Podstawy prawne


Znak drogowy informuje o obowiązku uiszczania opłat drogowych

Podstawy prawne dotyczące poboru opłaty drogowej

Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych określa, od których pojazdów i na których drogach federalnych należy dokonać opaty drogowej oraz w jaki sposób opłaty te są pobierane i kontrolowane. Weszła ona w życie w dniu 19 lipca 2011 r. i od tego czasu była kilkakrotnie zmieniana. Rozporządzenia regulują szczegóły poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych.