Ellenőrzés

 • Amennyiben az autópályadíj megfizetése helytelenül történt, az adott autópályadíjat, utólagos behajtással pótoljuk. Erről írott értesítést küldünk.

 • Az autópályadíjat utólag szedjük be, a ténylegesen megtett távolság alapján.

  Amennyiben a ténylegesen megtett távolság nem meghatározható, az autópályadíjat utólag, utanként 500 km-es távolságok alapján átalánydíjként számítjuk.

  Ha a tengelyek számának vagy a súlyának beállítása a járműkészülékben (OBU) helytelen, a már befizetett autópályadíjhoz viszonyított különbség kerül utólagosan felszámításra.

  Ha a károsanyag-kategória vagy CO₂ kibocsátási osztálybeállítása a járműkészülékben (OBU) helytelen, a Toll Collect a pontosítás érdekében bekéri a jármű forgalmi engedélyét.

  Esettől függetlenül, Önt határozatban értesítjük.

 • Ennek különféle okai lehetnek. Minden tudnivalót megtalál ezen az oldalon:

  Meghallgatás és utólagos beszedés
 • A meghallgatási űrlapon 14 napon belül észrevételeket tehet a kapott értesítéssel kapcsolatban. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és a kért igazolásokat küldje el a Toll Collectnek.

 • A meghallgatási űrlapon, kérjük, adja meg a következőket:

  • a vontató és (adott esetben) a pótkocsik adatait
  • a Németország területén megtett távolságot
  • adott esetben, az eltérő autópályadíj adóst
  • A gépjárművezető adatai

 • Ha Ön egy nem díjköteles jármű üzembentartója, akkor, kérjük, küldje el számunkra az erre vonatkozó bizonyítékokat. A szükséges bizonyítékok megnevezései az értesítés hátoldalán olvashatók.

  Nem autópályadíjköteles járművekre vonatkozó információk
 • A határozat kézbesítését követő hét napon belül a meghatározott összeget utalja át a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatalnak (BALM). A hivatkozási szám (Kassenzeichen) közlése kötelező. A hivatkozási szám a határozat első oldalán található.

  Ha nem ért egyet a határozattal, a kiküldéstől számított egy hónapon belül aláírt kifogást nyújthat be a Toll Collect-nél.

 • Az útdíjakkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséért a Toll Collect vállalatot és a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatalt (BALM) közös felelősség terheli. A Toll Collect az automatikus ellenőrzésekért felelős. E felelősségi kör kiterjed a meg nem fizetett vagy a nem megfelelő összegben megfizetett autópályadíjak utólagos beszedésére is. E magas szintű feladatot a Toll Collect a szövetségi államtól vette át.

  Minden további ellenőrzést a BALM biztosít.

  Az ellenőrzési formák áttekintése
 • Az automatikus ellenőrzést végző hidak a teljes útpályát átfogják. A jármű áthaladásakor megállapítják, hogy a jármű díjköteles-e, és hogy az autópályadíj-fizetés szabályosan megtörtént-e. Az ellenőrzőhídhoz közeledő minden járművet egy detektáló- és nyomkövető egység érzékel. Az egység érzékeli, hogy a jármű melyik forgalmi sávban és pontosan mely időpontban haladt át a hídon, így a besorolás pontosan végrehajtható. Ezen kívül felvétel készül a teljes géjárműről és a forgalmi rendszámáról.

  A hídon való áthaladáskor háromdimenziós átvilágítással állapítja meg a rendszer, hogy a jármű díjköteles-e. Vagyis ellenőrzi, hogy a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelés eléri-e a 7,5 tonnát. Díjkötelezettség hiányában az adatok azonnal törlésre kerülnek.

  A híd a DSRC-n (infravörös kis hatótávolságú kommunikáció) keresztül ellenőrzi, hogy a jármű részt vesz-e az automatikus eljárásban, és hogy az ügyfél az adatokat, például a tengelyszámot helyesen adta-e meg. Ha igen, akkor a képek és az érzékelt adatok törlésre kerülnek. A híd és a járműkészülék közötti kommunikációból származó további ellenőrzési adatok készülék-minőségbiztosítási okokból továbbításra kerülnek a Toll Collecthez,

  Ha a jármű nem vesz részt az automatikus eljárásban akkor az ellenőrzőhíd a gépjármű forgalmi rendszáma alapján azt vizsgálja, hogy történt-e a Toll Collectnél kézi foglalás vagy díjmentesítési célú regisztráció. A folyamat csak másodpercekig tart. A kézi foglalás esetleges többszöri felhasználásának bizonyíthatósága érdekében a foglalási adatok legfeljebb 24 óráig újabb összehasonlítás céljából megőrzésre kerülnek. Ha felmerül a díjfizetési kötelezettség megszegésének gyanúja, akkor a rendszer az adatokat a tényállás további tisztázása érdekében a Toll Collecthez továbbítja.

  A stacioner ellenőrzések esetén a BALM útdíjellenőrök az ellenőrzés részeként használhatják az ellenőrzőhidakat, és az útdíjfizetési kötelezettség megszegésének gyanúja esetén kiterelhetik a járműveket.

 • A szövetségi országutakon felállított ellenőrzőoszlopok hasonló elven működnek, mint az autópályák ellenőrzőhídjai. A haladó forgalomban állapítják meg, hogy az autópályadíjat szabályszerűen megfizetik-e. Az ellenőrzőoszlopok nem számítják fel a díjat.

  Az ellenőrzőoszlopokban alkalmazott modern szenzortechnika és kamerák a tgk.-k érzékelésére és besorolására szolgálnak. A sztereó kamerák teljes felvételt készítenek az érkező járművekről, és rögzítik a forgalmi rendszámukat is. A jármű tengelyszámát az oldalképet készítő kamera állapítja meg. Az oszlop fejében lévő kommunikációs modul (DSRC) felvszi a kapcsolatot a járműkészülékkel. Ennek során ellenőrzi, hogy a járműkészülék díjfelszámításra készen áll-e (zöld LED), és hogy a tengelyszám, valamint a károsanyag-kategória a valóságnak megfelelően van-e beállítva. Ha az ellenőrzőoszlop nem tud kapcsolatba lépni a járműkészülékkel, akkor ellenőrzi, hogy történt-e kézi foglalás.