Irányítás

Integrált fenntarthatósági irányítás

A Toll Collect integrált irányítási rendszert működtet.

A minőség, a környezetvédelem, az információbiztonság és a kockázatkezelés területén a magas színvonal a Toll Collect számára magától értetődő kérdés. Ezért a Toll Collect rendszeresen felülvizsgáltatja függetlenül auditorokkal az ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 és ISO 31000 szabványok követelményeinek való megfelelést.

Tanúsítványok

A fenntarthatóságra valamennyi folyamatban odafigyelünk.

A Toll Collect valamennyi munkafolyamatába be kívánjuk építeni a fenntarthatósági szempontokat, és szeretnénk ezt a fontos témát mindenki számára tudatosítani.
Dr. Peter Junker, Fenntarthatósági megbízott

A Toll Collect évente környezetvédelmi nyilatkozatot tesz közzé, amelyet egy független, államilag engedélyezett környezetvédelmi szakértő felülvizsgál. A fenntarthatósági jelentésünkben először 2021-ben szerepelt környezetvédelmi nyilatkozat. 2022 óta a Német Fenntarthatósági Kódex (DNK) előírásait tartjuk szem előtt.

  • Az EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) egy önkéntes európai környezetirányítási rendszer, amelynek célja a vállalatok környezetvédelmi tevékenységének folyamatos javítása. Az EMAS-ban való részvétel feltétele környezetvédelmi nyilatkozat rendszeres közzététele, és a környezetirányítási rendszer független szakértő általi ellenőrzése.

    Az EMAS az ISO 14001 szabványt is magában foglalja.

  • A DNK a fenntarthatósági beszámolás egyik eszköze, amely a fenntarthatósági stratégia megvalósítását támogatja. Ennek keretében a részt vevő vállalatok rendszeresen számot adnak 20 nem pénzügyi kritérium teljesítéséről, ezzel dokumentálják a vállalat fenntartható fejlődését. A beszámolókban a fenntarthatósággal kapcsolatos különféle témák szerepelnek, mint például a környezet, a hatékonyság vagy az emberi jogok.