Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Aktualności

Klientów podlegających obowiązkowi wykupu opłat drogowych zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

Kilka samochodów ciężarowych jedzie autostradą.

Planowane dostosowanie taryf opłat drogowych

Projekt ustawy rządu federalnego zmieniającej ustawę o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych przewiduje dostosowanie stawek opłat. ...więcej

Terminale opłat drogowych zdemontowane

Firma Toll Collect wyłączyła terminale opłat drogowych z eksploatacji. Ostatnie urządzenia zostały zdemontowane pod koniec czerwca. W ubiegłych latach liczba wykupów w terminalach coraz bardziej się zmniejszała. ...więcej

Toll Collect demontuje ostatnie terminale opłat drogowych

Alternatywą jest korzystanie z systemu automatycznego lub aplikacji Toll-Collect ...więcej

Zwrot opłaty drogowej: BAG udostępnia formularz wniosku

Federalne Biuro Transportu Towarowego (BAG) udostępniło wczoraj platformę online, za pośrednictwem której mogą Państwo składać wnioski o zwrot opłaty drogowej. Zwrotowi podlegać może część stawki opłaty przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą za przejazdy w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. ...więcej

Archiwum

Nowe taryfy opłat drogowych od 1 października 2021

Taryfy obowiązują również z mocą wsteczną za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku - Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym ...więcej

Nowa aktualizacja urządzeń pokładowych już wkrótce dostępna

Łatwiejsze rozliczenie trasy i język rumuński w urządzeniach pokładowych Bosch ...więcej

Zmiana taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych z datą wsteczną od 28.10.2020

Od 1 października 2021 roku obowiązują nowe taryfy opłat drogowych. Udział kosztów infrastruktury w stawce opłaty zostanie obniżony z datą wsteczną od dnia wyroku TSUE, wydanego 28 października 2020 roku. ...więcej

Obciążenie rachunku bankowego przez Toll Collect

Przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne mogą uiszczać opłaty drogowe poprzez obciążanie rachunku przez Toll Collect bezpośrednio u operatora. ...więcej

Zmiana w zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Od 1 października 2021 r. z opłat drogowych będą zwolnione tylko pojazdy napędzane gazem ziemnym, które fabrycznie posiadają instalację CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) lub silnik dwupaliwowy na LNG/diesel oraz posiadają homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. ...więcej

Orzeczenie TSUE w sprawie opłat drogowych od samochodów ciężarowych

Ważne informacje dla naszych Klientów ...więcej

Samochody na gaz ziemny zwolnione z opłat drogowych do końca 2023 roku

Pierwotnie samochody na gaz ziemny miały być zwolnione z opłat drogowych od samochodów ciężarowych do końca 2020 roku. Okres obowiązywania tego zwolnienia został obecnie przedłużony do 31 grudnia 2023 r. ...więcej

Nowa wersja oprogramowania urządzenia pokładowego od końca sierpnia

Od końca sierpnia 2020 roku aktualizacja oprogramowania do urządzeń pokładowych udostępni kierowcom i przedsiębiorstwom różne nowe możliwości. Informacje dla kierowcy będą bardziej jednoznaczne i jaśniejsze. Aktualizacja będzie przesyłana na urządzenie pokładowe przez sieć telefonii komórkowej. Żaden samochód ciężarowy nie musi jechać w tym celu do warsztatu. ...więcej

Ważne zamiany dotyczące zwolnienia pojazdów z napędem na gaz ziemny od obowiązku dokonywania opłat drogowych

Od 1 października 2019 roku ze zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych będą korzystały jeszcze tylko pojazdy biwalentne z napędem na gaz ziemny o udokumentowanej minimalnej pojemności zbiornika gazu ziemnego wynoszącej 300 litrów lub w przypadku LNG - 115 kg. ...więcej

Napęd na gaz ziemny: przestrzeganie warunków zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy zasilane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Federalny Urząd Transportu Towarowego doprecyzował teraz warunki zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych. ...więcej

Kontrola ustawienia urządzenia pokładowego za pośrednictwem portalu klienta

W portalu klienta widać od razu, jakie kategorie osi i kategorie wagowe są ustawione w urządzeniach pokładowych pojazdów. Nasza instrukcja pokaże Państwu konieczny sposób postępowania. ...więcej

Nowe obowiązki współpracy od 1 stycznia 2019 r!

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych taryf opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Projekt ustawy nakłada jednak na kierowców nowe obowiązki współpracy. ...więcej

Urządzenie pokładowe: Aktualizacja danych systemowych

Jeśli samochód ciężarowy przez dłuższy czas miał przestój lub nie poruszał się po drogach na terenie Niemiec, na wyświetlaczu urządzenia pokładowego może pojawić się komunikat: „DANE SYSTEM. NIEWAŻNE“. Dodatkowo kontrolka świeci się na czerwono. Oto kilka wskazówek, jak postępować w takiej sytuacji. ...więcej

Terminowe rozpoczęcie poboru opłat drogowych na wszystkich drogach federalnych

Od dziś pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t podlegają opłatom drogowym na wszystkich drogach federalnych w Niemczech. Sieć płatnych dróg w Niemczech obejmuje obecnie około 52 000 kilometrów autostrad i dróg federalnych. ...więcej

Wyświetlanie kategorii wagowych na wyświetlaczu urządzenia pokładowego

Od 1 czerwca 2018 r. nowe kategorie wagowe będą widoczne na urządzeniach pokładowych. ...więcej

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *

Newsletter

Dzięki naszemu newsletterowi będziesz otrzymywać e-mailem aktualne informacje na temat opłat drogowych od samochodów ciężarowych.

Subskrypcja newslettera

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603