Podstawy prawne


Znak drogowy informuje o obowiązku uiszczania opłat drogowych

Podstawy prawne dotyczące poboru opłaty drogowej

Ustawa o poborze opłat za korzystanie z dróg federalnych, ustawa o systemie poboru opłat drogowych i niektóre rozporządzenia tworzą podstawy prawne do poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych zależnie od liczby przejechanych kilometrów płatnymi odcinkami dróg. Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która weszła w życie 19 lipca 2011 roku, określa na przykład, od których pojazdów i na których drogach federalnych należy dokonać opaty drogowej, w jaki sposób opłaty te są pobierane oraz kontrolowane. Rozporządzenia regulują wszystkie szczegóły poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych.