Obsługa urządzenia pokładowego

nasze instrukcje online pomagają lepiej zrozumieć funkcjonowanie sytemu poboru opłat drogowych. Proszę po prostu wypróbować, jak działa urządzenie pokładowe.

Interaktywne instrukcje

Urządzenie Bosch do kieszeni DIN

Jak działa urządzenie pokładowe? Krok po kroku można przejść przez poszczególne wskazania na wyświetlaczach urządzeń pokładowych firmy Bosch.

Uruchom instrukcje online

Bosch Windshield

Jak działa urządzenie pokładowe? Krok po kroku można przejść przez poszczególne wskazania na wyświetlaczach urządzeń pokładowych firmy Bosch.

Uruchom instrukcje online

Informacja w sprawie dostępności

Nasz samouczek online dla kierowców samochodów ciężarowych opisuje, jak obsługiwać urządzenie pokładowe, aby zagwarantować prawidłowy pobór opłat drogowych. Informacje te nie dotyczą użytkowników czytników ekranowych.