Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Podstawy prawne


Znak drogowy informuje o obowiązku uiszczania opłat drogowych

Podstawy prawne poboru opłat drogowych

Ustawa o poborze opłat drogowych i rozporządzenia w sprawie poboru opłat drogowych tworzą podstawy prawne do poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych uzależnionych od długości przejechanego odcinka. Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która weszła w życie 19 lipca 2011 roku, określa na przykład, od których pojazdów i na których drogach federalnych należy dokonać opłaty drogowej, w jaki sposób opłaty te są pobierane oraz kontrolowane.

Na mocy tej ustawy rząd federalny jest uprawniony do ustalania wysokości opłat drogowych w drodze rozporządzenia. Do momentu wydania nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat drogowych obowiązują stawki podane w załączniku do ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. Rozporządzenie w sprawie opłat drogowych reguluje wszystkie szczegóły poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych.

Zum Seitenanfang

Build: 32.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605