Díjmentesítés

Regisztrálja velünk a nem fizető járműveit. Így tudja a felesleges ellenőrzéseket elkerülni.

Regisztráció most

Egy nem díjköteles úttisztító jármű feltakarítja a lehullott őszi faleveleket

Mikor nem jár járulék a járműre?

A szövetségi autópályadíjról szóló törvény szerint egyes járművekre és járműszerelvényekre nem vonatkozik útdíj. Ezek egyrészt olyan járművek, amelyek nem tartoznak az illetékes jármű meghatározási kritériumai alá, másrészt olyan járművek, amelyekre a jogalkotó különleges mentességeket hozott létre. Az, hogy valamely jármű díjköteles-e vagy nem, minden esetben közvetlenül a törvényből állapítható meg. A kérelemre vonatkozóan a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal vagy a Toll Collect döntése nem szükséges.

A járműnyilvántartás előnyei

A Toll Collect lehetőséget kínál az autópályadíjak alá nem tartozó járművek regisztrálására. Nincs kötelező regisztrálni - az ajánlat önkéntes.

A regisztrációval elkerülhetők a felesleges eltérítések, az ellenőrzési eljárások és a meghallgatások. Ez értékes időt takarít meg.

A járművek vagy járműszerelvények regisztrációja nem vonja maga után a Toll Collect vagy a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal részéről a díjmentesség jogi elismerését.

Előfeltételek

1. lehetőség

Járművek, amelyek nem tartoznak az illetékes jármű jogi meghatározása alá (a szövetségi autópályadíjakról szóló törvény (BFStrMG) 1. szakaszának 1. mondatának 2. mondata szerint)

Ezek olyan járművek, amelyek

a) a kialakításuk alapján nem közúti teherszállításra szolgálnak (pl. önjáró munkagépek) és
b) ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozás vagy saját számlás áruszállítás keretében díjazásért történő vagy üzletszerű áruszállításra sem használják őket (a közúti árufuvarozási törvény 1. §-a értelmében).

Csak akkor kell díjat fizetni, ha mindkét feltétel teljesül. Ellenkező esetben a díjmentes járműként történő regisztráció kizárt.

2. lehetőség

Járművek, amelyekre a szövetségi autópályadíjakról szóló törvény 1. §-ának (2) bekezdésében előírt adómentesség egyik alóli mentessége vonatkozik. Megtudhatja, hogyan lehet bizonyítani a követelményeket az alábbi „További példák és követelmények” táblázatban.

További követelmények minden esetben

 • A járműnek folyamatosan és nem csak ideiglenesen, a kiválasztott regisztrációs időszak alatt meg kell felelnie a mentességi követelményeknek.
 • Csak a gépjármű tulajdonosa jogosult kérelmet benyújtani.
 • Gépjármű nélkül nem lehet pótkocsit regisztrálni.

Példák díjmentes járművekre

 • Tűzoltó és rendőrségi járművek
 • A színi- és cirkuszelőadók járművei
 • Útkarbantartási és üzemeltetési járművek
 • Önjáró munkagépek, amelyeket csak munka elvégzéséhez használnak, és nem áruk szállítására közúti árufuvarozással vagy építési munkákkal

Díjfizetés a mezőgazdasági és erdészeti járművek számára

Aktuális információk megtalálhatók a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal

 • Járművek, amelyekre nem vonatkozik a BFStrMG 1. szakasz 1. mondatának 2. mondata szerinti úthasználati díj

