Általános információk

 • A szövetségi kormány magas szintű követelményeket támaszt a német útdíjrendszerrel szemben:

  Az útdíjrendszernek

  • fel kell ismernie az előre meghatározott, díjköteles úthálózatot (körülbelül 13 000 kilométer autópálya és 38 000 kilométer szövetségi országút), és az autópályadíjat csak ezen a szakaszon szabad felszámítania. Ennek az úthálózatnak bármikor bővíthetőnek kell lennie;
  • a díjak felszámításakor a károsanyag-kategóriát, valamint a tengely- és a súlykategóriát is figyelembe kell venni;
  • a műszaki előfeltételeknek lehetővé kell tenniük további, például az út időpontjára és helyére vonatkozó díjkategóriák bevezetését;
  • „Freeflow-System”-nek kell lennie, vagyis a díjfelszámítás megállás és akadozás nélkül kell, hogy működjön;
  • duális rendszernek kell lennie, vagyis automatikus és kézi foglalási lehetőséget is biztosítania kell, hogy minden járművezető diszkriminációtól mentesen tudja használni a díjköteles úthálózatot;

  Ehhez az útdíjrendszernek műszakilag alkalmasnak kell lennie más európai rendszerek támogatására is.

  A Toll Collect rendszer az innovatív globális helymeghatározás (GPS) technológiája és a mobiltechnológia alapján működő automatikus foglalási megoldással, valamint az alkalmazás és az internet használatán alapuló kézi foglalási eljárással mindezen követelményeknek megfelel.

 • Az útdíjrendszer – a matricáktól eltérően – útszakaszok alapján számítja ki és szedi be a díjakat. A rendszer ezen kívül a díjfelszámítás közben biztosítja a forgalom zavartalanságát is. A hagyományos rendszerektől eltérően a Toll Collect nem követeli meg a sebesség korlátozását, továbbá nem kell a járműveknek megállniuk, vagy előírt forgalmi sávokban közlekedniük.

  Az útdíjrendszer olyan duális rendszer, amely alapvetően két foglalási lehetőséget kínál: a járműkészüléken történő automatikus foglalást és az alkalmazás segítségével vagy az interneten történő kézi foglalást.

  Az automatikus foglalási rendszer a mobilhálózati technológia (GSM) és a GPS (Global Positioning System) műholdas helymeghatározási rendszer innovatív kombinációján alapul. Az automatikus foglalás alapegysége a járműkészülék, az úgynevezett fedélzeti egység (On-Board Unit - OBU), amely műholdas jelek segítségével meghatározza a tgk. Helyzetét és az általa megtett útszakaszt. A járműkészülék késleltetve és titkosítva elküldi a menetadatokat és a járműjellemzőket a számítógépes központba. A menetadatok díjköteles úthálózathoz való hozzárendelésére csak a Toll Collect számítógépes központjában kerül sor. Ezt követően a számítógépes központban a járműjellemzők alapján kiszámítják a díjköteles útszakaszokra vonatkozó autópályadíjat.

  Alternatív megoldásként a Toll Collect lehetővé teszi az alkalmazás használatával vagy az interneten kézi foglalást. Az eljárás a menetjegy vásárlásához hasonló. A járművezető megadja az összes fontos járműadatot, és meghatározza az indulás időpontját, valamint az út indulási és érkezési helyét. Az útszakaszok elszámolása a gépjárművezető által megadott adatok segítségével történik, figyelembe véve a járműspecifikus közlekedési korlátozásokat, például az útlezárásokat vagy a súlykorlátozásokat.

 • Az útdíjrendszerben való részvétel legegyszerűbb módja a tgk.-ba szerelt járműkészüléken, az úgynevezett fedélzeti egységen (On-Board Unit -OBU) történő automatikus foglalás. Ehhez regisztrálja vállalatát és járműveit a Toll Collect ügyfélkapujában. Tgk.-nként egy regisztrációs igazolást kap. Valamennyi járműadat hibátlan rögzítése esetén időpontot kérhet a Toll Collect valamelyik hivatalos szervizpartnerétől a járműkészülék beszerelésére.

