Informacje ogólne

 • Niemiecki rząd stawia duże wymagania w stosunku do systemu poboru opłat drogowych w Niemczech.

  System poboru opłat drogowych musi:

  • rozpoznawać ustaloną sieć płatnych dróg (około 13 000 kilometrów autostrad federalnych i 38 000 kilometrów dróg federalnych) i naliczać opłaty drogowe tylko na określonych drogach. Sieć płatnych dróg musi dać się w systemie w każdej chwili powiększyć;
  • uwzględniać podczas naliczania opłat zarówno klasę emisji spalin, jak i liczbę osi i kategorię wagową samochodu ciężarowego;
  • spełniać techniczne warunki umożliwiające wprowadzenie dalszych klas opłat, uwzględniających np. termin i miejsce przejazdu ciężarówki;
  • być tzw. „systemem free-flow”, naliczającym opłaty drogowe bez zatrzymywania pojazdów i powodowania korków w ruchu drogowym;
  • być systemem dualnym, który dzięki automatycznemu i ręcznemu wariantowi wykupu opłat będzie zapewniał wszystkim kierowcom samochodów ciężarowych możliwość korzystania z sieci płatnych dróg bez dyskryminacji;

  Ponadto system poboru opłat drogowych musi spełniać techniczne warunki, aby obsługiwać również inne systemy poboru opłat drogowych w Europie.

  Dzięki automatycznemu wariantowi wnoszenia opłat drogowych, opartemu na innowacyjnej technologii Global Positioning System (GPS) i telefonii komórkowej oraz ręcznemu systemowi, wykorzystującemu aplikacje i Internet, system Toll Collect spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania.

 • System poboru opłat drogowych oblicza i pobiera opłaty w zależności od przejechanego odcinka – inaczej niż w systemach opartych na wykupie winiet samochodowych. System zapewnia ponadto, że podczas poboru opłaty drogowej ruch drogowy nie zostanie zakłócony. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów poboru opłat drogowych system Toll Collect nie wymaga ograniczenia prędkości ani zatrzymania pojazdu, czy też poruszania się po ściśle określonych pasach jezdni.

  System poboru opłat drogowych jest systemem dualnym, który oferuje dwie możliwości wykupu: w systemie automatycznym przy pomocy urządzenia pokładowego oraz w systemie ręcznym przez aplikację lub w internecie.

  Wykup w systemie automatycznym opiera się na innowacyjnym połączeniu technologii telefonii komórkowej (GSM) z nawigacją satelitarną GPS (Global Positioning System). Zasadniczym elementem wykupu w systemie automatycznym jest urządzenie pokładowe, tzw. On-Board Unit (OBU), które za pomocą sygnałów satelitarnych określa pozycję samochodu ciężarowego i długość przejechanego odcinka. Urządzenie pokładowe przesyła te dane jazdy i parametry danego pojazdu z pewnym opóźnieniem i w formie zakodowanej do centrum obliczeniowego. Dopiero w centrum obliczeniowym Toll Collect następuje przyporządkowanie danych jazdy do sieci płatnych dróg. Następnie w centrum obliczeniowym naliczana jest opłata za płatny odcinek w oparciu o parametry danego pojazdu.

  Ponadto system Toll Collect oferuje alternatywną możliwość wykupu w systemie ręcznym przez aplikację lub w internecie. Procedura przypomina zakup biletu komunikacji miejskiej w automacie. Kierowca wprowadza wszystkie istotne dane pojazdu, określa termin i miejsce rozpoczęcia oraz miejsce docelowe. Obliczanie trasy odbywa się na podstawie danych wprowadzonych przez kierowcę z uwzględnieniem ograniczeń ruchu dla konkretnego pojazdu, np. zamknięcia drogi dla ruchu czy ograniczenia ze względu na masę pojazdu.

