Τα διόδια φορτηγών στη Γερμανία

Στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους και σε επιλεγμένες ομοσπονδιακές οδούς ισχύει υποχρέωση καταβολής διοδίων για τα εγχώρια και τα αλλοδαπά φορτηγά επιτρεπτού συνολικού βάρους 7,5 τόνων και άνω. Η υποχρέωση καταβολής διοδίων δεν ισχύει για λεωφορεία ούτε για ορισμένες άλλες ομάδες οχημάτων.

Κατ' εντολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η εταιρεία Toll Collect εφαρμόζει ένα σύστημα διοδίων, το οποίο υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη με βάση τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα. Το σύστημα παρέχει τρεις διαφορετικές δυνατότητες χρέωσης:

  • την αυτόματη χρέωση ανά συσκευή οχήματος (OBU)
  • τη χειροκίνητη χρέωση στο τερματικό σταθμού διοδίων
  • τη χειροκίνητη χρέωση μέσω Διαδικτύου

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη χρέωση και τη χρέωση μέσω Διαδικτύου, πρέπει να καταχωρίσετε την επιχείρηση και τα οχήματά σας στην εταιρεία Toll Collect.

Σε αυτή τη σελίδα σας παρέχονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες, οι αιτήσεις και οι σχετικές με τα διόδια οδηγίες. Όλα τα έγγραφα παρέχονται στη γερμανική γλώσσα. Για τη συμπλήρωσή τους σας παρέχονται οδηγίες στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

Τα έντυπα μπορείτε να τα συμπληρώσετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη συνέχεια να τα εκτυπώσετε.

Μην ξεχάσετε την υπογραφή σας!

Η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός φαξ της εταιρείας μας αναγράφονται στα έντυπα.

Μην αποστέλλετε τα έντυπα πολλές φορές. Οι πολλαπλές αποστολές καθυστερούν τη διεκπεραίωση.

Βασικές αρχές

Πληροφορίες χρηστών Ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες για τα γερμανικά διόδια φορτηγών Παραγγελία φυλλαδίου
Οδικό δίκτυο με υποχρέωση καταβολής διοδίων Αυτός ο χάρτης της Γερμανίας δείχνει όλες τις διαδρομές με υποχρέωση καταβολής διοδίων. Οι ομοσπονδιακές οδοί που προστέθηκαν την 1η Ιουλίου 2015 είναι σημειωμένες κόκκινες.  
Διόδια φορτηγών στη Γερμανία Αυτό το φυλλάδιο παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση για τα γερμανικά διόδια φορτηγών. Παραγγελία φυλλαδίου
Τρόποι καταχώρησης Αυτό το φυλλάδιο παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση των δυνατοτήτων χρέωσης στο σύστημα διοδίων φορτηγών. Παραγγελία φυλλαδίου
Εγχειρίδιο για προσδιορισμό των κλάσεων καυσαερίων (ελληνικά) Το εγχειρίδιο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μεταφορών (BAG) σάς βοηθάει να προσδιορίσετε την κλάση καυσαερίων του φορτηγού οχήματός σας. Παραγγελία φυλλαδίου
Σύνδεση TOLL2GO Σύνδεσμος για τη σύνδεση με την υπηρεσία TOLL2GO-Service των ASFINAG και Toll Collect. Με την υπηρεσία TOLL2GO μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή οχήματος Toll Collect για την επιβολή διοδίων και στην Αυστρία.  

