Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Pojazdy podlegające obowiązkowi opłat


Dwa samochody ciężarowe podlegające opłatom drogowym jadą autostradą jeden za drugim.

Postanowienia dotyczące obowiązku uiszczania opłat drogowych

Zgodnie z § 1 niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych opłacie drogowej podlegają wszystkie pojazdy użytkowe oraz zestawy pojazdów z Niemiec i innych krajów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 7,5 t które są:

  • przeznaczone do transportu towarów (1. alternatywa) lub
  • używane do tego celu (2. alternatywa).

Obowiązek uiszczania opłat drogowych występuje wtedy, gdy obie alternatywy są spełnione.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 1. alternatywą

W tym przypadku obowiązek uiszczania opłat drogowych wynika z ogólnego celu przeznaczenia pojazdu, czyli przewozu towarów, ze względu na typową konstrukcję pojazdu i rodzaj zabudowy np. pojazdy przegubowe lub samochody ciężarowe. Te pojazdy podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej niezależnie od tego, czy:

  • chodzi o podróż w celach prywatnych,
  • transportowane są na nich faktycznie towary,
  • transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności lub w celach własnych (transport zakładowy) lub
  • dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 2. alternatywą

Obowiązkowi uiszczania opłat drogowych podlegają również pojazdy, które pod względem konstrukcji i zabudowy nie są właściwie przeznaczone do przewozu towarów (np. samojezdne maszyny robocze), jednak które mogą przewozić towary w ramach prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o towarowym transporcie drogowym (GüKG). Ważne jest, czy przewóz towarów odbywa się za opłatą lub na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 1 ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG, transport towarów w ramach prowadzonej działalności lub transport zakładowy).

Masa całkowita zestawów pojazdów

Ważna zmiana: Od 1 stycznia 2019 roku do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Przy obliczeniu nie uwzględnia się już nacisku na hak holowniczy ani nacisku naczepy.

Zwolnienie z opłat drogowych

Określone pojazdy zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych są zwolnione z opłat drogowych.

Informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku dokonywania opłat drogowych

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603