 • Najprostszym sposobem korzystania z systemu poboru opłat drogowych jest wykup w systemie automatycznym za pośrednictwem urządzenia pokładowego w samochodzie ciężarowym, tzw. On-Board Unit (OBU). Zachęcamy do rejestracji przedsiębiorstwa i pojazdów na portalu klienta systemu Toll Collect. Dla każdego samochodu ciężarowego klient otrzyma potwierdzenie rejestracji. Jeżeli wszystkie dane pojazdu są prawidłowe, można uzgodnić z autoryzowanym partnerem serwisowym termin montażu urządzenia pokładowego.

  Więcej informacji na temat wykupu przez urządzenie pokładowe

  Alternatywą dla systemu automatycznego jest wykup w systemie ręcznym. Zaleca się to szczególnie kierowcom samochodów ciężarowych i przedsiębiorstwom transportowym, które rzadko poruszają się po terenie Niemiec. W przypadku korzystania z tej metody wykupu można zgłosić przebieg planowanej trasy przez aplikację Toll Collect lub w internecie. Do dokonania wykupu wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna.

  Więcej informacji:

 • Najszybszą i najprostszą drogą jest rejestracja użytkownika na portalu klienta. Proces rejestracji trwa kilka minut. Klient uzyskuje od razu dostęp do wszystkich funkcji na portalu klienta, np. listy nierozliczonych przejazdów.

 • System Toll Collect został tak zaprojektowany, że spełnia wymagania techniczne umożliwiające współpracę także z innymi systemami poboru opłat drogowych. Współpraca w tym zakresie została nawiązana z austriackim operatorem systemu poboru opłat drogowych ASFINAG. Wystarczy zalogować się do serwisu TOLL2GO. Do uiszczenia opłaty drogowej zarówno w Niemczech, jak i Austrii służy to samo urządzenie pokładowe – Toll Collect On-Board Unit.

  TOLL2GO
 • Jeśli dopuszczalna masa całkowita ciągnika wynosi przynajmniej 7,5 ton, ciągnik podlega opłacie. Ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 ton nie podlega opłacie drogowej.

 • Jeśli masa pojazdu z przyczepą przekracza dopuszczalną masę całkowitą (DMC) 7,5 tony, pojazd ten podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. W takim przypadku przed rozpoczęciem jazdy należy wybrać prawidłową kategorię wagową (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t, > 18 t) i potwierdzić, naciskając OK. Dopuszczalną masę całkowitą ustawia się w krokach co 1,5 tony. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej, niż dopuszczalna masa całkowita zapisana w urządzeniu pokładowym. Po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu urządzenia pokładowego stale pokazywana jest wybrana kategoria wagowa. W celu ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej sumuje się dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Przy obliczeniu nie uwzględnia się już nacisku na hak holowniczy ani nacisku naczepy.

  Jeśli pojazd jedzie bez przyczepy, przed rozpoczęciem jazdy należy wybrać masę „< 7,5 t”.

 • Samochody ciężarowe, które zostały doposażone w system redukcji emisji cząstek stałych, płacą znacznie mniej niż pojazdy, które wytwarzają wysokie emisje, ze względu na tę nowoczesną i niskoemisyjną technologię spalin. Dlatego pojazdy klasy emisji spalin S2 w połączeniu z PMK (klasa redukcji cząstek stałych) 1, 2, 3 lub 4 mogą korzystać z korzystniejszych stawek opłat drogowych kategorii C. Pojazdy o klasie emisji spalin S3 w połączeniu z kategorią redukcji emisji cząstek stałych (PMK) 2, 3 lub 4 są objęte taryfami kategorii B.

 • Numer użytkownika znajduje się na zestawieniu opłat drogowych oraz na każdym piśmie wysyłanym od nas w prawym górnym rogu strony.

 • Nasz bezpłatny numer można uzyskać niemal w każdym miejscu na świecie. Tylko kilka krajów i dostawców nie obsługuje tej usługi. W takich przypadkach należy wybrać numer: +49 30 25291303. Opłata za połączenie zostanie naliczona zgodnie z warunkami operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej.

