Vägavgift för lastbilar i Tyskland

På alla tyska motorvägar och vissa landsvägar gäller en avgiftsplikt för alla in- och utländska lastbilar från och med en tillåten totalvikt på 7,5 ton. Bussar och några andra fordonstyper är inte vägavgiftspliktiga.

Toll Collect har fått i uppdrag av tyska regeringen att ta fram ett korrekt vägavgiftssystem som beräknar och tar upp avgifter motsvarande den delsträcka som körts. Systemet erbjuder tre olika möjligheter till bokning:

  • den automatiska bokningen med avgiftsräknare (OBU)
  • den manuella bokningen vid vägavgiftsterminalen
  • den manuella bokningen via internet

För att kunna använda den automatiska bokningen och bokningen via internat måste företaget och fordonen vara registrerade hos Toll Collect.

På den här sidan finner du all viktig information, alla ansökningar och instruktioner som har att göra med vägavgiften. Alla blanketter är på tyska. För att fylla i blanketten se spalten med anvisningar på det språk du valt.

Blanketterna kan du fylla i med datorn och därefter skriva ut.
Glöm bara inte att skriva under dem!
Vår postadress och faxnummer hittar du på blanketterna.
Var vänlig skicka inte samma blankett flera gånger. Det skulle medföra att bearbetningen tar längre tid.

Bakgrund

Användarinformationer Broschyrer med all information om den tyska vägavgiften för lastbilar Beställning av broschyrer
Avgiftsbelagt vägnät Denna karta över Tyskland visar alla avgiftspliktiga vägsträckor i överblick. Riksvägarna som tillkommit den 1 juli 2015 är rödmarkerade.  
Vägavgift för lastbilar i Tyskland Den här foldern ger en kort överblick över det tyska vägavgiftssystemet för lastbilar. Beställning av broschyrer
Bokningssätt Den här foldern ger en kort överblick över de bokningssätt som finns för vägavgiftssystemet för lastbilar. Beställning av broschyrer
Anvisning för beräkning av avgasklass (engelska) Anvisningen från det tyska godstrafikverket (BAG) hjälper dig att beräkna avgasklassen för din lastbil. Beställning av broschyrer
TOLL2GO-registrering Länk med ansökning till TOLL2GO-service från ASFINAG och Toll Collect. Med TOLL2GO kan du även använda din Toll Collect OBU för att betala vägavgiften i Österrike.  

Registrera, ändra, avregistrera

Användarregistrering Registrera dig eller ditt företag som kund hos Toll Collect med detta formulär. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Användarregistrering onlineDet snabbaste och lättaste sättet att registrera sig som kund hos Toll Collect är via onlineregistreringen, som är tillgänglig på tyska, engelska, franska och polska.  
Fordonsregistrering online Här kommer du till Toll Collects kundportal, där du kan registrera dina fordon hos Toll Collect. Kontakta vår kundtjänst om du saknar åtkomst till kundportalen eller om du behöver formuläret som PDF.  
Avregistrering av fordon Med den här blanketten kan du avregistrera dina registrerade fordon. Detta är endast möjligt om din OBU redan monterats ut eller ingen OBU varit monterad. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring av fordonsdata Med den här blanketten kan du ansöka om ändring av fordonsdata av dina hos Toll Collect registrerade fordon (TOLL-EasyChange). Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ej vägavgiftspliktiga fordon: Onlineformulär Enligt Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) på tyska europavägar är vissa fordon befriade från vägavgift för tunga fordon. Med den här blanketten ansöker du om att Toll Collect registrerar dina fordon som ej avgiftspliktiga, förlänger en registrering eller tar bort registreringsnummer från listan över avgiftsbefriade fordon. För vidare information, se ifyllnadshjälpen.  
Ej vägavgiftspliktiga fordon Här hittar du blanketten som PDF-fil. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring adress och tjänster/ Uppsägning av avtal Din adress har ändrats? Eller du vill ha din avgiftsspecifikation per e-post? Här hittar du den blankett du behöver för det. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Ändring av företagsnamn/rättslig form Använd den här blanketten för att informera oss ifall ditt företag ändrat namn eller rättslig form. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Överföring av avtal Använd detta formulär om du övertar en firma som redan är registrerad hos Toll Collect. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt kreditkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften via ett betalningsmedel med betalningsgaranti, t.ex. kreditkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tankkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften med tankkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tillgodohavandekonto Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften per tillgodohavandekonto. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Autogiro tillgodoservice Är du redan registrerad som kund hos Toll Collect? Beställ dokumentationen för det här betalningssättet per e-post via vårt kontaktformulär.