  További információk a járműkészüléken történő foglalásról

  Az automatikus rendszer mellett kézi foglalás is lehetséges. Ez elsősorban azoknak a tgk.-vezetőknek és fuvarozó vállalatoknak jó megoldás, akik csak ritkán járnak Németországban. Ilyenkor a tervezett utak a Toll Collect alkalmazáson vagy az interneten keresztül foglalhatók. A foglaláshoz nem szükséges előzetes regisztráció.

  További információk:

 • A leggyorsabb és legegyszerűbb az online használói regisztráció az ügyfélkapuban. Néhány perc alatt elvégezhető a regisztráció. Azonnal használható az ügyfélkapu minden funkciója, például az el nem számolt utak megejelenítése.

 • A Toll Collect rendszer úgy van kialakítva, hogy rendelkezzen azokkal a műszaki előfeltételekkel, amelyekkel más díjbeszedő rendszereket is támogathat. Az ASFINAG osztrák útdíjfizetési szolgáltatóval a Toll Collect már együttműködik. Regisztráljon a TOLL2GO szolgáltatásra. Ebben az esetben Németországban és Ausztriában az útdíjfizetéshez egyetlen járműkészülékre, a Toll Collect fedélzeti egységére van szükség.

  TOLL2GO
 • Ha a vontatójármű megengedett teljes súlya legalább 7,5 tonna, akkor díjköteles. 7,5 tonna alatti súly esetén díjmentes.

 • Amennyiben a jármű és a pótkocsi együttesen túllépi a 7,5 tonna megengedett teljes súlyt, akkor díjköteles. Ekkor az útnak indulás előtt a súlylekérdezéskor a megfelelő súlykategóriát (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t vagy > 18 t) kell kiválasztani és az OK gombbal jóváhagyni. A megengedett teljes súly 1,5 tonnánként léptetve állítható be. Nem lehet a járműkészüléken tárolt megengedett teljes súlynál kisebb súlykategóriát beállítani. A járműkészülék kijelzőjén az út megkezdése után tartósan a kiválasztott súlykategória látható. A megengedett teljes súly mehgállapításához az egyes járművek megengedett teljes súlyát össze kell adni. A támasztó vagy felfekvő súlyokat többé nem kell figyelembe venni a számítások során.

  Ha a jármű pótkocsi nélkül közlekedik, akkor útnak indulás előtt a „< 7,5 t” súlyadatot kell kiválasztani.

 • A részcskecsökkentő rendszerrel utólag felszerelt tgk.-k után, mivel ez a modern technika csekély károsanyag-tartalmú kipufogógázt eredményez, lényegesen kevesebbet kell fizetni, mint a jelentős károsanyag-kibocsátású járművek után. Ezért az 1., 2., 3. vagy 4. részecskecsökkentési kategóriába* tartozó S2 károsanyag-kategóriájú járművek esetében a C kategória kedvezőbb autópálya-díjtételeivel kell számolni. A 2., 3. vagy 4. részecskecsökkentési kategóriába* tartozó S3 károsanyag-kategóriájú járművekre a B kategória szerinti íjtételek vonatkoznak.

 • A hétjegyű használói számot megtalálja például a díjkimutatás jobb felső sarkában és minden általunk küldött értesítésen.

 • Díjmentes hívószámunk világszerte gyorsan elérhető. Csak néhány ország vagy szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást. Ilyen esetben hívja a következő számot: +49 30 25291303. A hívás az Ön vezetékes vagy mobilszolgáltatójának feltételei szerinti költségekkel jár.

