Płatne drogi


Ujęcie z lotu ptaka dwóch płatnych odcinków dróg: wiadukt drogi federalnej wiedzie nad autostradą

Sieć dróg

Obowiązek uiszczania opłat drogowych w Niemczech ma zastosowanie na wszystkich autostradach, włącznie ze stacjami benzynowymi i miejscami obsługi podróżnych, a także wszystkich dróg federalnych również w terenie zabudowanym.

Sieć dróg objętych obowiązkiem uiszczania opłat drogowych obejmuje łącznie 51 000 kilometrów.

Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 1 do 3 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (niem. BFStrMG) z obowiązku uiszczania opłat drogowych zwolnione są następujące odcinki autostrad:

  • odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Saarbrücken-Fechingen w obu kierunkach ruchu,
  • odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Müllheim/Neuenburg w obu kierunkach ruchu,
  • odcinki autostrad federalnych, za korzystanie z których pobierane są opłaty drogowe na podstawie § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 roku o prywatnym finansowaniu budowy dróg ponadregionalnych (Federalny Dz. U. I, s. 2243) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Tabela urzędowa

Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) publikuje urzędową sieć płatnych dróg w Internecie. Na stronie internetowej www.mauttabelle.de w tabelach wymienione są wszystkie płatne odcinki.

www.mauttabelle.de

Atlas

Nasz atlas płatnych dróg online pokazuje wszystkie płatne odcinki.

Do atlasu

Karta

Ta mapa Niemiec pokazuje wszystkie płatne odcinki do pobrania i wydrukowania.

Mapa płatnych odcinków (PDF, 13 MB)

Dalsze rekomendacje