Maksymalna masa całkowita (MMC)

Pytania i odpowiedzi dotyczące maksymalnej masy całkowitej

  • BALM stale monitoruje prawidłowość uiszczenia opłaty drogowej. W przypadku uiszczenia zbyt niskiej opłaty drogowej lub jej braku z powodu nieprawidłowego zadeklarowania maksymalnej masy całkowitej (MMC) zostanie wszczęte postępowanie w sprawie poboru opłat i wykroczenia administracyjnego.

  • Każdy pojazd należy edytować indywidualnie. Zalecamy jednoczesne sprawdzenie klasy CO₂ i maksymalnej masy całkowitej.