Εγγραφή, αλλαγή, αποσύνδεση

Εγγραφή χρήστη Με αυτήν εδώ τη φόρμα μπορείτε να εγγραφείτε εσείς ή η επιχείρησή σας στην Toll Collect ως πελάτης. Βοήθημα συμπλήρωσης
Εγγραφή χρήστη onlineΗ εγγραφή online αποτελεί τον πιο σύντομο και πιο απλό τρόπο για να εγγραφείτε στην Toll Collect ως πελάτης. Είναι διαθέσιμη στις γλώσσες γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και πολωνικά.  
Εγγραφή οχήματος online Από εδώ μεταβαίνετε στην πύλη πελατών της Toll Collect για να εγγράψετε τα οχήματά σας στην Toll Collect. Εάν δεν έχετε ακόμα πρόσβαση στην πύλη πελατών ή εάν χρειάζεστε τη φόρμα ως αρχείο PDF επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.  
Διαγραφή οχήματος Με αυτό το έντυπο μπορείτε να διαγράψετε τα εγγεγραμμένα οχήματά σας. Η διαγραφή είναι δυνατή μόνον όταν έχει ήδη αφαιρεθεί η συσκευή OBU ή δεν είχε εγκατασταθεί συσκευή OBU. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τροποποίηση των δεδομένων οχήματος Με αυτό το έντυπο μπορείτε να αναθέσετε την τροποποίηση των δεδομένων του εγγεγραμμένου στην Toll Collect οχήματός σας (TOLL-EasyChange). Βοήθημα συμπλήρωσης
Οχήματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής διοδίων: Online φόρμα Σύμφωνα με το νόμο περί καταβολής διοδίων στους ομοσπονδιακούς αυτοκινητοδρόμους, ορισμένα οχήματα απαλλάσσονται από τα διόδια για βαριά φορτηγά. Με αυτό το έντυπο υποβάλλετε αίτηση ώστε η Toll Collect να καταχωρίζει τα οχήματά σας ως μη υπόχρεα καταβολής διοδίων, να παρατείνει μία εγγραφή ή να διαγράφει έναν αριθμό κυκλοφορίας από τον κατάλογο των απαλλαγμένων από την υποχρέωση καταβολής διοδίων οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο βοήθημα συμπλήρωσης του εντύπου.  
Οχήματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής διοδίων Εδώ θα βρείτε το έντυπο ως αρχείο PDF. Βοήθημα συμπλήρωσης
Αλλαγή διεύθυνσης και υπηρεσιών/ Καταγγελία σύμβασης Έχει αλλάξει η διεύθυνσή σας; Ή θέλετε να λαμβάνετε την κατάσταση διοδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Εδώ παρέχεται το σχετικό έντυπο. Βοήθημα συμπλήρωσης
Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας/νομικής μορφής Ενημερώστε μας σχετικά με την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της νομικής μορφής της επιχείρησής σας με αυτό το έντυπο. Βοήθημα συμπλήρωσης
Ανάληψη σύμβασης Εάν εξαγοράσατε μία εταιρεία που είναι ήδη εγγεγραμμένη στην Toll Collect χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τρόπος πληρωμής, πιστωτική κάρτα Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με μέσο πληρωμής με εγγύηση πληρωμής, π.χ., πιστωτική κάρτα. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τρόπος πληρωμής, κάρτα καυσίμων Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με την κάρτα καυσίμων. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τρόπος πληρωμής, εκκαθαριστικό πιστωτικού υπολοίπου Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με την κάρτα καυσίμων. Βοήθημα συμπλήρωσης
Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού με πιστωτικό υπόλοιπο Έχετε ήδη εγγραφεί στην Toll Collect ως πελάτης; Ζητήστε με e-mail τα έντυπα για αυτόν τον τρόπο πληρωμής χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο επικοινωνίας.

Θέλετε να κάνετε εγγραφή στην Toll Collect ως νέος πελάτης; Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφή χρήστη και επιλέξτε ως τρόπο πληρωμής την "Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού με πιστωτικό υπόλοιπο". Τα υπόλοιπα έντυπα θα τα λάβετε από εμάς ταχυδρομικά.
 

Αυτόματη χρέωση με συσκευή οχήματος (OBU)

Πάντα συνδεδεμένοι Συμβουλές και πληροφορίες για την άψογη λειτουργία της δικής σας συσκευής OBU και της μονάδας DSRC.
Δίκτυο συνεργατών Service Χάρτης με όλους τους συνεργάτες service. Μια αναζήτηση ειδικά για κινητά τηλέφωνα και tablet θα βρείτε στη διεύθυνση www.toll-collect.de/partner-en
Δίκτυο συνεργατών Service Τη συσκευή οχήματος για το φορτηγό σας μπορείτε να την προμηθευτείτε από τους συνεργάτες Service της εταιρείας μας
Οδηγίες χρήσης OBU Εδώ παρέχονται οι οδηγίες χρήσης για τη συσκευή οχήματος.

