Klasy emisji CO₂

Czym są klasy emisji CO₂?

Od 1 grudnia 2023 r. klasa emisji CO₂ to cecha decydująca o taryfie opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Oznacza to, że stawka opłaty za kilometr będzie teraz zależeć także od ilości emitowanego przez pojazd dwutlenku węgla (CO₂). Systematyka ta odnosi się do ogólnounijnych regulacji.

Pojazdy są klasyfikowane jako należące do jednej z pięciu klas emisji CO₂. Im mniej pojazd emituje CO₂, tym wyższa i lepsza klasa emisji.

Ustalanie i zmiana klasy emisji CO₂

Firma Toll Collect przyporządkowała wszystkie zarejestrowane przed 1 grudnia 2023 r. pojazdy do kategorii emisji CO₂ 1. Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed 1 lipca 2019 r. są zatem prawidłowo sklasyfikowane. Ze względu na wymogi prawne pojazdy te nie mogą być przypisane do wyższej klasy emisji CO₂.

Na portalu klienta można sprawdzić przyporządkowanie swoich pojazdów za pomocą wyszukiwarki klas emisji. Na tym portalu można również złożyć wniosek o zmianę klasy emisji CO₂ i przesłać wymagane dokumenty. Wymagane dokumenty to:

  • dowód rejestracyjny
  • informacje dla klienta od producenta pojazdu (CIF)
  • świadectwo zgodności od producenta pojazdu (CoC)
  • świadectwo dopuszczenia indywidualnego

Wyszukiwarka klas emisji jest dostępna także na tej witrynie. Prosimy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko w portalu klienta.

Wyszukiwarka klas emisji CO₂

Film pokazuje, jak ustalić i dostosować klasę emisji CO₂ w portalu klienta.

Napisy można włączyć za pomocą ikony na dole z prawej strony w odtwarzaczu.