Centrum pobierania

Na tej stronie należy szukać ważnych informacji, wniosków i instrukcji dotyczących systemu poboru opłat drogowych. Drukowane materiały informacyjne można zamówić korzystając z formularza zamówienia online.

Wszystkie formularze są przygotowane w języku niemieckim. Aby ułatwić ich wypełnienie, można korzystać z instrukcji sporządzonych w językach użytkowników.

Proszę nie wysyłać wypełnionego i podpisanego formularza wielokrotnie. Powielone przesyłki przedłużają opracowanie.

Informacje ogólne

Informacje dla użytkownika

Broszura z informacjami ogólnymi na temat niemieckiego systemu poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych

Zamawianie broszury
Sieć płatnych dróg

Niniejsza mapa Niemiec przedstawia wszystkie płatne odcinki dróg. Na czerwono oznaczono drogi federalne, objęte od 1 lipca 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych.

 
Opłaty drogowe - prosto i szybko

Dla nowych klientów: krótka instrukcja rejestracji w systemie poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych

 
Oplata drogowa od samochodów ciężarowych w Niemczech

Broszura zawiera krótkie informacje na temat systemu poboru opłat drogowych w Niemczech.

Zamawianie broszury
Sposoby wykupu opłat drogowych

Broszura zawiera krótkie informacje na temat sposobów wykupu opłat drogowych w systemie.

Zamawianie broszury
Dokumentowanie klasy emisji spalin

Instrukcja Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) umożliwiająca dokumentowanie klasy emisji spalin pojazdu.

Zamawianie broszury

Rejestracja, zgłaszanie zmian, wyrejestrowanie

Wszystkie najważniejsze kwestie związane z opłatami drogowymi można szybko i wygodnie załatwić online, po rejestracji jako klient w portalu klienta Toll Collect. Można tam m.in. zarejestrować i wyrejestrować pojazd, zmienić dane pojazdu, adres i usługi oraz wybrać sposób płatności, np. kartą kredytową, kartą paliwową, za pomocą obciążania konta przedpłat lub usługi uzupełnienia salda konta przedpłat przez obciążenie rachunku bankowego. Jeśli potrzebują Państwo formularzy w formacie PDF, proszę skontaktować się z naszym serwisem klienta.
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: Formularz online Zgodnie z ustawą o pobieraniu myta na drogach federalnych niektóre pojazdy, jak na przykład samochody policji i straży pożarnej są zwolnione od opłat drogowych. Formularz umożliwia złożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdów nie podlegających obowiązkowi wykupu myta. Więcej informacji zamieszczono we wskazówkach wypełniania. 
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowejTutaj znajdą Państwo niemiecki formularz i pomoc w jego wypełnieniu w Państwa języku jako plik PDF. Wskazówki wypełniania
Zmiana nazwy firmy/formy prawnejProsimy powiadomić nas o zmianie nazwy firmy lub formy prawnej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu niniejszego formularza. Wskazówki wypełniania
Przejęcie umowyProszę korzystać z tego formularza, jeśli przejmują Państwo firmę, która została już zarejestrowana w Toll Collect. Wskazówki wypełniania
Zmiana adresu i usług /Wypowiedzenie umowyChcesz wyrejestrować swoje przedsiębiorstwo z Toll Collect? Chcesz zmienić adres lub uzyskać szczegółowy wykaz jazd na portalu klienta? Skorzystaj z niniejszego formularza. Wskazówki wypełniania

Automatyczny wykup myta (OBU)

Nieprzerwane połączenie Wskazówki i informacje z zakresu prawidłowego funkcjonowania urządzenia OBU i modułu DSRC.
Sieć partnerów serwisowychUrządzenie pokładowe do zamontowania w ciężarówce otrzymają Państwo od naszych partnerów serwisowych.
Urządzenie pokładowe instrukcja obsługiTutaj zamieszczono instrukcję obsługi urządzenia pokładowego.

