Τα διόδια φορτηγών στη Γερμανία

Επικείμενη επέκταση διοδίων φορτηγών

Στα διόδια φορτηγών πρόκειται να επιβληθεί προσαύξηση CO₂. Επιπλέον, το όριο διοδίων πρόκειται να μειωθεί από 7,5 σε >3,5 τόνους.

Περισσότερες πληροφορίες

Στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς ισχύει η υποχρέωση πληρωμής διοδίων για ημεδαπά και αλλοδαπά φορτηγά άνω των 7,5 τόνων. Η υποχρέωση καταβολής διοδίων δεν ισχύει για λεωφορεία ούτε για ορισμένες άλλες ομάδες οχημάτων.

Κατ' εντολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η εταιρεία Toll Collect εφαρμόζει ένα σύστημα διοδίων, το οποίο υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη με βάση τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα. Το σύστημα παρέχει τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες καταχώρησης:

  • η καταχώρηση μέσω συσκευής οχήματος (OBU)
  • η καταχώρηση online
  • την καταχώρηση μέσω εφαρμογής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την καταχώρηση online, την καταχώρηση στο τερματικό και την καταχώρηση μέσω εφαρμογής χωρίς προηγούμενη εγγραφή. Για την καταχώρηση μέσω OBU πρέπει να προβείτε σε εγγραφή της εταιρείας και των οχημάτων σας στην Toll Collect. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι μέσω της πύλης πελατών της Toll Collect. Η πύλη πελατών είναι διαθέσιμη στις γλώσσες γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και πολωνικά.

Στην πύλη πελατών (αγγλικά)

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις υποθέσεις σας και τα έντυπά μας. Όλα τα έντυπα είναι στη γερμανική γλώσσα. Οι μεταφράσεις βρίσκονται πάντα δεξιά δίπλα από το έντυπο. Συμπληρώστε τα έντυπα σε υπολογιστή. Αποστείλετε τα εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα έντυπα στην Toll Collect.

Αν στείλετε πολλαπλές φορές τα ίδια έντυπα, θα αυξηθεί ο χρόνος επεξεργασίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε εδώ (PDF, 908 KB)

Τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας σέρβις

Κλήσεις από τη Γερμανία:

0800 222 2628 *

Κλήσεις από τη Γερμανία:

008000 222 2628 *

* free call, mobile phone charges may vary