Aktualności

Klientów podlegających obowiązkowi wykupu opłat drogowych zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

Zapisz się na newsletter

Już teraz można zgłaszać pojazdy objęte wyłączeniem z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Więcej na ten temat

Zmiany w nowym roku

Informujemy, że: wraz z rozpoczęciem nowego roku pojazdy z napędem na gaz ziemny (CNG/LNG) będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Ponadto dnia 31 grudnia 2023 r. upływa termin, w jakim dochodzić roszczenia o zwrot opłaty drogowej za przejazdy w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Więcej na ten temat

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis