Vägavgift för lastbilar i Tyskland

Vägavgifter för lastbilar utökas

Framöver kommer ett CO₂-tillägg att debiteras som en del av vägavgifterna för lastbilar. Dessutom kommer gränsen för avgiftsplikten att sänkas från 7,5 till >3,5 ton.

Mer information

På tyska motorvägar och federala vägar gäller en avgiftsplikt för in- och utländska lastbilar med en tillåten totalvikt över 7,5 ton. Bussar och några andra fordonstyper är inte vägavgiftspliktiga.

Toll Collect har fått i uppdrag av tyska regeringen att ta fram ett korrekt vägavgiftssystem som beräknar och tar upp avgifter motsvarande den delsträcka som körts. Systemet erbjuder fyra olika bokningsmöjligheter:

  • bokning via avgiftsräknare (OBU)
  • onlinebokning
  • bokning per app

Onlinebokning, bokning vid terminal och bokning per app fungerar utan föregående registrering. För bokning via OBU måste du registrera ditt företag och dina fordon hos Toll Collect. Det gör du enklast i Toll Collects kundportal. Kundportalen finns på språken tyska, engelska, franska och polska.

Till kundportalen (engelska)

Alternativt kan du även använda våra formulär för ditt ärende. Alla formulär är på tyska. Översättningarna hittar du alltid till höger om formuläret. Fyll i formulären på datorn. Skicka de utskrivna och underskrivna formulären till Toll Collect.

Om du skickar samma formulär flera gånger förlängs bearbetningstiden.

Utförligare information hittar du här (PDF, 887 KB)

Service hotlines

Samtal från Tyskland:

0800 222 2628 *

Samtal från utlandet:

008000 222 2628 *

* free call, mobile phone charges may vary