Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Anulowanie i przeksięgowanie

Jeśli kierowca nie chce dalej jechać ręcznie opłaconym odcinkiem drogi, może oczywiście anulować wykup.


Kierowca wygląda z kabiny samochodu ciężarowego

Samochód ciężarowy na zjeździe z autostrady

Przeksięgowanie

Jeśli kierowca chce zmienić przebieg opłaconego odcinka drogi, musi najpierw anulować swój wykup. Dopiero potem może dokonać wykupu nowego odcinka.

Anulowanie i dokonanie nowego wykupu jest możliwe zarówno przez Internet, jak i w terminalu opłat drogowych. W tym celu należy przestrzegać poniższych wskazówek.


Ręka trzymająca smartfon, na ekranie widać aplikację Toll Collect.

Anulowanie i zmiana w systemie ręcznym

Wykupione odcinki drogi można anulować, jeśli cały wykupiony nie został jeszcze przejechany, a moment anulowania nastąpił przed upływem okresu ważności wykupionego odcinka. Jeśli przebieg wykupionego odcinka ma zostać zmieniony, odbywa się to również poprzez anulowanie, po którym następuje wykup nowego odcinka.

Klient będzie mógł dokonać anulowania w dowolny sposób, korzystając z systemu ręcznego, niezależnie od tego, w jaki sposób pierwotnie uiścił opłatę za tę trasę. Jeśli klient dokonał wykupu np. w terminalu opłat drogowych, anulowania lub zmiany można dokonać w terminalu, systemie wykupu online lub przez aplikację.

Kwota przeznaczona do zwrotu po anulowaniu zostaje zwrócona klientowi przy użyciu pierwotnie wykorzystanego środka płatniczego. Jeśli uprzednio wykupu dokonano gotówką, konieczny jest tzw. „Wniosek o zwrot opłaty przy anulowaniu”.

Zmiany i anulowania są płatne. Wyjątek stanowi anulowanie wykupu natychmiast, tzn. w ciągu 15 minut po jego dokonaniu, jeśli w momencie anulowania nie rozpoczął się jeszcze okres ważności. W pozostałych przypadkach za anulowanie wykupu pobierana jest opłata w wysokości 3 euro. Anulowanie wykupu nie jest możliwe, jeśli kwota do zwrotu lub należność jest niższa lub równa kwocie opłaty za anulowanie wynoszącej 3 euro.

Po upływie okresu ważności dowodu wykupu anulowanie wykupu w systemie Toll Collect nie jest już możliwe.

Przejdź do anulowania


Dłoń wypełniająca formularz „Reklamacja / Anulowanie wykupu”

Co robić w przypadku zakłóceń?

W rzadkich przypadkach z powodu krótkiego zakłócenia technicznego terminal opłat drogowych może odmówić anulowania wykupu. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie zwrotu opłaty drogowej od Toll Collect w późniejszym czasie. W tym celu należy przesłać do nas wypełniony formularz „Reklamacja/anulowanie wykupu, dowód uiszczenia opłaty”. Należy wówczas postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Formularz można otrzymać w punkcie poboru opłat drogowych lub tutaj. Formularz jest sporządzony w języku niemieckim - wskazówki wypełniania w języku polskim można pobraćtutaj.
 • Przesłać wypełniony formularz do Toll Collect – adres znajduje się na formularzu.
 • Toll Collect sprawdza wniosek i w uzasadnionych przypadkach zwraca opłatę drogową.

Jeśli anulowanie wykupu zostanie odrzucone z powodu błędu wprowadzenia, zwrot kwoty przez Toll Collect nie jest możliwy. Z tego względu prosimy o sprawdzanie prawidłowości dokonanych wprowadzeń.

Pamiętaj o terminach

Po upływie okresu ważności anulowanie wykupu w systemie Toll Collect nie jest już możliwe. Można w takim przypadku złożyć wniosek o zwrot opłaty za pośrednictwem Federalnej Inspekcji Transportu Drogowego (BAG). Proszę pamiętać, że wniosek musi wpłynąć do BAG w ciągu dwóch miesięcy od upływu okresu ważności wykupu.

Zwrot opłaty zostanie dokonany pod warunkiem, że istniały faktyczne, obiektywne powody, które uniemożliwiły wcześniejsze anulowanie wykupu (np. korek, zamknięcie odcinka drogi, choroba lub usterka pojazdu).

Wymagany formularz można pobrać ze strony www.bag.bund.de lub zamówić pod adresem:

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50762 Köln
Niemcy

Żądanie zwrotu opłaty w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego (BAG) jest procedurą płatną.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Dokonywanie wykupu przez internet


Dłonie wprowadzające dane na laptopie celem wykupu przez internet

Więcej informacji

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603