Anulowanie wykupu i zmiana trasy

Czy trasa uległa zmianie? Ręcznie opłacony odcinek drogi można oczywiście anulować.


Kierowca wygląda z kabiny samochodu ciężarowego

Zmiana rezerwacji

Jeśli kierowca chce zmienić przebieg opłaconego odcinka drogi, musi najpierw anulować swój wykup. Dopiero potem może dokonać wykupu nowego odcinka.

Anulowanie i dokonanie nowego wykupu jest możliwe zarówno przez internet, jak i w aplikacji. W tym celu należy przestrzegać poniższych wskazówek.


Samochód ciężarowy na zjeździe z autostrady

Anulowanie i zmiana w systemie ręcznym

Wykupione odcinki drogi można anulować, jeśli cały wykupiony odcinek nie został jeszcze przejechany, a moment anulowania nastąpił przed upływem okresu ważności wykupionego odcinka. Jeśli przebieg wykupionego odcinka ma zostać zmieniony, odbywa się to również poprzez anulowanie, po którym następuje wykup nowego odcinka.

Klient może anulować opłatę za daną trasę w systemie ręcznym w każdy sposób, niezależnie od tego, w jaki sposób wcześniej jej dokonał. Jeśli kierowca dokonał wykupu np. za pośrednictwem aplikacji, on lub inny pracownik przedsiębiorstwa może dokonać anulowania lub zmiany w systemie wykupu online.

Kwota przeznaczona do zwrotu po anulowaniu zostaje zwrócona klientowi przy użyciu pierwotnie wykorzystanego środka płatniczego. Zmiany i anulowania są płatne. Wyjątek stanowi anulowanie wykupu natychmiast, tzn. w ciągu 15 minut po jego dokonaniu, jeśli w momencie anulowania nie rozpoczął się jeszcze okres ważności. W pozostałych przypadkach za anulowanie wykupu pobierana jest opłata w wysokości trzech euro. Anulowanie wykupu nie jest możliwe, jeśli kwota do zwrotu lub należność jest niższa lub równa kwocie opłaty za anulowanie wynoszącej trzy euro.

Po upływie okresu ważności dowodu wykupu anulowanie wykupu w systemie Toll Collect nie jest już możliwe.

Do anulowania

Ręka trzymająca smartfon, na ekranie widać aplikację Toll Collect.

Przestrzeganie terminów

Po upływie okresu ważności anulowanie wykupu w systemie Toll Collect nie jest już możliwe. Można w takim przypadku złożyć wniosek o zwrot opłaty za pośrednictwem Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM). Proszę pamiętać, że wniosek musi wpłynąć do BALM w ciągu dwóch miesięcy od upływu okresu ważności wykupu.

Zwrot opłaty zostanie dokonany pod warunkiem, że istniały faktyczne, obiektywne powody, które uniemożliwiły wcześniejsze anulowanie wykupu (np. korek, zamknięcie odcinka drogi, choroba lub usterka pojazdu).

Wymagany formularz można pobrać na stronie www.balm.bund.de lub zamówić pod adresem:

Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Niemcy

Żądanie zwrotu opłaty w BALM jest procedurą płatną.

Dalsze rekomendacje