Opłata drogowa dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Pytania i odpowiedzi

 • Nie, pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) 3,5 tony lub mniejszej nie podlegają i nie będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Od 1 lipca 2024 roku obowiązek uiszczania opłaty drogowej będzie dotyczył wyłącznie pojazdów o MMC powyżej 3,5 tony.

 • Nie, zestawy pojazdów podlegają opłatom drogowym tylko wtedy, gdy ciągnik siodłowy (pojazd silnikowy) ma maksymalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony. To także nie zmieni się od 1 lipca 2024 roku.

 • Natychmiast po montażu urządzenia pokładowego należy sprawdzić, że w urządzeniu masa jest ustawiona na „< 7,5 tony”. Dzięki temu zyskasz pewność, że do dnia 30 czerwca 2024 roku opłata drogowa nie będzie pobierana, a od 1 lipca 2024 roku będzie pobierana automatyczna.

 • Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będą musiały uiszczać opłaty za korzystanie z federalnych dróg szybkiego ruchu od 1 lipca 2024 roku.

  Dotyczy to zarówno pojazdów jednoczłonowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jak i zestawów pojazdów, których pojazd silnikowy ma maksymalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony.

  Pojazdy należące do rzemieślników są zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

 • Oprócz sprawdzonych urządzeń pokładowych do kieszeni DIN Toll Collect udostępnia do wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony urządzenia pokładowe Windshield.

 • Wszystkie urządzenia pokładowe Toll Collect działają w ten sam sposób i generują takie same wyniki.

 • Aby móc korzystać z urządzenia OBU, należy najpierw zarejestrować swoją firmę oraz pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej w firmie Toll Collect.

  Po otrzymaniu od Toll Collect potwierdzenia rejestracji pojazdu można umówić się na spotkanie z autoryzowanym partnerem serwisowym w celu montażu urządzenia pokładowego. W Niemczech i innych krajach europejskich działa około 1300 warsztatów serwisowych przeszkolonych przez Toll Collect. Partnerów serwisowych Toll Collect w danym regionie można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki partnerów serwisowych .

 • Urządzenia pokładowe Toll Collect Windshield pozostają przez cały czas własnością Toll Collect GmbH.

 • Toll Collect nie pobiera obecnie kaucji za urządzenia pokładowe.

 • Cenę montażu urządzenia pokładowego ustalają warsztaty partnerów serwisowych. Koszty zależą od konkretnych warunków montażowych w pojeździe.

 • Prosimy o jak najszybsze uzgodnienie terminów montażu urządzenia pokładowego z wybranym partnerem serwisowym. Przegląd partnerów serwisowych Toll Collect jest dostępny tutaj .

 • Firma Toll Collect w pierwszej kolejności udostępnia urządzenia pokładowe (OBU) Windshield pojazdom o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 7,5 tony.

  W szczególnych przypadkach partnerzy serwisowi mogą uzgodnić z firmą Toll Collect montaż urządzenia pokładowego w pojeździe od 7,5 t.

 • Pojazdy niemające wolnej kieszeni DIN są wyposażane w urządzenie pokładowe (OBU) Windshield.

 • Urządzenia pokładowe Toll Collect (do kieszeni DIN i Windshield) są montowane u partnera serwisowego. Jakość montażu ma decydujące znaczenie dla długiego niezawodnego i bezobsługowego działania urządzenia pokładowego.

 • Firma Toll Collect podjęła decyzję, by zlecać montaż wszystkich urządzeń pokładowych przeszkolonemu personelowi partnerów serwisowych. Wysoka jakość montażu gwarantuje długie niezawodne i bezobsługowe działanie urządzenia pokładowego, na przykład dzięki temu, że kabel do OBU jest montowany na stałe i nie jest możliwe przypadkowe przerwanie połączenia.

 • Jest możliwe podłączenie urządzenia pokładowego (OBU) Windshield poprzez gniazdo zapalniczki. Firma Toll Collect zaleca jednak okablowanie urządzenia pokładowego (OBU) Windshield na stałe. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko przypadkowego przerwania połączenia.