 • A Németországban vagy külföldön forgalomba helyezett tgk.-kra vonatkozó károsanyag-kategória különböző módokon állapítható meg és igazolható. A kapcsolódó részletes információkat a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal károsanyag-kategóriák meghatározására vonatkozó útmutatói tartalmazzák. A brosúrában rögzített információkkal kapcsolatos további részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatalhoz, a +49 (0) 221-5776-0 telefonszámon.

  Útmutató a károsanyag-kategóriák meghatározásához (PDF, 59 KB)
 • Kérjük, időben közölje velünk, ha az üzemeltetési vagy járműadatai módosulnak.

  Fizetési módjait az ügyfélkapuban módosíthatja. Kérjük, írásban értesítsenek minket a vállalat jogi formájának változásáról. A szükséges űrlapok a letöltőközpontban találhatók.

  Letöltőközpont

  A kapcsolati adatait, például: a címét, telefonszámát, a kapcsolattartó nevét és az e-mail címét az ügyfélkapuban módosíthatja. Ezen kívül az ügyfélkapuban elvégezhető a járművek kijelentése és módosíthatók a következő járműadatok: a gépjármű forgalmi rendszáma, károsanyag-kategória, tengelyszám, járműazonosító szám, teljes súly és a forgalmi engedélyt kiállító ország.

  Ügyfélkapu
 • A sikeres „használói regisztráció”-t követően egy master-PIN kódot kap.

  A master-PIN a regisztrált ügyfél azonosítására szolgál. Szüksége lesz rá az ügyfélszolgálattal telefonon történő kapcsolatfelvételkor és adatmódosításhoz.

 • A kilométerenkénti autópálya-díjtétel három elemből tevődik össze:

  • a tengely- és súlykategóriától függő infrastruktúra-költségből
  • a károsanyag-kategóriától függően az okozott levegőszennyezés miatti költségből
  • és a zajterhelés miatti egységes díjtételrészből

  A tgk.-útdíjrendszerben négy tengelykategória különböztethető meg:

  • 1. tengelykategória = 2 tengely
  • 2. tengelykategória = 3 tengely
  • 3. tengelykategória = 4 tengely
  • 4. tengelykategória = 5 vagy több tengely

  Az autópálya-díjtétel megállapításához 2019. január 1-jétől csak a 18 tonnánál nagyobb megengedett teljes súlyú járművek esetében kell a tengelykategóriát figyelembe venni:

  • > 18 tonna, legfeljebb 3 tengely vagy
  • > 18 tonna, 4 tengelytől.

  Az egyedi menetkimutatásban a tengelykategória a tarifa megnevezéséből látható.

  Egyedi menetkimutatás magyarázatokkal (PDF, 296 KB)
 • A súlykategória az autópályadíj egyik tarifajellemzője. Jelenleg a következő súlykategóriákat különböztetjük meg.

  • < 7,5 tonna
  • ≥ 7,5 tonna – 11,99 tonna
  • ≥ 12 tonna – 18 tonna
  • > 18 tonna, legfeljebb 3 tengely
  • > 18 tonna, 4 tengelytől

  Ha a jármű pótkocsi nélkül közlekedik, akkor a vontatójármű megengedett teljes súlya a mérvadó. Ha a vontató járműhöz pótkocsit kapcsolnak, akkor mindkét eszköz megengedett teljes súlyát figyelembe kell venni. A támasztó vagy felfekvő súlyokat 2019. január 1-jétől nem kell figyelembe venni a megengedett teljes súly kiszámításakor.

  A járműkészülék tartósan alapvetően azt a megengedett teljes súlyt tárolja, amelyet az ügyfél a jármű regisztrációkor megadott. Pótkocsi fel- vagy lekapcsolásakor a súlyadatot útnak indulás előtt módostani kell. Nem lehet a regisztrációkor megadott megengedett teljes súlynál kisebb teljes súlyt beállítani.

  Az egyedi menetkimutatásban a súlykategória a tarifa megnevezéséből látható.

  Egyedi menetkimutatás magyarázatokkal (PDF, 296 KB)

További javaslatok