Zgłaszanie pojazdów należących do rzemieślników

Pytania i odpowiedzi

 • Można zgłosić wyłącznie pojazdy z kategorii wagowej powyżej 3,5 tony i poniżej 7,5 tony maksymalnej masy całkowitej, używane do przejazdów uzasadniających wyłączenie, z zakładem rzemieślniczym wpisanym jako posiadacz pojazdu w części I dowodu rejestracyjnego.

 • Informacja ta pomaga w zorganizowaniu kontroli uiszczania opłat drogowych w sposób ograniczający do minimum dochodzenia i procedury administracyjne dotyczące pojazdów objętych wyłączeniem.

 • Zgłoszenie pojazdu celem uzyskania wyłączenia dla rzemieślników w Toll Collect jest dobrowolne. Zgłoszenie powoduje ograniczenie do minimum dochodzeń i procedur administracyjnych.

 • Pojazdy należące do rzemieślników można zgłosić online na witrynie Toll Collect.

  Zgłaszanie pojazdów należących do rzemieślników
 • W formularzu dostępnym online można zgłosić maksymalnie 10 pojazdów. Chcąc zgłosić więcej pojazdów, trzeba skorzystać z formularza ponownie.

 • Na podstawie doręczonych dokumentów sprawdza się, czy pojazd zasadniczo spełnia warunki wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników.

  Zwracamy uwagę: przejazdy, które nie spełniają warunków wyłączenia dla rzemieślników, pomimo zgłoszenia podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

 • Tak. Zgłosić można tylko takie pojazdy, w przypadku których zakład rzemieślniczy jest wpisany jako posiadacz pojazdu w części I dowodu rejestracyjnego (dokumencie pojazdu).

 • Należy wysłać część I dowodu rejestracyjnego (dokumentu pojazdu) oraz kartę działalności gospodarczej/rzemieślniczej.

 • O kartę działalności gospodarczej/rzemieślniczej można ubiegać się we właściwej izbie rzemieślniczej lub urzędzie ds. działalności gospodarczej.

 • Należy przygotować odpowiednie dokumenty w języku niemieckim lub razem z tłumaczeniem na język niemiecki, np. wyciąg z rejestru handlowego lub zgłoszenie działalności gospodarczej.

 • Jeśli nazwa podana w dokumencie jest przestarzała, należy wybrać odpowiednią aktualną nazwę zawodu.

 • Jeśli dany zawód nie jest wymieniony na liście, należy najpierw sprawdzić, czy nie została użyta stara nazwa, a jeśli tak – wybrać aktualną nazwę zawodu. Jeśli nie – zgłoszenie pojazdu jako należącego do rzemieślnika nie jest możliwe.

 • Jeśli pojazd nie posiada tachografu, jest to wskazówka, że jego eksploatacja może spełniać warunki wyłączenia z opłaty drogowej od samochodów ciężarowych dla rzemieślników.

 • Jeśli zatrudnieni kierowcy ze względu na swoją działalność rzemieślniczą nie posiadają kwalifikacji kierowcy zawodowego, jest to wskazówka, że eksploatacja pojazdu może spełniać warunki wyłączenia z opłaty drogowej od samochodów ciężarowych dla rzemieślników.

 • Nie, zgłaszanie przyczep jako pojazdów należących do rzemieślników nie jest konieczne i nie zostało nawet przewidziane.

 • Po wysłaniu danych otrzymasz od firmy Toll Collect potwierdzenie odbioru w wiadomości e-mail.

 • Nie. Ze zgłoszeniem pojazdu należącego do rzemieślnika nie wiąże się prawne uznanie zwolnienia z opłat drogowych w ramach wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników. Przejazdy, które nie spełniają warunków wyłączenia dla rzemieślników, pomimo zgłoszenia podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

 • Należy zgłosić pojazd ponownie. Anulowanie lub usunięcie pierwotnego zgłoszenia nie jest konieczne.

 • Jeśli dany przejazd nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej. Jeśli zdarza się to tylko od czasu do czasu, zalecamy zaksięgowanie i opłacenie tych przejazdów za pomocą aplikacji Toll Collect lub na witrynie internetowej Toll Collect .

  Jeśli przejazdy objęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych zdarzają się regularnie, zalecamy montaż urządzenia pokładowego (OBU) od Toll Collect lub dostawcy EETS. Urządzenia pokładowe Toll Collect można w razie potrzeby włączać lub wyłączać.

 • Proszę wysłać nieoficjalną wiadomość e-mail, podając w niej dane firmy i numer rejestracyjny pojazdu na adres Handwerk-Storno@toll-collect.de . Warto przekazać potwierdzenie zgłoszenia jako załącznik do wiadomości e-mail z wyrejestrowaniem. Prosimy o niewysyłanie na ten adres e-mail zapytań o charakterze ogólnym. W tym celu należy korzystać z innych możliwości kontaktu .

  Zalecamy zarejestrowanie pojazdu w firmie Toll Collect lub u dostawcy EETS i zlecenie montażu urządzenia pokładowego (OBU), aby móc wygodnie uiszczać opłaty drogowe. Informacje na temat rejestracji pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłat drogowych w firmie Toll Collect można znaleźć tutaj .

  Alternatywą jest księgowanie i uiszczanie opłat za każdy pojedynczy przejazd w aplikacji Toll Collect lub na witrynie internetowej Toll Collect .