Χειροκίνητη χρέωση

Δίκτυο σταθμών διοδίων Χάρτης με όλους τους σταθμούς διοδίων. Μια αναζήτηση ειδικά για κινητά τηλέφωνα και tablet θα βρείτε στη διεύθυνση www.toll-collect.de/terminal-en  
Δίκτυο σταθμών διοδίων Κατάλογος των τοποθεσιών όλων των τερματικών σταθμών διοδίων  
Λίστα ελέγχου καταχώρισης σε τερματικό διοδίων Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να σημειώσετε εκ των προτέρων πληροφορίες που χρειάζεστε για τη χρέωση στο τερματικό σταθμού διοδίων.  
Οδηγίες για τη χρέωση στο τερματικό σταθμού διοδίων Εικονογραφημένες οδηγίες - Βοήθεια για τη χρέωση στο τερματικό σταθμού διοδίων Παραγγελία φυλλαδίου
Αίτηση για απόδειξη αντικατάστασης Έχετε χάσει την απόδειξη χρέωσής σας; Με αυτό το έντυπο μπορείτε να ζητήσετε μία απόδειξη αντικατάστασης. Βοήθημα συμπλήρωσης
Διαμαρτυρία ακύρωση/απόδειξη καταχώρισης Έντυπο διαμαρτυρίας για την άρνηση ακύρωσης ή απόδειξης χέωσης Βοήθημα συμπλήρωσης
τη χειροκίνητη χρέωση στο τερματικό σταθμού διοδίων Φόρμα για σταθμούς διοδίων σε νυχτερινή λειτουργία, στους οποίους ο οδηγός δεν έχει άμεση πρόσβαση στον τερματικό σταθμό διοδίων Βοήθημα συμπλήρωσης

Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση διοδίων Πώς λειτουργεί η εκκαθάριση με την Toll Collect; Εδώ παρέχονται οι σημαντικότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Παραγγελία φυλλαδίου
Τρόπος πληρωμής, πιστωτική κάρτα Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με μέσο πληρωμής με εγγύηση πληρωμής, π.χ., πιστωτική κάρτα. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τρόπος πληρωμής, κάρτα καυσίμων Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με την κάρτα καυσίμων. Βοήθημα συμπλήρωσης
Τρόπος πληρωμής, εκκαθαριστικό πιστωτικού υπολοίπου Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο όταν θέλετε να πληρώνετε τα διόδια με εκκαθαριστικό πιστωτικού υπολοίπου. Βοήθημα συμπλήρωσης
Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού με πιστωτικό υπόλοιπο Έχετε ήδη εγγραφεί στην Toll Collect ως πελάτης; Ζητήστε με e-mail τα έντυπα για αυτόν τον τρόπο πληρωμής χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο επικοινωνίας.

Θέλετε να κάνετε εγγραφή στην Toll Collect ως νέος πελάτης; Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφή χρήστη και επιλέξτε ως τρόπο πληρωμής την "Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού με πιστωτικό υπόλοιπο". Τα υπόλοιπα έντυπα θα τα λάβετε από εμάς ταχυδρομικά.
 
Επεξήγηση κατάστασης διοδίων Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λαμβάνουν μία φορά το μήνα μία κατάσταση διοδίων. Εδώ παρέχεται ένα παράδειγμα με επεξηγήσεις.  
Επεξήγηση αναλυτικής απόδειξης διοδίων για την κάθε διαδρομή Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λαμβάνουν σε μηνιαία βάση κατά παραγγελία μία αναλυτική απόδειξη διοδίων για την κάθε διαδρομή (EFN). Εδώ παρέχεται ένα παράδειγμα με επεξηγήσεις.  
Αρχείο csv αναλυτικής απόδειξης διοδίων για την κάθε διαδρομή Για λήψη ενός υποδειγματικού αρχείου csv κάνετε κλικ στο σύνδεσμο με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού.  
Διαμαρτυρία για την ανάλυση διοδίων Έντυπο διαμαρτυρίας για μία ανάλυση διοδίων Βοήθημα συμπλήρωσης
Διαμαρτυρία για το τιμολόγιο της Toll Collect Έντυπο διαμαρτυρίας για μία σχετική με τα διόδια πρόσθετη υπηρεσία (π.χ. τέλος για διπλότυπο τιμολογίου ή τέλος για την αντικατάσταση μίας κάρτας οχήματος) Βοήθημα συμπλήρωσης
Διαμαρτυρία ακύρωση/απόδειξη καταχώρισης Έντυπο διαμαρτυρίας για την άρνηση ακύρωσης ή απόδειξης χέωσης Βοήθημα συμπλήρωσης

Τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας σέρβις

  • Κλήσεις από τη Γερμανία:
  • 0800 222 2628*
  • Κλήσεις από τη Γερμανία:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm2r603