Platne drogi

Sieć dróg

Obowiązek uiszczania opłat drogowych w Niemczech ma zastosowanie do wszystkich autostrad, włącznie ze stacjami benzynowymi i miejscami obsługi podróżnych, a także wszystkich dróg federalnych również w terenie zabudowanym.

Sieć dróg objętych obowiązkiem uiszczania opłat drogowych obejmuje około 52 000 kilometrów.

Na podstawie § 1 ust. 3 nr 1 do 3 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (niem. BFStrMG) od obowiązku uiszczania opłat drogowych zwolnione są następujące odcinki autostrad:

  • odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Saarbrücken-Fechingen w obu kierunkach ruchu,
  • odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Müllheim/Neuenburg w obu kierunkach ruchu,
  • odcinki autostrad federalnych, za korzystanie z których pobierane są opłaty drogowe na podstawie § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 roku o prywatnym finansowaniu budowy dróg ponadregionalnych (Federalny Dz. U. I, s. 2243) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Urzędowa tabela opłat

Federalny Instytut Drogownictwa (BAST) opublikował w Internecie oficjalny spis dróg wchodzących w skład sieci płatnych dróg. Na stronie www.mauttabelle.de dostępna jest w postaci tabeli lista wszystkich płatnych odcinków dróg.

www.mauttabelle.de

Atlas płatnych dróg

Nasz atlas płatnych dróg online zawiera informacje o wszystkich płatnych odcinkach.

Atlas płatnych dróg

Mapa

Niniejsza mapa Niemiec przedstawia wszystkie płatne odcinki dróg.

Mapa płatnych odcinków dróg

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628*
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628*

Austriacki serwis TOLL2GO

Usługi dla Austrii. TOLL2GO: Dwa kraje, jedno urządzenie pokładowe - pobór opłat drogowych w Niemczech i Austrii

Również w Austrii można dokonywać opłat drogowych od samochodów ciężarowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect.

Więcej

Węzeł: tpm2r605