  Járműfajta Igazolások Előfeltétel
  Kiállítási jármű Forgalmi engedély I. rész,
  Fotók a rögzített berendezésekről, szükség esetén magyarázat, a szokásos szállító pótkocsik további használata nem lehetséges
  Minden esetre:
  Lehet, hogy a járművet szerkezetileg nem teherforgalomra tervezték, vagy ehhez nem használható (lásd az 1. lehetőség magyarázatát).
  Szervizjármű Forgalmi engedély I. rész, Fotók a rögzített berendezésekről, szükség esetén nyilatkozat arról, hogy nincsen szokásos szállító pótkocsi, Raktér/műhelyterület méretaránya, a tartósan rögzített berendezéseken és felszerelési eszközökön (szerszámok) kívül nincs anyag- és gépszállítás
  Értékesítési jármű Forgalmi engedély I. rész;
  Fotók a rögzített berendezésekről; Nyilatkozat arról, hogy nincsen szokásos szállító pótkocsi, szükség esetén nyilatkozat őstermelésből származó saját mezőgazdasági termékek értékesítéséről (továbbfeldolgozott termékek nélkül, kereskedelmi áruk nélkül)
  Lószállító nagy lakótérrel Forgalmi engedély I. rész;
  Fotók a belső felszerelési eszközökről és a külső kinézetről (a gépkocsin elhelyezett reklám nélkül);
  Nyilatkozat a kizárólag magáncélú/hobbicélú használatról;
  A rakodási terület/lakóterület méretarányának magyarázata építési vázlatok segítségével. A lakótérnek (vezetőfülke és oldalsó bővítések nélkül) a hasznos terület legalább 50 százalékának kell lennie.
  A gépkocsi pótkocsis járműszerelvényben történő üzemeltetése tilos
  Rádió- és közvetítőkocsi

  orvosi vizsgáló jármű
  Forgalmi engedély I. rész
  (Engedélybe bejegyzés szükséges), Fotók a belső felszereltségről
  Csak lakókocsi Forgalmi engedély I. rész
  (Engedélybe bejegyzés szükséges), Fotók a belső felszereltségről, kizárólag hobbijellegű/magánhasználat
  Önjáró munkagép (például autódaru) vagy gépjármű pótkocsi munkagéppel Forgalmi engedély I. rész (engedélybe bejegyzés szükséges) Pótkocsi munkagép estében: Csatolni kell a forgalmi engedélyének I. részét is - nincs szállítás, illetve elszállítás (pl. szemét, olaj, zsír, kavics stb.)
  Gépjárművezetői iskolai jármű Forgalmi engedély I. rész, dupla kezelőművek meglétének bejegyzése vagy a dupla kezelőművek beépítésének igazolása
  Tesztjármű Forgalmi engedély I. rész, Az engedélybe a jármű tesztjárműként történő bejegyzése a Közúti forgalmi engedélyről szóló rendelet (StVZO) ˜19. §-ának 6. bekezdése szerint vagy 70. §-ának 1. bekezdése szerinti mentességi engedély megléte
  Csatornatisztító Forgalmi engedély I. rész, A jármű önjáró munkagépként vagy speciális gépjárműként történő bejegyzése a KraftStG 3. §-Ának 4. pontja szerinti adómentesség feltüntetésével, Forgalmi engedély I. rész, szükség esetén nyilatkozat arról, hogy a járművel nem történik szállítás (nincs szállítás, illetve elszállítás, pl. iszapos hulladék, olaj stb.)
  Hitelesítő gépjármű Forgalmi engedély I. rész, szükség esetén a Közúti forgalmi engedélyről szóló rendelet (StVZO) szerinti mentesség
  Mezőgazdasági és erdészeti vontató traktorok Forgalmi engedély I. rész, Bejegyzés a J betű (járműosztály) alatt „87” vagy „89” számmal és a 4. pont (karosszéria típus) alatt „1000” számmal; régi forgalmi engedély: Belépés a sz. 8710
  Mezőgazdasági és erdészeti szerszámhordozó traktorok Forgalmi engedély I. rész, bejegyzés a J betű (járműosztály) alatt „87” vagy „89” számmal és a 4. pont (karosszéria típus) alatt „2000” számmal; régi forgalmi engedély: Belépés a sz. 8720
  Oldtimer Forgalmi engedély I. rész, Jóváhagyás speciális "H" regisztrációval vagy klasszikus autóként működési engedéllyel, Nyilatkozat a hobbicélú/magánhasználatról

  Azok a járművek, amelyekre a BFStrMG 1. §-ának (2) bekezdése szerint nem fizetnek útdíjat

