Ön elavult böngészőt használ. Ezért előfordulhat, hogy a weboldal néhány tartalma nem megfelelően jelenik meg. Kérjül, frissítse a böngészőjét. Ha a számítógépe hálózatban működik, akkor forduljon a rendszergazdához.

Mobil terület elhagyása

Ez az oldal mobilkészüléken nem jeleníthető meg ideálisan. Mégis folytatja?

Toll Collect Toll Collect

Szerviz forródrót

  • Hívás Németországból:
  • 0800 222 26 28 *
  • Hívás külföldről:
  • 00800 0 222 26 28 *

* ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek

Adatvédelem & biztonság

Mi történik az adatokkal?

A tgk.-útdíjrendszerért, mint magas szintű feladatért a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal által képviselt Németországi Szövetségi Köztársaság felel. A Toll Collect a szövetségi teherforgalmi hivatal (BAG) dífizetési rendszerének üzemeltetésével megbízott vállalkozó. A törvényileg meghatározott kereteken belül a Toll Collect a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) és a Tgk.-útdíjról szóló rendelet (LKW-MautV), valamint a német Szövetségi Adatvédelmi törvény által meghatározott szerepénél fogva teljesíti a kötelezettségeit. A szövetségi teherforgalmi hivatal (BAG), mint megbízó, definiálja a megvalósításra vonatkozó követelményeket és jogosult utasítást kiadni.

Ezen keretek között a tender részét képezte az adatvédelmi és biztonsági koncepció kidolgozása, amelyet azóta a rendszer felépítésével párhuzamosan tovább fejlesztettek és konkretizáltak. Ezt az adatvédelmi koncepciót azóta is folyamatosan a szövetségi teherforgalmi hivatallal és a szövetségi adatvédelmi megbízottal, mint illetékes ellenőrző hatósággal egyezteti a cég. Az operatív működésben az adatvédelmi követelmények teljesítésének alapját képezi.

Az autópályadíjrendszer adatfeldolgozási engedélye a elsődlegesen a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvényből (BFStrMG) és a tgk.-útdíjrendeletből ered. Az előírások azonban nem engedélyezik az adatfeldolgozást, hanem ezzel egyidejűleg szigorú célirányos kikötéseket és az üzemeltető számára rövid törlési határidőt írnak elő. A Toll Collect az adatokat az útdíjrendszer üzemeltetése céljából dolgozza fel, kizárólag a törvényi felhatalmazása erejéig. Csak a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 4.§ 3. bek., a 7.§ 2. bek. és a 8.§, valamint a tgk.-útdíjrendeletben szereplő adatokat rögzíti. Ezeket az adatokat a szövetségi teherforgalmi hivatal (BAG) felhatalmazásával szigorúan és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kizárólag a díjbeszedés törvényileg előírt céljára dolgozza fel.

Hogyan történik az adatfeldolgozás az ellenőrző hidaknál?

Az ellenőrző hídnál a jármű rögzítése pontosan a törvényhozó előírásainak megfelelő keretek között történik. A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) a 7.§ 2. bek. értelmében többek között engedélyezi felvétel készítését a járműről, valamint célriányosan a forgalmi rendszám rögzítését az útdíjtörvény előírásainak felügyelete céljából. A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 9.§ 5. bek. értelmében ezeket az adatokat az ellenőrzési folyamat után azonnal törölni kell, ha a jármű nem díjköteles. A Toll Collect a járművekről készült felvételeket és a rendszámadatokat csak a felsorolt törvényi cél keretén belül és a törlési előírásoknak megfelelően kezeli. A vezetők a felvételeken nem ismerhetők fel. Ezen felül a nem díjköteles járműveknél, amelyek a rögzítés alapján nem díjkötelesnek minősülnek, a rendszer a készített képen nem értékeli ki a rendszámot, hanem a másodperc töredéke alatt törli.

A közlekedési profilt értékesítik?

Maga a regisztrált ügyfél a Toll Collecttől az elszámolással megkapja azt az információt, hogy a tehergépkocsi mely szakaszon mikor közlekedett és az ügyfélnek milyen díjtételt kell fizetnie. Harmadik fél nem tud közlekedési profilt készíteni, mivel az elszámolási adatokhoz kizárólag a szövetségi teherforgalmi hivatal (BAG) és a Toll Collect GmbH fér hozzá. Az elszámoláson az összes elszámolt szakaszra csupán a kezdés időpontja szerepel. Ezen az alapon nem számítható értékelhető átlagsebesség sem. A járműkészülék nem rögzíti a jármű sebességére és a tehergépkocsi rakományára vonatkozó adatokat.