Vill du registrera dig som kund hos Toll Collect? Fyll i formuläret användarregistrering och välj betalningssättet autogiro tillgodoservice. Vi skickar dig ytterligare dokumentation per post.
 

Automatisk bokning med avgiftsräknare (OBU)

Vi håller kontakt Tips och informationer så att din OBU och DSRC-modulen fungerar perfekt.
Nät med servicepartner Karta med alla servicepartner. En sökfunktion anpassad för mobiltelefoner och surfplattor hittar du på www.toll-collect.de/partner-en
Nät med servicepartner En avgiftsräknare för din lastbil erhåller du hos våra servicepartner
Bruksanvisningar för avgiftsräknaren Här hittar du bruksanvisningen för avgiftsräknaren.

Manuell bokning

Nät med vägavgiftsställen Karta med alla betalstationer. En sökfunktion anpassad för mobiltelefoner och surfplattor hittar du på www.toll-collect.de/terminal-en  
Nät med vägavgiftsställen Lista på alla vägavgiftsterminaler  
Checklista för bokning vid en avgiftsterminal På den här listan kan du skriva upp vad du behöver vid bokningen på avgiftsterminalen.  
Folder för bokning vid avgiftsterminalen Folder med illustrationer – hjälp vid bokningen vid avgiftsterminalen Beställning av broschyrer
Ansökan om reservkvitto Du har tappat ditt bokningsbevis? Med den här blanketten kan du ansöka om en kopia på bokningsbeviset. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation/avbeställning inbokningskvitto Blankett för reklamation av ej accepterad avbeställning eller bokningsbevis Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Den manuella bokningen vid vägavgiftsterminalen Formulär för betalstationer med nattöppet, där föraren inte har någon direkt tillgång till betalstationsterminalen Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Debitering

Debitering av vägavgift Hur fungerar avgiftsdebiteringen med Toll Collect? Här hittar du de viktigaste informationerna. Beställning av broschyrer
Betalningssätt kreditkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften via ett betalningsmedel med betalningsgaranti, t.ex. kreditkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tankkort Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften med tankkort. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Betalningssätt tillgodohavandekonto Var vänlig och använd denna blankett om du vill erlägga vägavgiften per tillgodohavandekonto. Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Autogiro tillgodoservice Är du redan registrerad som kund hos Toll Collect? Beställ dokumentationen för det här betalningssättet per e-post via vårt kontaktformulär.

Vill du registrera dig som kund hos Toll Collect? Fyll i formuläret användarregistrering och välj betalningssättet autogiro tillgodoservice. Vi skickar dig ytterligare dokumentation per post.
 
Avgiftsspecifikation med förklaringar Registrerade användare erhåller en avgiftsspecifikation en gång i månaden. Här finner du en mall med förklaringar.  
Specifikation av enstaka körningar med förklaringar Om så önskas erhåller registrerade användare en specifikation av enstaka körningar en gång i månaden. Här finner du en mall med förklaringar.  
Specifikation av enstaka körningar csv För att ladda hem en csv-filmall klicka med höger musknapp på länken.  
Reklamation avgiftsspecifikation Blankett för reklamation av avgiftsspecifikation Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation Toll Collect-faktura Blankett för reklamation av en vägavgiftsextern tjänst (till exempel avgift för en fakturakopia eller avgift för en kopia på fordonskortet) Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
Reklamation/avbeställning inbokningskvitto Blankett för reklamation av ej accepterad avbeställning eller bokningsbevis Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Service hotlines

  • Samtal från Tyskland:
  • 0800 222 2628*
  • Samtal från utlandet:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm2r603