  Járműfajta A gépjármű adott
  céljának felismerhetősége
  Igazolások
  Autóbuszok Nem Nincs szükség regisztrációra. Ezeket a járműveket az autópályadíj-rendszer automatikusan felismeri
  Fegyveres erők járművei Igen
  Rendőrségi járművek Igen
  Forgalmi engedély I. rész, a megfelelő testület jóváhagyása szükséges, például:
  rendőrség, szövetségi kormány, tűzoltóság, műszaki segélyszervezet vagy megfelelő magánszervezetek stb.
  Polgári és katasztrófa-elhárító járművek Igen
  Tűzoltójárművek Igen
  Szövetségi járművek Igen
  Egyéb mentőszolgálatok járművei Igen
  Járművek útkarbantartáshoz és útüzemeltetéshez Igen Forgalmi engedély I. rész, Közjogi helyi hatóságnak szóló engedély és adómentesség a KraftStG 3. §-ának 3. pontja, illetve 3.§-ának 4. pontja szerint, ha szükséges téli szolgáltatási szerződés
  A színi- és cirkuszelőadók járművei (nincs sátorkölcsönzés) Igen Forgalmi engedély I. rész, Adómentesség a KraftStG 3. §-ának 8. pontja szerint, valamint az utazó kereskedelem gyakorlására jogosító igazolvány másolata
  Járművek humanitárius segélyszállítmányok szállításához Nem
  Regisztrációs igazolás I. rész, mentesség a társasági adó alól (jótékonysági / jótékonysági igazolás); A vészhelyzet enyhítésére irányuló kötelezettségvállalás igazolása (pl. Rakománylista) és adómentesség a 3. § 5a. Pontja szerint. KraftStG -
  A tulajdonos beleegyezésével harmadik féltől származó járműveket is regisztrálhatnak.
  Mezőgazdasági vagy erdészeti
  Jármű tervezéssel kapcsolatos
  Legnagyobb sebesség
  legfeljebb 40 km / h
  Nem Forgalmi engedély I. rész, „T” betű alatti bejegyzés az engedélyben. Tevékenységként mezőgazdaság vagy erdőgazdálkodás, illetve mezőgazdasági vagy erdészeti vállalkozás van megjelölve. Igazolás arra vonatkozóan, hogy a járművel kizárólag a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási üzemekben szokványos termékek és áruk szállítására kerül sor.
  Elektromos járművek Nem Forgalmi engedély I. rész, Elektromos jármű az elektromobilitásról szóló törvény (EmoG) 2. §-ának 1. pontja értelmében; ide tartoznak a csak elektromos akkumulátoros járművek, a külső töltésű hibrid elektromos járművek és az üzemanyagcellás járművek.
  Földgázüzemű járművek
  (legkésőbb 2023. december 31-ig)
  Nem 2021. október 1-tőla földgázüzemű járművek díjmentesítettek, ha
  • gyárilag CNG-vel, LNG-vel vagy LNG/dízel kettős üzemanyaggal üzemelő motorral való üzemeltetésre alakították ki, és
  • megfelelnek az Euro VI károsanyag-kategória (SKL) követelményeinek

  Benyújtandó igazolások:
  A forgalmi engedély I. része és a jármű gyártójának COC-je (Certificate of Conformity – megfelelőségi igazolás), amely igazolja a CNG (sűrített földgáz), LNG (cseppfolyósított földgáz) vagy NG (földgáz) hajtásrendszerrel illetve LNG/dízel vagy CNG/LNG kettős üzemű hajtásrendszerrel felszerelt jármű gyári átadását

Hogyan regisztrálja járműveit

A mintalista segítségével ellenőrizze a regisztráció követelményeit. Készítse elő az igazolásokat.

A következő űrlap segítségével jelentkezhet:

 • a jármű első nyilvántartásba vétele,
 • jármű vagy jármű nyilvántartásának kiterjesztése,
 • a jármű törlése.

Fontos

A regisztráció legfeljebb két évre érvényes. Ezt követően meghosszabbítható. Az érvényesség lejáratáig meg nem hosszabbított regisztráció automatikusan megszűnik.