat drogowych jest wymagane do udziału w automatycznym i ręcznym systemie wykupu i obowiązuje na mocy §§ 4 ust. 2 i 3, 5 ust. 1 str. 3 rozporządzenia w sprawie poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (LKW-MautV). Nieudostępnienie danych skutkuje wykluczeniem z korzystania z danego systemu wykupu.

Dostęp do publicznej strony internetowej i aplikacji portalowych Toll Collect

Kiedy użytkownik korzysta z publicznej strony internetowej i aplikacji portalowych, Toll Collect przetwarza dane o użytkowaniu ofert online i dane analizy internetowej. Należą tu:

 • adres IP,
 • data i czas zapytania,
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • przekazywana w danym momencie ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs, jak również
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Powody przetwarzania są związane z zarządzaniem sesją internetową, reakcją na problemy eksploatacyjne lub uzasadnione przypadki nadużyć, a także z generowaniem statystyk użytkowania. Statystyki użytkowania odwiedzających stronę internetową są generowane, aby możliwe było tworzenie dopasowanych do potrzeb stron internetowych i usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które użytkownik nam udostępnia – aby na przykład

 • zarejestrować się na naszej stronie,
 • zamówić newsletter,
 • skierować do nas pytanie,
 • wziąć udział w naszej ankiecie,
 • poprosić o wysłanie materiałów informacyjnych albo
 • zgłosić chęć odwiedzenia naszej wystawy poświęconej ochronie danych.

W tych przypadkach potrzebujemy danych osobowych użytkownika w różnym zakresie. Dlatego użytkownik jest proszony o podanie np. o swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Od decyzji użytkownika zależy, czy poda nam te dane, wypełniając odpowiednie pola. Dane te są wykorzystywane tylko do tego celu, do którego zostały podane.

Pliki cookies

Toll Collect korzysta na swoich stronach internetowych i w aplikacjach portalowych przeważnie z tymczasowych plików cookies. Tymczasowe pliki cookies są ograniczone czasowo i zawierają takie dane jak np. numer identyfikacyjny (tzw. ID sesji). Pozwalają one serwerowi na przyporządkowanie do tego samego użytkownika następujących po sobie zapytań przeglądarki. Są one automatycznie usuwane, gdy tylko użytkownik zamknie przeglądarkę.

Ponadto w przypadku dostępu do aplikacji portalowych Toll Collect tworzy trwały plik cookie, w którym zapisywane jest wybrane przez użytkownika ustawienie języka dla portalu. Trwały plik cookie zapisuje także oprogramowanie Matomo, które jest wykorzystywane do anonimowej, statystycznej analizy odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, że automatycznie dopuszcza pliki cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienie swojej przeglądarki lub korzystać z naszej strony bez funkcji cookies. Może to ewentualnie ograniczyć zakres funkcji naszej oferty. Jednak korzystanie z aplikacji portalowych bez plików cookies jest niemożliwe. Podstawą prawną stosowania plików cookies jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Matomo

Toll Collect używa na stronie internetowej i w portalu oprogramowania Matomo. Chodzi tutaj o oprogramowanie typu open source do statystycznej analizy odwiedzin użytkowników, które używa również plików cookies. Adres IP użytkownika jest poddawany anonimizacji natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Tutaj można zdecydować, czy w przeglądarce może zostać zainstalowany jednoznaczny plik cookie analizy internetowej, aby na stronach spółki Toll Collect umożliwić gromadzenie i analizę różnych danych statystycznych. W przypadku decyzji o rezygnacji w każdej chwili można cofnąć zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku na Państwa komputerze zapisany zostanie tzw. plik cookie opt-out o terminie ważności dwóch lat. Po usunięciu pliku cookie lub po upływie terminu jego ważności plik cookie opt-out przestaje być aktywny i musi zostać ponownie aktywowany. Podstawą prawną stosowania Matomoa jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Matomo ładuje ....

Używanie funkcji bloga

Na naszym blogu, na którym publikujemy różne artykuły na tematy związane z poborem opłat, można dodawać publiczne komentarze. W tym celu konieczne jest podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Dane te są konieczne, aby w razie potrzeby można było odpowiedzieć na wpis użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Wszystkie komentarze są weryfikowane przed ich opublikowaniem. Komentarz użytkownika wraz z podaną przez niego nazwą użytkownika zostanie opublikowany przy artykule po zakończeniu weryfikacji. Toll Collect zastrzega sobie jednak prawo do usuwania komentarzy lub wycinania z nich poszczególnych zdań, jeśli naruszałyby one zasady określone netykietą albo nie odnosiłyby się do artykułów, pod którymi byłyby wpisane.