Van-e a Toll Collectnek adtvédelmi és biztonsági koncepciója?

A Toll Collect GmbH átfogó és integrált adatvédelmi és biztonsági koncepciót dolgozott ki az útdíjrendszerre. A műszaki intézkedések megfelelnek a legújabb biztonságtechniki előírásoknak, és továbbfejlesztésük folyamatos.

A Szövetségi Információtechnikai Biztonsági Hivatal Alapvető IT-védelmi kézikönyvének előírásai szerint a rendszer valamennyi komponensének védelmi igényét elemeztük, amelynek során figyelembe vettük a rendelkezésre állással, az integritással és a megbízhatósággal kapcsolatos kockázatokat. A feldolgozandó adatokat az érzékenységük szerint kell besorolni, és a besorolási mintának megfelelő műszaki és szervezési óvintézkedéseket kell megtenni.

A biztonsági koncepció alapján a személyes adatok tekintetében olyan biztonsági intézkedéseket teszünk, amelyek megakadályozzák, hogy ezeket az adatokat nem engedélyezett célokra lehessen felhasználni vagy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok átadására kizárólag olyan üzenetek keretében és olyan mértékben kerülhet sor, ami ahhoz szükséges, hogy el lehessen végezni az útdíjrendszerrel kapcsolatban törvényileg vagy az útdíjrendszer ügyfeleivel kötött szerződésben meghatározott feladatokat. A biztonsági koncepcióban figyelembe vettük, hogy a kommunikáció (SMS vagy GPRS) nyílt hálózatokban történik. Ezért annak érdekében, hogy az adatokhoz harmadik felek illetéktelenül ne férjenek hozzá, a járműkészülékről a Toll Collect központjába továbbított üzeneteket saját titkosítási eljárással titkosítjuk. Ezen felül a kommunikációs partnerek hitelesítése is megtörténik. Mindig zárt biztonsági lánc (végpontból végpontba) képződik kriptografikus funkcióval, amely az adatok manipulációját megakadályozza és kizárja az információk „lehallgatását”.

Az OBU-ból hívással nem lehet adagokat kiolvasni. A módosított SIM-kártyák kizárólag adatforgalomra használhatók. Beszédforgalom nem lehetséges. Csak a hitelesített szervizláncok végezhetnek karbantartást a végponti készüléken. Az adatoknak az OBU-ból történő kiolvasásához hozzáférési kód szükséges, amely harmadik fél számára nem ismert. Ha valaki megpróbálja a járműkészüléket manipulálni, illetve ellopják és újból beszerelik, az ellenőrző technológia érzékeli a változást.

Bizonyos operatív területek érdekében adatvédelmi és biztonsági koordinátorokat foglalkoztató adatvédelmi és biztonsági szervezettel is kapcsolatba léptünk. Az adatvédelmi szükséglet elemzések és intézkedések egy adatbázisban vannak dokumentálva, melyhez az adatvédelmi és biztonsági szervezet illetékes munkatársai hozzáférnek.

A tgk-útdíjrendszer szigorú biztonsági szabvány szerint működik egy biztonsági szervezet felügyelete mellett, amely a biztonsági eseményekre gyorsan képes reagálni. Az adatvédelem és az adatbiztonság területek szorosan összefüggenek.

A Toll Collect az útdíjügyfél adatkezelője?

Az útvonalvonatkozású adatok feldolgozása a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) rendelkezéseinek megfelelően történik, amely nem minősül az Adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) által definiált megbízásból történő adatkezelésnek. A Toll Collect az útdíjas ügyfél útvonalvonatkozású adatait a díjbeszedés keretén belül, önálló felelősséggel kezeli a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően. A feldolgozásra vonatkozó jogalap a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 4.§ 3. bek. 2. oldalából ered. Ez az előírás engedélyezi az üzemeltető számára, hogy az útadatokat a díjelszámoló rendszer üzemeltetése céljából feldolgozza.

Service Hotline

  • Hívás Németországból:
  • 0800 222 26 28 *
  • Hívás külföldről:
  • 00800 0 222 26 28 *
Az oldal elejére

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603