Platne drogi

Sieć dróg

Obowiązek uiszczania opłat drogowych w Niemczech ma zastosowanie do wszystkich autostrad, włącznie ze stacjami benzynowymi i miejscami obsługi podróżnych, a także wybranych dróg federalnych. Opłaty drogowe od samochodów ciężarowych w Niemczech obowiązują na wszystkich autostradach i wybranych drogach federalnych.

Urzędowa tabela opłat

Federalny Instytut Drogownictwa (BAST) opublikował w Internecie oficjalny spis dróg wchodzących w skład sieci płatnych dróg. Na stronie www.mauttabelle.de dostępna jest w postaci tabeli lista wszystkich płatnych odcinków dróg.

www.mauttabelle.de

Mapa

Niniejsza mapa Niemiec przedstawia wszystkie płatne odcinki dróg. Na czerwono oznaczono drogi federalne, objęte od 1 lipca 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych.

Mapa płatnych odcinków dróg

Atlas

W naszym serwisie użytkownika mogą Państwo zamówić bezpłatny atlas płatnych dróg i punktów poboru opłat drogowych. Zawiera on całą sieć płatnych dróg w Niemczech. Są tam również oznaczone lokalizacje wszystkich punktów poboru opłat drogowych oraz siedziby partnerów serwisowych.

Zamów atlas

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628*
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628*

Nowe opłaty od 2018 roku

Aktualne informacje na temat rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne.

Więcej

Austriacki serwis TOLL2GO

Usługi dla Austrii. TOLL2GO: Dwa kraje, jedno urządzenie pokładowe - pobór opłat drogowych w Niemczech i Austrii

Również w Austrii można dokonywać opłat drogowych od samochodów ciężarowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect.

Więcej

Węzeł: tpm2r605