Kategorie wagowe

Przed każdą jazdą należy sprawdzić: Czy kategoria wagowa jest ustawiona prawidłowo?


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

MMC zamiast DMC

Podstawa przyporządkowania do kategorii wagowej została zmieniona.

Dotychczas decydujące znaczenie miała dopuszczalna masa całkowita (DMC). Od 1 grudnia 2023 roku decyduje maksymalna masa całkowita (MMC).

Przez to pojazdy mogą zostać przyporządkowane do wyższej kategorii wagowej lub zacząć podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

Film pokazuje, jak dostosować maksymalną masę całkowitą w portalu klienta.

Napisy można włączyć za pomocą ikony na dole z prawej strony w odtwarzaczu.

Deklaracja wagowa i deklaracja osi

Opłata drogowa od samochodów ciężarowych jest obliczana między innymi na podstawie kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów. Decyduje o tym maksymalna masa całkowita (MMC). Informację tę można znaleźć w polu F.1 dowodu rejestracyjnego. Przy masie przekraczającej 18 ton istotna jest również liczba osi. Dostępne są następujące kategorie wagowe:

  • < 7,5 ton (niepodlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej)
  • ≥7,5 ton do <12 ton
  • ≥12 ton do ≤18 ton
  • >18 ton

Opłacie drogowej podlegają pojazdy i zestawy pojazdów o maksymalnej masie całkowitej od 7,5 tony. Zestawy pojazdów podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej jedynie wtedy, gdy pojazd silnikowy ma MMC powyżej 3,5 tony.

Na ogół maksymalna masa całkowita podana podczas rejestracji pojazdu jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. Jeśli ulegnie ona zmianie wskutek dołączenia lub odłączenia przyczepy, przed rozpoczęciem jazdy należy dostosować maksymalną masę całkowitą w urządzeniu pokładowym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej do 18 ton włącznie. Powyżej 18 ton dodatkowo konieczne jest podanie liczby osi (≤ 3 osie, 4 osie lub ≥ 5 osi).

Proszę pamiętać

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że ustawiono prawidłową maksymalną masę całkowitą (tzGm) pojazdu lub zestawu pojazdów.

Przyporządkowanie deklaracji wagowych i deklaracji osi

Masa pojazdu lub zestawu pojazdów od 7,5 t jest deklarowana w zakresach co 1,5 tony do wyboru. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż odpowiednia do zapisanej masy w urządzeniu pokładowym. Maksymalna masa całkowita zestawów pojazdów jest obliczana na podstawie sumy maksymalnej masy całkowitej poszczególnych pojazdów.

* Wybór co 1,5 t.

** W przypadku masy do 18 t włącznie podanie liczby osi jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na wysokość opłaty drogowej.

Kategorie wagowe Deklaracja kategorii wagowej* Deklaracja osi**
Niepodlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej
<7,5 t
<7,5 t
(komunikat na wyświetlaczu „Bez opłaty”)
-
Kategoria wagowa
≥7,5 t do <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Komunikat na wyświetlaczu „7,5 t .. 11,99 t”)
-
Kategoria wagowa
≥12 t do ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Komunikat na wyświetlaczu „12t .. 18t”)
-
Kategoria wagowa
> 18 t
>18 t deklaracja kategorii wagowej nie jest konieczna
(Wskazanie na wyświetlaczu „>18 t”)
≤3 osie, 4 osie lub ≥5 osi
(wprowadzenie dokładnej liczby osi)

Wskazania robocze na terenie Niemiec

Po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu stale pokazywany jest wybrany zakres wagowy. Tutaj cztery przykłady:


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 2 osi i DE bez opłaty. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 2 osiami, niepodlegający opłacie drogowej <7,5 tony

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 7,5 do 11,99 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa 9 ton

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 12 do 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa 16,5 tony

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy powyżej 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa > 18 ton

Wskazania robocze na terenie Austrii

Na terenie Austrii – z aktywowaną usługą AT (TOLL2GO)


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 3 osi i usługę AT. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 3 osiami

Wprowadzanie danych na urządzeniu pokładowym

Po uruchomieniu silnika wyświetlane jest ustawienie kategorii wagowej z ostatniej jazdy. Może to być albo maksymalna masa całkowita (MMC) zapisana na stałe w urządzeniu pokładowym, albo maksymalna masa całkowita wybrana aktywnie przez kierowcę.

Proszę pamiętać

  • Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż maksymalna masa całkowita zapisana na stałe w urządzeniu pokładowym.
  • W przypadku pojazdów użytkowych lub zestawów pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 18 ton należy upewnić się, że dodatkowo ustawiona jest prawidłowa liczba osi.

Ulotka

Do udostępnienia i wydrukowania: Ulotka zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące nowych kategorii wagowych.

Ulotka (PDF, 265 KB)

W portalu klienta widać od razu, jakie kategorie osi i kategorie wagowe są ustawione w urządzeniach pokładowych pojazdów. Instrukcja pokaże Państwu wymagany sposób postępowania.

Instrukcja (PDF, 997 KB)

Krótka instrukcja dla kierowcy samochodu ciężarowego W ten sposób ustawia się prawidłowo kategorię wagową i osiową.

Instrukcja (PDF, 47 KB)

Dalsze rekomendacje