Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 26 28 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Nowe kategorie wagowe

Od 1 stycznia 2019 r.

Konieczność ustawienia kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym

Nowa deklaracja wagowa i deklaracja osi

Zgodnie ze zmienioną ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych od 1 stycznia 2019 roku opłata drogowa od samochodów ciężarowych jest wyliczana na podstawie klasy emisji spalin i kategorii wagowej, a w pojazdach i zestawach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo brana pod uwagę jest liczba osi. Ponadto naliczane są koszty związane z obciążeniem hałasem. Dostępne są następujące kategorie wagowe:

 • <7,5 ton (niepodlegające opłatom drogowym)
 • ≥7,5 ton do <12 ton
 • ≥12 ton do ≤18 ton
 • >18 ton

Opłacie drogowej podlegają pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony. Zasadniczo dopuszczalna masa całkowita określona przez właściciela podczas rejestracji pojazdu jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. W przypadku zmiany dopuszczalnej masy całkowitej na skutek dołączenia lub odłączenia przyczepy, przed rozpoczęciem jazdy należy dostosować dopuszczalną masę całkowitą w urządzeniu pokładowym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton włącznie. Powyżej 18 ton dodatkowo konieczne jest podanie liczby osi (≤3 osie lub ≥4 osie). W przypadku pojazdów lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 18 ton można dodatkowo ustawić liczbę osi.

Przed rozpoczęciem jazdy należy koniecznie upewnić się, że ustawiona jest właściwa dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zestawu pojazdów zgodnie z nową deklaracją wagową.

Przyporządkowanie deklaracji wagowych i deklaracji osi

Masa pojazdu lub zestawu pojazdów od 7,5 tony jest deklarowana w zakresach co 1,5 tony do wyboru. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż odpowiednia do zapisanej masy w urządzeniu pokładowym. Od 1 stycznia 2019 roku do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

Kategorie wagowe Deklaracja kategorii wagowej * Deklaracja osi **
Niepodlegające opłatom drogowym
<7,5 t
<7,5 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „<7,5t“)
-
Kategoria wagowa
≥7,5 t do <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „7,5t .. 11,99t“)
-
Kategoria wagowa
≥12 t do ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „12t .. 18t“)
-
Kategoria wagowa
>18 t
>18 t deklaracja kategorii wagowej nie jest konieczna
(Wskazanie na wyświetlaczu „>18t“)
≤3 osie ≥4 osie
(wprowadzenie dokładnej liczby osi)

* wybór w zakresach do 1,5 t
** Dla wag do 18 ton włącznie wskazanie osi jest opcjonalne, ale nie ma wpływu na opłaty drogowe.

Wskazanie pracy w Niemczech

Po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu stale pokazywany jest wybrany zakres wagowy. Tutaj cztery przykłady:

Pojazd 3-osiowy, bezpłatnie <7,5 tony

Pojazd 5-osiowy, masa 9 ton

Pojazd 5-osiowy, masa 16,5 ton

Pojazd 5-osiowy, masa >18 ton

Wskazanie pracy na drogach Austrii

W Austrii – z aktywowaną usługą AT (TOLL2GO)

Pojazd z 3 osiami

Wprowadzanie danych na urządzeniu pokładowym

Po uruchomieniu silnika wyświetlane jest ustawienie kategorii wagowej z ostatniej jazdy. Może to być albo zapisana na stałe w urządzeniu pokładowym dopuszczalna masa całkowita, albo ak-tywna wybrana przez kierowcę dopuszczalna masa całkowita.

Należy pamiętać, że nie można ustawić kategorii wagowej, która jest niższa od dopuszczalnej masy całkowitej zapisanej na stałe w urządzeniu pokładowym.

W przypadku pojazdów użytkowych lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton należy upewnić się, że dodatkowo ustawiona jest prawidłowa liczba osi.

Ulotka

Do udostępniania i wydruku: Ulotka zawiera wszystkie ważne informacje na temat nowych kategorii wagowych.

Ulotka

W portalu klienta widać od razu, jakie kategorie osi i kategorie wagowe są ustawione w urządzeniach pokładowych pojazdów. Nasza instrukcja pokaże Państwu konieczny sposób postępowania.

Instrukcja

Krótka instrukcja dla kierowców ciężarówek: Jak prawidłowo ustawić ciężar i klasę osi.

Instrukcja

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Nowe taryfy

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe taryfy opłat drogowych.

Zestawienie taryf 2019

Dokonywanie wykupu za pomocą OBU

Więcej informacji

Build: version is undefined

Node: tpm1r603.prod.ux.tc.corp

Zum Seitenanfang