 • Klasę emisji spalin samochodu ciężarowego zarejestrowanego w Niemczech lub za granicą można ustalić i zweryfikować na różne sposoby. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w wytycznych Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności dotyczących określania klas emisji spalin. W przypadku dalszych pytań dotyczących informacji zawartych w broszurze prosimy o bezpośredni kontakt z Federalnym Urzędem Logistyki i Mobilności, tel. +49 (0) 221-5776-0.

  Dokumentowanie klasy emisji spalin (PDF, 63 KB)
 • Prosimy o odpowiednio wczesne powiadomienie nas o wszelkich zmianach danych eksploatacyjnych i danych pojazdu.

  Sposób płatności można zmienić na portalu klienta. W przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa klienta prosimy poinformować nas o tym pisemnie. Wymagane formularze są dostępne w Centrum pobierania plików.

  Centrum pobierania

  Dane kontaktowe klienta, jak np.: adres, numer telefonu, osoba kontaktowa i adres e-mail można zmienić na portalu klienta. Ponadto można tam również wyrejestrować pojazdy i zmienić następujące dane pojazdu: numer rejestracyjny pojazdu, klasa emisji spalin, liczba osi, numer identyfikacyjny pojazdu, masa całkowita i kraj rejestracji pojazdu.

  Portal klienta
 • Po dokonaniu „Rejestracji użytkownika” klient otrzyma indywidualny numer Master-PIN.

  Numer Master-PIN służy do identyfikacji zarejestrowanego klienta. Będzie on potrzebny do kontaktów telefonicznych z serwisem klienta oraz do zmiany danych.

 • Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech składowych:

  • udziału kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty uzależnionego od kategorii osi oraz kategorii wagowej;
  • udziału kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty uzależnionego od klasy emisji spalin;
  • ujednoliconego udziału stawki opłaty związanej z obciążeniem hałasem.

  W systemie poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych wyróżnia się cztery kategorie osi:

  • Kategoria osi 1 = 2 osie
  • Kategoria osi 2 = 3 osie
  • Kategoria osi 3 = 4 osie
  • Kategoria osi 4 = 5 lub więcej osi

  Od 1 stycznia 2019 r. celem ustalenia stawki opłaty w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton rozróżnia się kategorie osi:

  • > 18 ton w przypadku maks. 3 osi lub
  • > 18 ton w przypadku 4 lub więcej osi.

  W szczegółowym wykazie jazd kategorię osi można odczytać z oznaczenia taryfowego.

  Szczegółowy wykaz jazd z objaśnieniami (PDF, 296 KB)
 • Kategoria wagowa to cecha decydująca o taryfie opłat drogowych. Obecnie obowiązuje podział na następujące kategorie wagowe:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5 – 11,99 ton
  • ≥ 12 – 18 ton
  • > 18 ton z maks. 3 osiami
  • > 18 ton z 4 lub więcej osiami

  Jeśli pojazd porusza się po trasie bez przyczepy, uwzględnia się dopuszczalną masę całkowitą ciągnika. Jeśli do ciągnika doczepiona jest przyczepa, uwzględnia się sumę obu dopuszczalnych mas całkowitych. Przy obliczaniu dopuszczalnej masy całkowitej od 1 stycznia 2019 r. nie uwzględnia się już nacisku na hak holowniczy ani nacisku naczepy.

  Dopuszczalna masa całkowita podana przez klienta podczas rejestracji pojazdu jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze dostosować masę, jeżeli doczepiona lub odczepiona została przyczepa. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej, niż dopuszczalna masa całkowita podana podczas rejestracji.

  W szczegółowym wykazie jazd kategorię wagową można odczytać z oznaczenia taryfowego.

  Szczegółowy wykaz jazd z objaśnieniami (PDF, 296 KB)

Dalsze rekomendacje