Newsletter

Można wyrazić chęć otrzymywania naszego newslettera. W celu zapisania się na nasz newsletter stosowana jest tak zwana procedura double-opt-in. To znaczy, że po zgłoszeniu wysyłamy wiadomość na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że użytkownik życzy sobie otrzymywać newsletter. Jeśli w ciągu czternastu dni użytkownik nie potwierdzi swojego zgłoszenia, jego informacje zostaną automatycznie skasowane. Ponadto zapisujemy moment otrzymania zgłoszenia od użytkownika, by je udokumentować.

Obowiązkowe dane do wysyłki newslettera to wyłącznie adres e-mail i preferowany język komunikacji. Jeśli użytkownik chce się zapisać na newsletter w portalu partnera serwisowego, wymagamy ponadto podania kraju użytkownika. Po potwierdzeniu przez użytkownika zapisujemy te dane, aby wysyłać newsletter. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akap. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Można w każdej chwili odwołać swoją chęć otrzymywania newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji, wpisując swój adres e-mail do formularza, do którego link zawiera każda wiadomość z newsletterem.

Toll Collect zwraca uwagę, że przy wysyłaniu newslettera analizowany jest sposób użytkowania przez odbiorcę. Dla celów takiej analizy wysyłane e-maile zawierają tak zwane obiekty tracking pixel. W każdej chwili można cofnąć zgodę na takie śledzenie, klikając link do wyrejestrowania z newslettera, który jest udostępniony w każdym e-mailu, albo informując nas przy wykorzystaniu innej drogi kontaktu.

Przetwarzanie w przypadku wyboru niezabezpieczonego sposobu płatności

Toll Collect oferuje swoim klientom zazwyczaj korzystanie ze sposobu płatności „Obciążenie rachunku”. Przy zastosowaniu tego sposobu płatności Toll Collect świadczy usługi dla danego klienta płatne „z dołu”, przez co może powstać dla Toll Collect ryzyko niedotrzymywania zobowiązań finansowych.

W uprawnionym, ekonomicznym interesie Toll Collect jest minimalizowanie ryzyka niedotrzymywania zobowiązań finansowych. W tym celu po wybraniu sposobu płatności „Obciążenie rachunku” Toll Collect ocenia prawdopodobieństwo zapłaty przez klienta metodą matematyczno-statystyczną. Wykorzystywane są do tego wyłącznie wewnętrzne informacje będące w posiadaniu Toll Collect (m.in. dane stałe, historia płatności, historia metod płatności, historia obrotu). Następnie na podstawie ustalonego prawdopodobieństwa zapłaty oraz indywidualnego zapotrzebowania klienta na kredyt automatycznie podejmowana jest decyzja o przyznaniu sposobu płatności „Obciążenie rachunku” oraz wysokości ewentualnego zabezpieczenia finansowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Klient ma prawo zlecić firmie Toll Collect ręczne zweryfikowanie decyzji podjętej w sposób automatyczny. Ponadto klientowi przysługuje prawo do przedstawienia własnego punktu widzenia oraz do podważenia decyzji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W kontekście poboru opłat drogowych mają miejsce zautomatyzowane rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach,

 • aby w razie potrzeby dokonać blokady konta lub
 • na podstawie aktywności użytkownika podjąć decyzję o sposobie dokonania zwrotu.

Czas trwania zapisywania/kryteria ustalania czasu trwania

Toll Collect zapisuje dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak dopuszczają to przepisy ochrony danych. Konkretny moment usunięcia zależy od następujących kryteriów:

 • Jeśli istnieje sztywny, określony przepisami termin usunięcia, Toll Collect usuwa dane osobowe użytkownika najpóźniej we wskazanym w przepisach momencie.
 • Jeśli istnieje prawny obowiązkowy okres przechowywania, Toll Collect usuwa dane osobowe użytkownika, kiedy kończy się obowiązek przechowywania danych i Toll Collect nie potrzebuje ich już do procesów biznesowych.
 • Jeśli nie istnieje określony przepisami termin usunięcia ani prawny obowiązkowy okres przechowywania, firma Toll Collect usunie dane osobowe użytkownika, kiedy nie będzie ich już potrzebować do swoich procesów biznesowych.

Usunięcie we właściwym czasie gwarantuje koncepcja usuwania zgodnie z DIN 66398.