Ręczny wykup myta

Sieć stanowisk poboru myta Lista lokalizacji terminali stacjonarnych  
Lista kontrolna dot. dokonywania wykupu w terminalu opłat drogowych Formularz umożliwia sporządzenie notatek w celu późniejszego wykupu myta w terminalu stacjonarnym. 
Instrukcja - wykup w terminalu stacjonarnymInstrukcja obrazkowa - pomoc podczas wykupu myta w terminalu stacjonarnym Zamawianie broszury
Wniosek o wydanie zastępczego dowodu wykupu opłat drogowychW przypadku utraty dowodu wykupu opłat drogowych prosimy skorzystać z wniosku w języku niemieckim o wydanie dowodu zastępczego. Wskazówki wypełniania
Informator internetowy system dokonywania opłat drogowych Instrukcja z informacjami na temat systemu wykupu myta przez internet. 
Informator anulowanie wykupuInstrukcja dotycząca anulowania wykupu opłat drogowych w terminalu stacjonarnym i przez internet 
Reklamacja/anulowanie wykupu, dowód uiszczenia opłaty Formularz do reklamacji procedury anulowania wykupu lub dowodu wykupu myta Wskazówki wypełniania
Wykup w systemie ręcznym z użyciem terminalu stacjonarnegoFormularz dla punktów poboru myta w nocnym trybie pracy, w których kierowca nie ma bezpośredniego dostępu do terminalu poboru opłat Wskazówki wypełniania

Rozliczanie

Wszystkie najważniejsze kwestie związane z opłatami drogowymi można szybko i wygodnie załatwić online, po rejestracji jako klient w portalu klienta Toll Collect. Można tam m.in. zarejestrować i wyrejestrować pojazd, zmienić dane pojazdu, adres i usługi oraz wybrać sposób płatności, np. kartą kredytową, kartą paliwową, za pomocą obciążania konta przedpłat lub usługi uzupełnienia salda konta przedpłat przez obciążenie rachunku bankowego. Jeśli potrzebują Państwo formularzy w formacie PDF, proszę skontaktować się z naszym serwisem klienta.
Rozliczanie opłat drogowychTu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące rozliczania i dokonywania opłat drogowych. Zamawianie broszury
Wykaz wykupionego myta w oryginaleZarejestrowani klienci otrzymują zestawienie opłat drogowych raz w miesiącu. Tutaj znajduje się wzór dokumentu. 
Objaśnienia do wykazu wykupionego opłat drogowychzarejestrowani klienci otrzymują zestawienie opłat drogowych raz w miesiącu. Tutaj znajduje się wzór dokumentu wraz z objaśnieniami. 
Objaśnienia do szczegółowego wykazu jazdZarejestrowani klienci mogą zamówić szczegółowy wykaz jazd, który będą otrzymywać raz w miesiącu. Tutaj jest zamieszczony wzór z objaśnieniami. 
Szczegółowy wykaz jazd w formie CSVAby pobrać wzór pliku CSV, prosimy kliknąć podany link prawym przyciskiem myszy. 
Przewodnik dotyczący szczegółowego wykazu jazdInstrukcja otwierania szczegółowego wykazu jazd 
Reklamacja dotycząca zestawienia opłat drogowych Formularz do reklamacji wykazu wykupionego myta Wskazówki wypełniania
Reklamacja rachunku Toll CollectFormularz do reklamacji usługi dodatkowej związanej z korzystaniem z systemu poboru myta (opłata za wystawienie duplikatu rachunku) Wskazówki wypełniania
Reklamacja/anulowanie wykupu, dowód uiszczenia opłaty Formularz do reklamacji procedury anulowania wykupu lub dowodu wykupu myta Wskazówki wypełniania

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28*

Pytania?

Pomoc Prosimy zapoznać się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi z wielu dziedzin.

Pytania i odpowiedzi

Węzeł: tpm2r603