Kontrola opłat drogowych

Regularne kontrole uiszczania opłat drogowych są przeprowadzane na całym obszarze Niemiec.


Samochód ciężarowy podjeżdża do mostka kontrolnego

Przegląd stron w tej sekcji