Beneficjent lub kategorie beneficjentów

Toll Collect ujawnia – jeśli to konieczne – dotyczące użytkownika dane osobowe, które są przetwarzane w ramach automatycznego i ręcznego poboru opłat drogowych oraz kontroli, następującym beneficjentom lub kategoriom beneficjentów:

 • Federalnemu Urzędowi Transportu Towarowego (BAG),
 • partnerowi interoperacyjnemu ASFINAG (korzystającemu z usługi Toll2GO),
 • podmiotom zaangażowanym w obrót płatniczy,
 • podmiotom obsługującym zlecenia.

Dane osobowe, które są przetwarzane w ramach dostępu użytkownika do naszej publicznej strony internetowej oraz do portalu, nie będą ujawniane żadnym dalszym beneficjentom.

Zamiar przekazania danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej

Toll Collect nie przekazuje dotyczących użytkownika danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa używa wtyczek różnych serwisów społecznościowych:

 • Facebook (przycisk Lubię to!), Facebook Inc. 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • LinkedIn (przycisk LinkedIn): LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Ireland
 • Twitter (retweet), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • WhatsApp (przycisk WhatsApp), WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA
 • Xing (przycisk Xing): Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy

Wtyczki te można rozpoznać po logo serwisów.

Dla przycisków aplikacji Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp i Xing, które można znaleźć np. na blogu pod artykułami, wprowadzone zostało rozwiązanie bazujące na rozwiązaniu Shariff. Standardowo przyciski te nie powodują przesyłania danych do osób trzecich. Dopiero kliknięcie na przyciski umożliwia danemu serwisowi społecznościowemu odczytywanie danych użytkowników.

Jeśli użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to!” po zalogowaniu na swoje konto na Facebooku, może na swoim profilu pod linkować treści naszych stron. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do jego konta użytkownika, należy wylogować się z konta na Facebooku.

Z informacjami na temat postępowania ze swoimi danymi osobowymi przy korzystaniu z tych stron internetowych można zapoznać się w oświadczeniach oferentów o ochronie danych osobowych.

Podłączenie Google Maps

Toll Collect wykorzystuje ofertę Google Maps, aby wspierać użytkownika w wyszukiwaniu punktów poboru opłat drogowych i partnerów serwisowych.

Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, Google otrzymuje informację, że otworzył odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, poprzez które użytkownik jest zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są przyporządkowane bezpośrednio do jego konta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu, musi wylogować się z niego przed aktywacją. Google zapisuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dopasowanego do potrzeb kształtowania strony internetowej. Taka analiza następuje zwłaszcza (tylko dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia dopasowanej do potrzeb reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takiego profilu użytkowania, przy czym w celu skorzystania z niego musi zwrócić się do firmy Google.

Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujące wtyczki znajdują się w oświadczeniach oferentów o ochronie danych osobowych. Użytkownik otrzyma tam również dalsze informacje na temat związanych z tym praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Firma Toll Collect zwraca uwagę, że użytkowników Google Maps obowiązują dodatkowe warunki użytkowania Google Maps/Google Earth włącznie z deklaracją o ochronie danych osobowych Google. Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA.

Linki do innych stron internetowych

Toll Collect nie odpowiada za treści innych oferentów, do których można dotrzeć poprzez zewnętrzny link zamieszczony na stronie Toll Collect (patrz tutaj także nasze informacje prawne). Wiele linków na naszej stronie odsyła do treści, które nie są zapisane na serwerach własnych.

Jeżeli użytkownik uruchomi zewnętrzną stronę internetową z naszej strony, oferent zewnętrzny może otrzymać z jego przeglądarki informację o tym, z jakiej strony użytkownik do niego trafił. Za dane te odpowiedzialny jest oferent zewnętrzny. Jak każdy inny oferent nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ten proces.

Bezpieczeństwo

Firma Toll Collect wprowadziła kompleksowe środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane dane osobowe przed dostępem bez upoważnienia, bezprawnym wykorzystaniem, zniszczeniem i utratą. Komunikacja między naszym serwerem internetowym i przeglądarką odbywa się zasadniczo w formie zaszyfrowanej. Wiadomości e-mail wysyłane przez firmę Toll Collect w ramach korzystania z portalu internetowego nie są szyfrowane na całej drodze przesyłu. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma w stosunku do spółki Toll Collect następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przekazywania danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem aż do momentu odwołania.

Użytkownik ma ponadto prawo do złożenia do organu nadzorującego ochronę danych skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez Toll Collect.

Osoby kontaktowe

W razie dalszych pytań odnośnie do przetwarzania danych osobowych prosimy o kierowanie ich na adres info@toll-collect.de.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych znajdują się w naszej stopce redakcyjnej.

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
Niemcy
tc_datenschutz@toll-collect.de

 

Do początku strony

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603